Projektien statukset 


Projektien statuksia ylläpidetään valitsemalla Ylläpito > Projektit > Projektien statukset.


Projektien statukset sisältävät statuksen nimen ja statuksen tyypin. Statuksen tyyppi määrittää sen, miten statusta käsitellään järjestelmässä. Statuksia voidaan lisätä yhdelle statustyypille useita, esimerkiksi omat statuksensa kuvaamaan valmistuneita ja keskeytettyjä projekteja.


Päättyneille projekteille voidaan antaa statusoletus jota käytetään mm. projektin massapäättämistyökalussa projektin sulkemisessa. Oletusstatukseksi voi valita haluamansa "Lopetettu" -ryhmään kuuluvan statuksen.Statustyypit


Statustyyppejä ovat:

  • Tarjottu: Statustyypin projektit ovat aloittamattomia projekteja. Projektin status muutetaan aktiiviseksi, kun projekti aloitetaan. Uudet projektit voidaan myös luoda Aktiivinen-statustyypille odottamaan aloitusta, jos tarjottuja ja aktiivisia projekteja ei haluta eritellä tai aloituksesta on jo sovittu.

  • Aktiivinen: Statustyypin projektit ovat käynnissä olevia projekteja. Projektin on oltava aktiivinen, jos sillä on aktiivinen osaprojekti. Status muutetaan projektin päättyessä, kun kaikki osaprojektit ovat päättyneet.

  • Lopetettu: Statustyypin projektien kaikki osaprojektit ovat päättyneitä. Niihin liittyen ei enää kirjata tunteja, tehdä laskuja tai suoriteta tehtäviä.


Huom! Kun projektin statukseksi muutetaan "Lopetettu", näyttää järjestelmä tarvittaessa keskeneräisten osaprojektien luettelon. Osaprojekteilta näytetään mm.

  • Laskuttamattomat tuntikirjaukset
  • Laskuttamattomat myyntirivit
  • Avoimet tehtävät


Muihin statusmuutoksiin ei tehdä erityistarkistuksia, esim. projektin tapahtumien osalta.


Projektien statusryhmät


Projektien statusryhmiä ylläpidetaan valikon kohdassa Ylläpito > Projektit > Projektien statusryhmät. Statusryhmien avulla on kätevä koota, esim. kaikki keskeneräiset statukset samaan nippuun ja tarkastella kaikkia keskeneräisiä kerralla.Asetukset


Yleisistä asetuksista on mahdollista asettaa

  • Projektihaun oletusstatus
  • Projektin oletusstatus


Katso myös osaprojektien statukset.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.