Yhtiön tiedot

Yhtiö perustetaan käyttöönoton yhteydessä ValueFramen toimesta.  Pääkäyttäjän tai vastaavan henkilön tulee täydentää yhtiön tiedot, jotta esim. laskuissa on kaikki tarvittavat tiedot. Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.


 • Siirry yhtiön tietoihin valitsemalla  Ylläpito > Yleiset asetukset > Yhtiöt. 
 • Mikäli haluat luoda uuden yhtiön, valitse "Lisää uusi yhtiö".
 • Mikäli haluat muokata yhtiön tietoja, klikkaa yhtiön nimeä.


Perustiedot

 • Täytä perustiedot ja valitse "Tallenna". Tallennuksen jälkeen palaat edelliseen näkymään.
 • Muut vasemmalla valikossa olevat kohdat tulevat aktiivisiksi ensimmäisen tallennuksen jälkeen.
 • Tietoja voi täydentää ja muuttaa myöhemmin.


Laskutustiedot

 • Pankki ja Tilinumerot: Laskutuksessa käytössä olevat tilinumerot
 • ALV: Käytössä oleva alv-%
 • Huomautusaika: Yhtiön käytössä oleva huomautusaika (päivinä).Tätä voidaan muuttaa tarvittaessa laskua tehtäessä
 • Viivästyskorko: Yhtiön käytössä oleva viivästyskorko
 • Oletusmaksuehto: Tämä maksuehto tulostuu laskulle, voidaan tarvittaessa muuttaa laskua tehtäessä.
 • Viitteen perusosa: Jos laskulle halutaan erillinen viitteen perusosa, tulee yhtiön tietoihin määrittä se.
 • Laskunumeron pituus: Laskutuksessa käytettävä laskunumeron pituus, esim. kahdeksan numeroa.
 • Laskunumeron täyttö: Tässä kohdassa voidaan määritellä miten laskunumero muodostetaan. Esim. edellisessä kohdassa on annettu laskunumeron pituudeksi kahdeksan merkkiä. Laskunumerosarjojen ylläpidossa laskunumeron etuliitteeksi on määritelty 30, ja juoksevaksi numeroksi 1000. Laskunumeron täytössä voidaan muodostaa 8-merkkinen laskunumero siten, että puuttuviksi merkeiksi laitetaan nollat etuliitteen ja juoksevan numeron väliin, esim. 30001000. Nollat voidaan myös muodostaa numerosarjan eteen tai loppuun.

 • Laskutusteksti: Mikäli laskulomakkeelle halutaan aina jokin tietty teksti, se lisätään tähän kenttään.
 • Tavoitetuntihinnasto: Oletushinnasto, jonka avulla voidaan seurata projektien kannattavuutta. Tavoitetuntihinnasto perustetaan "Hinnasto" -välilehdeltä.
 • Oletushinnasto: Asiakkaan perustamisessa käytettävä oletushinnasto. Hinnastot tulee olla perustettu kohdassa Asetukset > Hinnoittelu > Hinnaston ylläpito.
 • Automaattinen laskutuslisä: Yhtiökohtaisesti voidaan määritellä käyttöön automaattinen laskutuslisä. Jos laskutuslisä on käytössä, voidaan se määritellä joko asiakkaan laskutustiedoissa tai se voi muodostua asiakkaan laskutustietojen laskun lähetystavan perusteella.
 • Laskutuslisän muodostuminen: Valitse Määritellään asiakastiedoissa tai haluttu laskun lähetystapa.

 • Oston kateprosentti: Yhtiökohtainen oston kateprosentin oletusarvo.
 • Oletuslaskunumerosarja: Yhtiökohtaisesti määriteltävä myyntilaskuilla käytettävä oletusnumerosarja. Numerosarja voidaan määrittää myös asiakkaan taakse ja sitä voi vaihtaa laskua luodessa.
 • Laskun PDF-malli: Yhtiökohtaisesti määriteltävä myyntilaskuilla käytettävä laskun PDF pohja. PDF pohjan voidaan määrittää myös asiakkaan taakse ja sitä voi vaihtaa laskua luodessa.
 • Projektin laskurivin otsikko myynnillä: Yhtiökohtaisesti määriteltävä oletus lisätäänkö myynnistä muodostettavan laskurivin alkuun psaprojektin nimi vai työn kuvaus. Ilman valintaa laskuriville ei lisätä kumpaakaan tietoa.


Kirjanpitotiedot

 • Yrityksen tunniste kirjanpidossa: Mikäli ValueFrame on integroitu johonkin taloushallinto-ohjelmistoon, tähän kenttään määritellään yrityksen tunnus kirjanpidossa.

 • Kustannuspaikka: Kuten edellä, yritykselle voidaan määritellä myös kirjanpidon kustannuspaikka


Laskuttavan yhtiön tiedot laskulla

Valitsemalla Ylläpito > Yleiset asetukset > Yhtiöt ylläpidetään laskulle ja verkkolaskulle tulevia laskuttajan perustietoja. Yhtiön tiedoissa Perustiedot-välilehdellä annetaan seuraavat tiedot:


 • Yhtiön nimi laskulla
 • Yhtiön y-tunnus
 • Yhtiön osoitetiedot
 • Yhtiön yhteystiedot (puhelin, www, sähköposti, faksi ja kotipaikka)


Yhtiön tiedoissa Laskutustiedot-välilehdettä annetaan seuraavat tiedot:


 • Yhtiön pankkiyhteydet PDF-laskulle (BIC ja SWIFT)
 • Yhtiön VAT-tunnus (jos se tarvitaan ulkomaan laskutusta varten)
 • Yhtiön oletuksena käytettävä ALV-prosentti (Huom! Pakollinen tieto)
 • Oletuksena laskulle tuleva maksuehto, huomautusaika ja viivästyskorko - nämä ovat muokattavissa laskulomakkeella


Yhtiön tiedoissa Verkkolaskutus-välilehdellä annetaan seuraavat tiedot:


 • Yhtiön operaattoritunnus ja verkkolaskuosoite
 • Yhtiön pankkiyhteydet verkkolaskulle (BIC ja SWIFT)


Asiakas- ja projektitiedot 

Yhtiön asiakas- ja projektitiedoissa, Ylläpito > Yleiset asetukset > Yhtiöt > Haluttu yhtiö > Asiakas- ja projektitiedot, voidaan määrittää yhtiökohtaisesti mm. asiakkaiden ja kontaktien oletusmaa sekä kuinka pitkään tuntikirjauksien kirjaaminen on mahdollista. 


Tuntikirjaukset avoinna saakka

Alla olevassa kuvassa kohtaan "Tuntikirjaukset avoinna saakka" on määritetty kuinka monta päivää kuunvaihteesta tuntien kirjaus on vielä mahdollista. Esim. mikäli kenttään syötetään arvoksi 5, voi edellisen kuukauden tuntikirjauksia kirjata vielä seuraavan kuun 5. päivään asti, jonka jälkeen tuntien kirjaaminen sulkeutuu.


Tuntikirjaus menneisyyteen -rajoitus

Alla olevassa kuvassa  on ruksittu kohta "Tuntikirjaus menneisyyteen -rajoitus käytössä" ja kohtaan "Tuntikirjaus sallittu x päivää menneisyyteen" on määritetty arvoksi 5, joka tarkoittaa sitä, tuntikirjauksia voidaan kirjata korkeintaan 5 arkipäivän verran taaksepäin.


Yhtiön passivointi

Mikäli yhtiö lopettaa toiminnan, tulee se passivoida ValueFramesta. Ennen passivointia tulee huolehtia mm.:

 • Henkilöt on siirretty toisen yhtiön alle, tai passivoitu
 • Asiakkaat  ja projektit on siirretty toisen yhtiön alle, tai passivoitu
 • Työt on laskutettu ja siirretty kirjanpitoon


Yhtiö passivoidaan valitsemalla Ylläpito > Yleiset asetukset > Yhtiöt:

 • Klikkaa passivoitavan yhtiön nimeä
 • Aseta "Perustiedot" -välilehdellä ruksi kohtaan "Passiivinen"
 • Valitse lopuksi "Tallenna"
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.