Palkkalajien ylläpito löytyy valitsemalla Ylläpito > Projektit > Palkkalajit.


Palkkalajeja käytetään tuntikirjaustoiminnossa. Palkkalajien avulla voidaan mm. mahdollistaa ylityötuntien erittely tavallisista tunneista, eritellä lomakirjaukset tai merkitä jotkin tunnit ei-laskutettaviksi.


Palkkalajille määriteltäviä tietoja ovat:


  • Järjestys: Palkkalajit järjestetään tuntilapulle ja muihin näkymiin Järjestys-sarakkeen mukaan.

  • Nimi: Palkkalajin näkyvä nimi tuntikirjauksessa.

  • Kerroin: Kerrointa käytetään laskutuksessa. Esim. laittamalla kertoimeksi 1,5 kerrotaan henkilön tekemän tuntikirjauksen tuntiveloitus vastaavalla arvolla laskutusta varten.

  • Omakustannuskerroin: Omakustannuskerrointa käytetään työn kustannuksen laskennassa vastaavalla tavalla kuin kerrointa myyntihinnan laskennassa.

  • Saldokerroin: Tämän avulla voidaan määrittää millä kertoimella palkkalajille kirjattuja tunteja painotetaan työaikasaldon seurannassa. Mikäli kerroin on 1, lisätään nämä henkilön saldotunteihin.

  • Kirjanpitotunniste: Käytetään mikäli ValueFrame on integroitu esim. ulkopuoliseen palkkaohjelmaan.

  • Oletus: Käytössä oleviin palkkalajeihin merkitään tämä rasti.

  • Laskutusasteeseen: Oletuksena tämä rasti on valittuna, eli palkkalaji huomoidaan laskutettavuusastetta laskettaessa kokonaistunteihin. Rastin pois ottaminen jättää palkkalajin ko. laskennassa huomioimatta.

  • Käsitellään pankkitunteina: Wintime-palkkasiirtoon liittyvä asetus, ei vaikuta ValueFramen sisäiseen toimintaan.

  • Käsittely palkkaliittymässä: Millä tavalla palkkalajin tuntikirjaus käsitellään palkkaliittymässä, esim. aikana vai kappaleena


Palkkalajien merkitystä esimerkiksi tuntisaldoon käsitellään myös Usein Kysytyissä Kysymyksissä.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.