Hilma


Widgetin käyttöönotto:


Hilmawidgetin käyttöönotto edellyttää, että ValueFrameen määritetään


 1. Mikä/mitkä henkilöryhmät seuraavat hankintailmoituksia ValueFramen kautta. Mikäli henkilöryhmiä ei ole käyttöönotettu tai olemassa olevat henkilöryhmät eivät ole tähän käyttötarkoitukseen sopivia, voidaan perustaa uusi henkilöryhmä, esim. Hankintailmoitukset, johon liitetään Hilmawidgetin käyttöön ottavat henkilöt.
 2. Millä CPV-koodilla olevia hankintailmoituksia henkilöryhmälle näytetään. Yhdelle ryhmälle voidaan näyttää usean eri CPV-koodin hankintailmoituksia.

Hilmawidgetin käyttöönottamiseksi pääkäyttäjät voivat olla yhteydessä tukipalveluumme tuki.valueframe@visma.com.


Widgetin asetukset:


Hilmawidgetin asetuksissa voidaan määrittää


 • Widgetin otsikko, esim. Hankintailmoitukset
 • Widgetin maksimikorkeus, oletuksena 310
 • Widgetin tietojen päivitysväli, oletuksena 60 minuuttia


Widgetin sisältöHilma-widgetin avulla voidaan seurata ja käsitellä ValueFramesta käsin sivustolla http://www.hankintailmoitukset.fi/ julkaistuja avoimia hankintailmoituksia.


Välilehdet:


Uudet: Listaa uudet hankintailmoitukset ilmoitustyypeittäin, esim. Ennakkoilmoitukset. Hankintailmoituksen otsikosta voidaan siirtyä Hilmaan tarkastelemaan hankintailmoituksen tarkempia tietoja. Uusissa hankintailmoituksissa on valinnat


 • Tee tarjous, jolloin ValueFrame siirtyy uuden tarjouksen luontiin

 • Kuittaa, jolloin hankintailmoitus siirtyy Kuitattu-välilehdelle

 • Valinnat tulevat näkyviin vietäessä hiiren nuoli ilmoituksen kohdalle.


Käsittelyssä: Listaa hankintailmoitukset, joista on tehty tarjous. Myös käsittelyssä olevista hankintailmoituksista voidaan luoda uusia tarjouksia tai ilmoitus voidaan kuitata.


 • Hankintailmoituksen alla näkyy kaikki ilmoituksesta tehdyt tarjoukset ja tarjouksen nimestä voidaan siirtyä tarjouksen perustietoihin.


Kuitattu: Listaa hankintailmoitukset, jotka on kuitattu sekä kuittauksen aikaleiman ja ilmoituksen kuitanneen henkilön. Kuitatuista hankintailmoituksista voidaan poistaa kuittaus, jonka jälkeen ilmoitus palautuu Uudet- tai Käsittelyssä-välilehdelle riippuen siitä, onko hankintailmoituksesta tehty tarjous vai ei. Kuitatut hankintailmoitukset poistuvat Hilma-widgetistä viiden vuorokauden jälkeen kuittauksesta.Vanhojen hankintailmoitusten piilotus:


Widgetissä ei näytetä hankintailmoituksia, jotka todetaan tiettyjen aikamääreiden perusteella vanhentuneeksi. Widgetillä on neljä eri aikasuodatusta, joiden pohjalta hankintailmoituksia piilotetaan:


 • Hankintailmoituksen määräaika on ohitettu viisi päivää sitten.
 • Jos hankintailmoituksesta on tehty tarjouksia ja kaikissa tarjouksissa “Voimassaolo päättyy” aikaleima on ohitettu viisi päivää sitten.
 • Jos hankintailmoitus on ollut kuitettuna yli viisi päivää.
 • Hankintailmoitus, jolla ei ole määräaikaa, näkyy listalla 30 päivää mikäli sille ei tehdä tarjouksia tai sitä ei kuitata.


Värikoodit:Hankintailmoitusten värikoodeilla kuvataan ilmoituksen määräajan lähestymistä:


 • Vihreä: Ilmoituksen määräaika on kuukauden sisällä.
 • Keltainen: Ilmoituksen määräaika on viikon sisällä.
 • Punainen: Ilmoituksen määräaika on ohitettu tai ohittumassa 24 tunnin sisällä.

Käsittelyssä-välilehdellä näkyvien tarjousten värikoodit määräytyvät sen mukaan, mitä on määritetty tarjousstatusten värikoodeiksi.


 


Myynnin budjetointi


Widgetin asetukset:


Myynnin budjetointiwidgetin asetuksissa voidaan määrittää:


 • Widgetin otsikko, oletuksena Myynnin budjetointi
 • Näytettävä data: Myynnin aktiviteetit oma, alaiset tai kaikki alaiset. Lisäksi asetuksista voi valita käyttöoikeuksien puitteissa oman yhtiön, vastuuyhtiön tai kaikkien yhtiöiden tiedot.
  • Mikäli halutaan valita vain tietyt yhtiöt, tulee valita Kaikki yhtiöt, jonka jälkeen "Yhtiö" -kohdassa valitaan nämä halutut yhtiöt.

 • Aikaväli: Viimeiset 12 kuukautta tai kuluva kalenterivuosi, oletuksena Tyhjä
 • Aktiviteetit: Valintalistalta voidaan valita yksi tai useampi raportoitava kalenteritapahtumalaji
 • Aktiviteettiryhmä: Valitaan järjestelmän ylläpidossa luotu valmis aktiviteettiryhmä, esim. Myynnin aktiviteetit
 • Näytä tarjoukset: kyllä/ei.
 • Henkilöryhmä*: listalla näytetään järjestelmän valmiit henkilöryhmät, esim. Myyntitiimi
 • Käyttäjät*: listalta voi valita yhden tai useamman käyttäjän

* Valinnat näytetään vain jos käyttäjällä on oikeudet oman yhtiön tai kaikkien yhtiöiden myynninseurantaan.Widgetin sisältö:


Widgetillä näytetään pylväsdiagrammina toteutuneet aktiviteetit kuukausittain valittujen asetusten mukaisesti. Mikäli widgetin asetuksista on valittu yksittäiset kalenteritapahtumalajit, näytetään jokainen tapahtumalaji omana pylväänään. Tapahtumalaji näytetään samalla värillä kuin kalenterissa. Lue lisää kalenteritapahtumalajien ylläpidosta.


Mikäli ValueFrameen on annettu valituille henkilöille / henkilöryhmälle myynnin tavoitteet, näytetään tavoite widgetillä viivadiagarmmina. Tavoite näytetään samalla tapahtumalajin värillä.


Viemällä hiiren halutun kuukauden päälle näytetään tarkempi erittely toteutuneista ja budjetoiduista luvuista.Mikäli widgetin asetuksista valitaan valmis järjestelmään lisätty tapahtumalajiryhmä, näytetään luvut yhteenlaskettuna. Näin voidaan seurata koko myyntitiimin aktiviteettitasoa esimerkiksi soitot ja tapaamiset yhteenlaskettuna.  


Tarjoushälytykset


Asetukset:


Widgetin asetuksista voidaan määrittää: • Otsikko, oletuksena Tarjoushälytykset

 • Widgetin maksimikorkeus, oletuksena 310
 • Widgetin automaattinen päivitysväli, oletuksena 10 minuuttiaWidgetin sisältö


Widgetille haetaan käyttäjän omien tarjousten hälytykset. Hälytys määräytyy tarjouksen statuksen ja annettujen päivämäärien perusteella. Hälytysrajat määritellään tarjousstatusten ylläpidossa. Tyypillisiä hälytystilanteita:


 • Potentiaalisen tarjouksen hälytys tulee seuraavan yhteydenottopäivän perusteella
 • Tarjous lähetetty -statuksen hälytys tulee voimassaolon päättymisen perusteella

Widgetillä näytetään:


 • Hälytyksen päivämäärä
 • Tarjouksen nimi
 • Hälytyksen syy: vastaanotettu, voimassaolo päättyy tms.


 


TarjouskantaAsetukset:


Widgetin asetuksista voidaan määrittää:


 • Otsikko, oletuksena Tarjouskanta

 • Näytettävä data käyttöoikeuksien mukaan: Oma, Alaiset, Valitut henkilöt ja ryhmät, Oma yhtiö tai Kaikki yhtiöt. Oletuksena käyttäjän oma tarjouskanta
  • Mikäli halutaan valita vain tietyt yhtiöt, tulee valita Kaikki yhtiöt, jonka jälkeen "Yhtiö" -kohdassa valitaan nämä halutut yhtiöt.

 • Näytä budjetti: Kyllä/Ei. Määritetään näytetäänkö kuvaajalla budjettiviivat vai ei.


Widgetin sisältö


Widget näyttää valitun datan mukaan henkilön oman, oman yhtiön tai kaikkien yhtiöiden tarjouskannan kuukausittain kuluvan kuukauden ja edellisten 12 kuukauden ajalta. Kuukausittainen tarjouskanta on eroteltu tarjousten statusten mukaan. Tarjoukset kohdistetaan kuukausille tarjousten päivämäärätietojen mukaan kuten aktiviteettiraportilla yleisten asetusten mukaisesti.


Tarjouksien värit haetaan tarjouksien statuksilta, mikäli ne on määritetty valikossa Ylläpito > Tarjoukset > Tarjousten statukset.Tarjousstatuksia voi piilottaa klikkaamalla kuvaajan alla olevia otsikoita. Näin esimerkiksi voitettujen tarjousten lukujen tutkiminen on helpompaa. Lisäksi viemällä hiiren halutun kuukauden päälle saa valitun kuukauden tiedot näkyviin.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.