Tehtävien statukset


Tehtävien statuksia ylläpidetään valitsemalla Ylläpito > Projektit > Tehtävien statukset.Tehtäville on kaksi päästatusta: tekemätön ja tehty. Lisäksi voidaan tehdä statuksia, jotka kytketään jompaan kumpaan päästatukseen.


Statusoletusten avulla helpotetaan ja tehostetaan järjestelmän käyttöä:


 • Voidaan määrittää mihin statukseen tehtävän kuittaus vaihtaa tehtävän. Näin järjestelmässä voi olla useampi tehty-päästatuksen alle kuuluva status, mutta tehtävä voidaan silti kuitata tehdyksi nappia painamalla.

 • Voidaan määrittää mikä on uuden tehtävän oletusstatus
  • Toistuvien tehtävien luonti luo tehtävät oletuksena tälle statukselle
  • Uuden, yksittäisen tehtävän perustamisessa tämä status tulee oletuksena

 • Mihin status palautetaan, jos tehtävän tehdyksi kuittaus perutaan

 • Statukselle voidaan määrittää "Ei huomioda massakuittauksessa". Näin voidaan esimerkiksi määrittää, että tietyn statuksen tehtäviä ei kuitata tehdyksi tehtäväyhteenvedon "Kuittaa kaikki tehtävät tehdyksi" -toiminnolla.


Tehtävien tyypit


Tehtävien tyyppien avulla tehtäviä voidaan luokitella aihealueittain ja seurata esimerkiksi, että kaikki laadunvalvontatehtävät on tehty ajallaan. Tehtävien tyyppien avulla voidaan seurata esimerkiksi myös eri tyyppisiä poikkeamia/virheitä tai projektien muutospyyntöjä.


Tehtävien tyyppejä ylläpidetään kohdassa Ylläpito > Projektit > Tehtävien tyypit.


Tehtäväkäsittelyn käyttöoikeudet


Tehtäväkäsittelyn käyttöoikeudet mahdollistavat useimpien yritysten tarpeiden mukaiset käyttöoikeusmääritykset. Käyttöoikeusmäärityksen perusteita ovat:


 • kaikilla käyttäjillä, joilla on oikeus tehtäväkäsittelytoimintoon on oikeus luoda tehtäviä
 • tehtäville ei ole erillistä lukuoikeutta eli jos käyttäjällä on oikeus tehtävään, hän voi myös muokata sitä.


Käyttöoikeus tehtävä määrittää kenellä käyttäjistä on oikeus katsoa ja muokata tehtäviä. Oikeus voidaan antaa:


 • Tehtäviin, joissa käyttäjä on tekijä
 • Tehtäviin niissä osaprojekteissa, joihin käyttäjä on resursoitu
 • Tehtäviin niissä osaprojekteissa, joissa käyttäjä on projektipäällikkö tai varahenkilö (myös projektin projektipäällikkö varahenkilöineen sekä haluttaessa myös projektin asiakkaan asiakasvastaava saavat oikeuden tehtäviin)
 • Alaisten tehtäviin
 • Kaikkiin oman yhtiön tehtäviin
 • Kaikkien yhtiöiden kaikkiin tehtäviin, jos ValueFrame-kannassa on useampi yhtiö.


Nämä käyttöoikeusmääritykset huomioidaan kaikissa ValueFramen toiminnoissa, joissa tehtäviä käsitellään. Esimerkiksi ValueFramen etusivun tehtäväkooste-widgetissä ja kalenterin tehtävänäkymässä näytetään vain ne tehtävät, joihin käyttäjällä on oikeus.


Käyttöoikeus toistuva tehtäväperuste määrittää, kenellä käyttäjistä on oikeus luoda tehtäväperusteita ja luoda niiltä tehtävät tehtävien massaluonnilla. Oikeus voidaan antaa:


 • Niihin osaprojekteihin, joihin käyttäjä on resursoitu
 • Niihin osaprojekteihin, joissa käyttäjä on projektipäällikkönä tai varahenkilönä (myös projektin projektipäällikkö varahenkilöineen sekä haluttaessa myös projektin asiakkaan asiakasvastaava saavat oikeuden tehtäviin)
 • Kaikkiin oman yhtiön tehtäväperusteisiin
 • Kaikkien yhtiöiden kaikkiin tehtäväperusteisiin, jos ValueFrame-kannassa on useampi yhtiö


Tehtävällä on välilehti "Informoitavat henkilöt", jolla listataan henkilöt, jotka saavat ilmoituksia tehtävästä. Tehtävää luotaessa informoitaviin henkilöihin lisätään automaattisesti:


 • asiakkaan asiakasvastaava sekä projektin ja osaprojektin päälliköt
 • tehtävän antaja
 • tehtävän tekijä


Listalle voidaan lisätä vapaasti myös muita henkilöitä. Informoitavilla henkilöillä on myös automaattisesti käyttöoikeus tehtävään. Tämän avulla yksittäiseen tehtävään voidaan antaa joustavasti käyttöoikeuksia laajemmallekin henkilöjoukolle. Käyttöoikeus "Statusylläpito" säätelee sitä, ketkä pääsevät ylläpitämään tehtäväkäsittelyn asetuksia. Tämä oikeus annetaan yleensä vain pääkäyttäjälle.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.