Tarjousten statukset


Tarjousten statusten ylläpitonäkymä löytyy valitsemalla Ylläpito > Tarjoukset > Tarjousten statukset. Kullekin käyttäjän luomalle statukselle määritellään lisäksi järjestelmän sisäinen status Tyyppi-kentällä. Tämä kertoo järjestelmälle onko käyttäjän lisäämä status kategoriaa: kesken, voitettu vai hävitty.


Tarjouksen statuksen perusteella voidaan määritellä mitkä tarjousten päivämääräkentät halutaan pakollisiksi. Tyypillisesti tiedot halutaan täyttää tarjoukselle siten että:


  • Avatuille uusille tarjouksille (esim. lead/potentiaalinen) annetaan tarjouksen avauspäivämäärä
  • Kun tarjous merkitään asiakkaalle lähetetyksi, annetaan lähetyspäivämäärä
  • Kun tarjous suljetaan (voitettu/hävitty), merkitään päätöspäivämäärä


Tarjoukselle annetut päivämäärät vaikuttavat mm. myynnin aktiviteettiraportilla.

Statusten ylläpidon lisäksi statuksilla voidaan kontrolloida hälytyksiä. Tarjouksella oleviin päivämääräkenttiin on mahdollista kytkeä tarjousvastaavalle (ja hänen varahenkilölle) pääsivulla näkyvä hälytys esim. kuvan mukaisesti 5 päivää ennen tarjouksen voimassaolon päättymistä.


Tarjousten statusryhmät


Tarjousten statusryhmät ylläpidetaan valikon kohdasta Ylläpito > Tarjoukset > Tarjousten statusryhmät. Tarjousstatusryhmien avulla on kätevä koota esim. kaikki keskeneräiset statukset samaan nippuun ja tarkastella koko tarjouskannan arvoa kerralla. Vastaavasti voitetut / hävityt -seuranta voidaan rakentaa statusryhmien avulla.Tarjouksen tyypit


Tarjousten tyyppejä ylläpidetaan valikon kohdasta Ylläpito > Tarjoukset > Tarjousten tyypit. Tarjouksen tyypin avulla kerrotaan tyypillisesti, onko tarjous uusasiakashankintaa vai olemassa oleva asiakasmyyntiä. Myös tarjousseurannan voi rajata tyypin mukaan. Tarjouksen tyypille voi myös valita projektinumerosarjan, jolloin tarjoukselta projektia lisättäessä järjestelmä osaa numeroida eri tyyppiset projektit oikein.Tarjouksen häviämisen syyt


Tarjouksen häviämisen syitä ylläpidetaan valikon kohdasta Ylläpito > Tarjoukset > Tarjouksen häviämisen syyt. Kun tarjous merkitään hävityksi, on sille mahdollista valita häviämisen syy. Tyypillisesti näitä ovat kilpailija, hinta, päätöksen puuttuminen jne. Tiedon avulla voidaan seurata tyypillisimpiä syitä, miksi tarjoukset on hävitty. Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.