Projektin resursointinäkymä


Resursointinäkymä on toteutettu GANTT-näkymänä, jolloin projektin kokonaiskuvan hahmottaminen on helpompaa.


Näkymässä projektin aloitus- ja päättymispäivämäärää ja kestoa voidaan muokata, joka päivittää myös osaprojektin sekä resursointien tiedot. Jos projektin aloituspäivämäärä siirtyy kuukaudella eteenpäin, projektin alla olevat osaprojektit siirtyvät samassa suhteessa eteenpäin. Projekti ja osaprojektit perustetaan entiseen tapaan valitsemalla "Uusi projekti".


Uudistetussa resursoinnissa henkilöt voidaan resursoida joko projektin resursointi-näkymän kautta tai osaprojektikohtaisesti osaprojektin resursointi-näkymän kautta. Resursointimallina käytetään oletuksena resursointia aikavälille. Vaihtoehtoisesti myös työvaiheittain aikavälille -malli on tuettu.


Resursointinäkymään on myös lisätty mahdollisuus antaa projektille ja / tai osaprojektille valmiusaste. Mikäli valmiusaste annetaan osaprojektitasolle, lasketaan näiden perusteella automaattisesti myös projektitason valmiusaste sekä tarvittava työmääräennuste. Sen sijaan mikäli valmiusaste annetaan projektitasolle, lasketaan tämän mukaan sama valmiusaste sekä sen mukaiset työmääräarviot osaprojekteille.


Resursointinäkymän näkyminen käyttäjille on määriteltävissä käyttöoikeuksilla. Henkilöille voidaan antaa joko pelkät lukuoikeudet tai myös oikeus muokata resursointeja.


 Resursointi projektitasolta


Projektin resursointi löytyy projektin yhteenveto-näkymän Gantt -kuvaaja linkin kautta.


Valitsemalla "Laajenna kaikki" saadaan osaprojektien resursointirivit näkyviin, vastaavasti "Pienennä kaikki" sulkee kaikki osaprojetit ja resursoinnit näkyvistä.


Sovita skaalaa kuvaajan projektin keston mukaiseksi, jolloin projektin ja osaprojektien kestoa on helpompi tarkastella. Tämä helpottaa projektin laajuuden hahmottamista ja yhdellä näkymällä voidaan tarkastella kaikkien osaprojektien resursointeja sekä lisätä tai poistaa resursointeja.


Resursointien ajankohtaa voidaaan muokata raahaamalla resursointipalkkeja vaakatasossa, projektia ja osaprojekteja ainoastaan taulukon päivämääriä muuttamalla.


Yksittäisen osaprojektin resursoinnit voidaan avata klikkaamalla osaprojektin nimen vasemalla puolella olevaa nuolta. Resursointinäkymän taulukon sekä kuvaajan voi myös piilottaa, klikkaamalla Resursointi-otsikon oikealla puolella olevasta tuplanuolesta.


Taulukon otsikko-riviltä voidaan järjestää osaprojektien järjestystä esim. alkamisajankohdan mukaan. Projektin ja osaprojektin kesto lasketaan päivissä alku- ja loppupäivämäärän mukaan. "Tunnit" -sarakkeeseen lasketaan osaprojektien resursoidut tunnit yhteensä.


Resursoinnin lisääminen osaprojektille


Resursointi voidaan lisätä taulukosta oikean osaprojektin alle aktivoimalla osaprojektin ja valitsemalla "Lisää". Taulukkoon syötetään tarvittavat tiedot, kuten työn kuvaus, valitaan henkilö, aikaväli sekä tunnit. Mikäli työn kuvauksen jättää tyhjäksi, tuodaan tähän automaattisesti henkilön nimi. Aikavälin aloituspäivämäärä on oletuksena osaprojektin aloituspäivämäärä ja sen kesto on osaprojektin päättymispäivään asti. Mikäli osaprojektin aloituspäivä on merkitty tulevaan, aloitusajaksi haetaan osaprojektin aloituspäivä. Tiedot tallentuu ilman erillistä tallentamista. Resursointia voidaan siirtää ja pidentää tai lyhentää suoraan GANTT-näkymästä resursointijanaa muokkaamalla.


Resursointinäkymä mahdollistaa resursointirivien perustamisen eri osaprojektien alle (käyttöoikeuksien puitteissa) ja tilanteen samanaikaisen tarkastelun visuaalisesti GANTT-näkymässä.

Resursoinnin lisääminen osaprojektilta


Resursoinnit voidaan lisätä suoraan myös yksittäiselle osaprojektille, esim. mikäli käyttäjällä ei ole oikeutta projektitasolle. Resursoinnit lisätään samalla tavalla kuin projektinäkymässä. Näkymä tarjoaa myös vastaavat toiminnallisuudet muokata resursointeja sekä osaprojektin aloitus- ja päättymispäivämäärää kuin projektinäkymä.


Käyttöoikeudet


Projektin ja osaprojektin resursointinäkymien käyttöikeudet voidaan määrittää roolien mukaan sekä henkilöille voidaan antaa katselu-oikeus resursointinäkymään.


Käyttöoikeudet voidaan karkeasti ryhmitellä seuraavasti:


  • Projektin ja osaprojektien resursointien katseluoikeus
  • Projektin ja osaprojektien resursointien muokkausoikeus


Projektin ja osaprojektien resursointinäkymän katseluoikeus


Projektin projektipäällikölle sekä projektin asiakkaan asiakasvastaavalle voidaan antaa oikeus tarkastella koko projektin resursointinäkymää. Käyttöoikeuksissa on myös huomioitu alaiskäsittely eli mikäli projektin projektipäällikön esimies haluaa tarkastella projektin resursointinäkymää, hänellä on tähän oikeus. Käyttöoikeus periytyy myös projektin varaprojektipäällikölle sekä projektin valvojalle.


Osaprojektin projektipäällikkö voi tarkastella omia osaprojekteja, mutta ei projektitason resursointinäkymää. Osaprojektipäälliköllä voi olla useampi osaprojekti projektin alla, jolloin henkilö näkee ainoastaan näiden osaprojektien resursointinäkymän.


Resursoiduille henkilöille voidaan antaa oikeus nähdä omat resursoinnit niiden osaprojektien kohdalta, joihin hänet on resursoitu. Muiden resursointeja ei näytetä.


Johdolle voidaan antaa oikeus tarkastella kaikkien projektien resursointinäkymiä. Mikäli Vallussa on useampi yhtiö, käyttöoikeuksia voidaan rajata yhtiöittäin tai antaa oikeus tarkastella kaikkia yhtiöitä.


Projektin ja osaprojektien resursointinäkymän resursointien muokkausoikeus


Resursointinäkymien muokkausoikeudet määritellään erikseen. Toisin sanoen, mikäli henkilölle on määritelty oikeus nähdä resursointinäkymä, tämä ei automaattisesti tarkoita sitä, että pääsee myös muokkaamaan jo tehtyjä resursointeja.


Resursointinäkymän kautta muokattavien resursointien käyttöoikeudet menevät samalla periaatteella kuin resursointinäkymän katseluoikeudet.


Lue täältä: Projektisalkun hallinta.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.