Matkalaskun lisääminen


Matkalaskujen luonti tapahtuu valikosta kohdasta Tunnit ja matkat > Matkalasku. 


Huom! Ennen matkalaskujen lisäämistä pääkäyttäjä on varmistanut, että matkalaskun kululajit on perustettu kohdasta Ylläpito > Projektit > Matkalaskun kululajit.


Mikäli käytössänne on ValueFramen matkalasku-toiminto ilman laskutuserittelyä, ValueFrame hoitaa muutokset puolestanne automaattisesti koti- ja ulkomaan päivärahoihin sekä kilometrikorvauksiin. Jos olet epävarma siitä tarvitseeko teidän tehdä muutoksia yrityksessänne, ole yhteydessä ValueFramen tukeen esim. sähköpostilla tuki.valueframe@visma.com.


Uusi matkalasku


Lisää matkalaskun tiedot, voit täydentää tietoja jälkeenpäin. Tähdellä (*) merkityt pakollisia.


 • Henkilö (*)
 • Matkalaskun numero (*)
  • Järjestelmä antaa matkalaskun tositenumeron ja ehdottaa matkalaskun tositepäivämääräksi kuluvaa päivää.

 • Osaprojekti (*)
 • Selite (*)
 • Matkalasku laskutetaan asiakkaalta
  • Valitse laskutetaanko matkalasku asiakkaalta. Valinta "Kyllä" tai "Ei" tulee oletuksena osaprojektin tiedoista.

 • Lähtö (*)
  • Täytä päivämäärä ja kellonaika

 • Paluu (*)
  • Täytä päivämäärä ja kellonaika

 • Anna tiedot käytetystä kulkuneuvosta, matkan pituudesta ja kyydissä olleiden henkilöiden määrästä.
 • Päivärahat
  • Valitse oletko oikeutettu päivärahaan. Päivärahan saaminen edellyttää työmatkaa, joka suuntautuu yli 15 kilometriä työpaikalta tai kotoa riippuen siitä, kummasta alkaen matka tehdään.

 • Ilmaisia aterioita
  • Valitse oletko saanut matkan aikana ilmaisia aterioita. Kaksi ilmaista ateriaa puolittaa kokopäivärahan ja yksi ilmainen ateria puolittaa osapäivärahan. Aterioiden määrä syötetään tallennuksen jälkeen.

 • Ateriakorvaus
  • Anna ateriakorvauksen määrä mikäli olet oikeutettu siihen. Ateriakorvauksen saamisen edellytyksenä on, ettei matka oikeuta päivärahaan tai sitä ei muutoin makseta.

 • Yömatkaraha
  • Anna yömatkarahan määrä, mikäli et ole yöpynyt hotellissa vaan esimerkiksi sukulaisten luona.

 • Maa
  • Valitse maa, jos olet matkustanut Suomen ulkopuolella.

 • Paina lopuksi "Tallenna".Mikäli matkalaskulle on valittu ilmaisia aterioita, tallennuksen jälkeen järjestelmä avaa automaattisesti matkalaskurivin muokkausnäkymän, jossa näiden määrä valitaan.Tallennuksen jälkeen järjestelmä laskee annettujen tietojen perusteella päivärahat sekä kilometrikorvaukset. Lisäksi pääset lisäämään lisämatkarivejä, matkakulukorvauksia sekä muokkaamaan matkalaskun tietoja.Huom! Matkarivien lähtö- ja paluukellonajat tulee syöttää yhden valitun aikavyöhykkeen mukaisesti, eli lähtö- ja paluukellonaikoja ei saa kirjata eri aikavyöhykkeiden kellonajoilla. Tarvittaessa kirjataan ulkomaan matkojen matkarivit siten, että kunkin maan osalta erotetaan kirjaukset omille matkariveilleen matkavuorokausittain. Tällöin vuorokausittaiset päivärahalaskennat eri maiden eri päivärahat huomioiden muodostuvat matkalle oikein.


Kulujen lisääminen


Kulu lisätään matkalaskun tiedoista klikkaamalla "Uusi kulurivi". Järjestelmä avaa ponnahdusikkunan.


Lisää kululaskun tiedot, voit täydentää tietoja jälkeenpäin. Tähdellä (*) merkityt pakollisia.


 • Valitse kululaji, esimerkiksi pysäköinti, sekä anna kuvaava selite. Kululajille on mahdollista määritellä yrityksen maksamat kulut siten, etteivät ne kasvata henkilölle korvattavaa loppusummaa, mutta tulevat mukaan asiakkaalta laskutettavaan hintaan.
 • Kirjaa verollinen hinta (kuitin loppusumma)
 • Voit myös halutessasi liittää matkalaskuun esimerkiksi skannatun kuitin
 • Klikkaa lopuksi "Tallenna" tai "Tallenna ja sulje".Tallennuksen jälkeen järjestelmä laskee kulut osaksi matkalaskun kokonaissummaa. Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.