Liiketoiminta-alueet ja työvaiheet


Liiketoiminta-alue on yksi keskeisimmistä liiketoiminnan seurannan kohteista. Liiketoiminta-alueella mallinnetaan tyypillisesti joko yrityksen palvelutarjooma tai sisäinen organisaatiorakenne (yksiköt). Liiketoiminta-aluerakenne voi olla monitasoinen, eikä jokaisen hierarkian haaran tarvitse olla välttämättä saman syvyinen.


Koodi

Liiketoiminta-alue


10PSA
1010PSA tuoteliiketoiminta
1020PSA ylläpito
20CRM
2010CRM tuoteliiketoiminta
2020CRM ylläpito
90SISÄISET
9010Myynti- ja markkinointi


Liiketoiminta-alueet ovat summatasoja, joiden perusteella osaprojekteja voidaan raportoida haluttujen kokonaisuuksien perusteella. Kukin järjestelmään perustettu osaprojekti kuuluu yhteen liiketoiminta-alueeseen. Liiketoiminta-alueet ovat erittäin keskeinen projektinhallinnan ja liiketoiminnan seurannan apuväline. Liiketoiminta-alueiden perusteella voidaan esimerkiksi perustaa järjestelmään yrityksen palvelurakenne, tai ne voidaan määritellä noudattamaan yrityksen kustannuspaikkarakennetta. Esimerkiksi insinööritoimisto voi liiketoiminta-alueiden avulla seurata kannattavuutta Rakennesuunnittelun, Arkkitehtisuunnittelun ja Sähkösuunnittelun yksiköissä.


Liiketoiminta-alueiden KOODI-sarake tulee syöttää yksilöivästi kahden numeron ryhmissä siten, että hierarkiassa alemmalle tasolle sijoitettavien koodien alkuosa on sama (esim. 10-tason alapuolella on vain 10-alkuisia nelinumeroisia liiketoiminta-alueita.


Kullekin liiketoiminta-alueelle voidaan määritellä osaprojektien perustamisessa tapahtuvien virheiden välttämiseksi oletustyövaiheet. Oletustyövaiheita voidaan hyödyntää muun muassa tuntikirjauksessa. Nämä määritellään valinnalla Ylläpito > Projektinhallinta > Liiketoiminta-alueet:


 • Valitaan halutun liiketoiminta-alueen kohdalla "Muokkaa"
 • Lisätään ruksi halutuille työvaiheille

 • Tallenna: tallentaa tiedot ja oletussuoritteet tulevat jatkossa kaikille uusille osaprojekteille

 • Tallenna ja päivitä osaprojektien työvaiheet: tallentaa tiedot ja päivittää uudet oletustyövaiheet kaikille ko. liiketoiminta-alueen osaprojekteille. Huom! Päivitys yliajaa mahdolliset osaprojektikohtaiset määritykset.Liiketoiminta-alueet ja tuotteet


Kullekin liiketoiminta-alueelle voidaan määritellä osaprojektien perustamisessa tapahtuvien virheiden välttämiseksi oletustuotteet. Nämä määritellään valinnalla Ylläpito > Projektinhallinta > Liiketoiminta-alueen oletustuotteet:


 • Valitaan halutun liiketoiminta-alueen kohdalla "Muokkaa"
 • Lisätään ruksi halutuille tuotteille

 • Tallenna: tallentaa tiedot ja oletustuotteet tulevat jatkossa kaikille uusille osaprojekteille

 • Tallenna ja päivitä materiaalit osaprojekteille: tallentaa tiedot ja päivittää uudet oletustuotteet kaikille ko. liiketoiminta-alueen osaprojekteille. Huom! Päivitys yliajaa mahdolliset osaprojektikohtaiset määritykset.
Liiketoiminta-alueryhmät


Liiketoiminta-alueryhmien avulla voidaan muodostaa järjestelmään perustetuista liiketoiminta-alueista ryhmiä, joita hyödynnetään mm. Liiketoiminta-alueiden kannattavuusraportilla. Ryhmittelyn avulla voidaan vapaasti niputtaa eri hierarkiatasojen liiketoiminta-alueita omiksi kokonaisuuksiksi esimerkiksi alla olevan taulukon mukaisesti.


SummatasoLiiketoiminta-alueet
TuoteliiketoimintaPSA tuoteliiketoiminta
TuoteliiketoimintaCRM tuoteliiketoiminta
YlläpitoPSA ylläpito
YlläpitoCRM ylläpito


Näin voitaisiin tarkastella liiketoiminta-alueiden kannattavuusraportilla kannattavuutta välisummattuna Tuoteliiketoiminnan ja Ylläpidon mukaan. Omia liiketoiminta-alueryhmiä voi luoda vapaasti niin monta kuin tarvitsee.


Asetukset


Liiketoiminta-alueisiin liittyy mm. seuraavat pääkäyttäjän muutettavissa olevat Yleiset asetukset:

 • Onko liiketoiminta-alueen valinta osaprojektin perustiedoissa pakollinen

 • Tuleeko osaprojektin nimi oletuksena liiketoiminta-alueen mukaan, esim. SOP125 / Defendum Oy / PSA ylläpito


Lisäksi liiketoiminta-alueiden toimintaa voidaan parametroida ValueFramen käyttöönottovaiheessa:

 • Valitaanko tarjousrivikohtaisesti liiketoiminta-alue

 • Valitaanko liiketoiminta-alue tarjouksen perustiedoissa

 • Onko liiketoiminta-alue pakollinen tarjouksen perustiedoissa

 • Näytetäänkö liiketoiminta-alue matkalaskuraportilla hakuehtona

 • Näytetäänkö liiketoiminta-alue puhelinluettelossa hakuehtona

 • Valitaanko tuoterekisterin tuotteelle liiketoiminta-alue


Raportit


Liiketoiminta-aluetta hyödynnetään mm. raporteilla:


Liiketoiminta-alueiden numeroinnin muokkaus


Liiketoiminta-alueiden numeroinnilla on liitokset projekteihin, joten suosittelemme numeroinnin muokkaamisen sijasta luomaan uudet liiketoiminta-alueet valikosta Ylläpito > Projektinhallinta > Liiketoiminta-alueet.


Uudet liiketoiminta-alueet otetaan käyttöön projektin tiedoissa Projektit > Projekti > Projektin nimi > Perustiedot.


Liiketoiminta-alueen passivointi 


Mikäli liiketoiminta-alue ei ole enää käytössä, voidaan se merkitä passiiviseksi. Tällöin liiketoiminta-alue ei näy enää raporteilla ja hakunäkymissä hakuvalinnoissa eikä uusia projekteja, osaprojekteja ja tarjouksia voi lisätä passivoidulle liikentoiminta-alueelle.


Huom! Ennen passivointia tulee tarkistaa, että liiketoiminta-alueen kaikki kirjaukset on raportoitu ja laskutettu. Huomioita


 • Joissakin yrityksissä liiketoiminta-alueiden sijaan seurataan kustannuspaikkoja. Näiden käyttäminen rinnakkain on mahdollista, joskin useimmiten vain liiketoiminta-alueiden hyödyntäminen on riittävää.

 • Liiketoiminta-alueiden isommat muutokset on suositeltavaa tehdä yhteistyössä ValueFramen tukipalvelun kanssa. Organisaatiomuutokset tai palveluiden uudelleenjärjestelyt saattavat tyypillisesti edellyttää konversioiden tekemistä, mitä ei ole mahdollista toteuttaa suoraan käyttöliittymästä.


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.