Ostojen ja myyntien hakuOstojen ja myyntien haku raportti löytyy valikosta Laskutus > Laskutus > Ostojen ja myyntien haku.


Raportti mahdollistaa ostojen ja myyntien seurannan asiakkaittain, vastuuhenkilöittäin, liiketoiminta-alueittain ja projekteittain. Raportilla on mahdollista vielä muokata laskuttamattomia myyntejä ja hyväksymättömiä ostoja.


Hakuvalinnat tarjoavat useita rajaustekijöitä, joiden avulla raportti voidaan suorittaa esimerkiksi yhtiön, kustannuspaikan, henkilöryhmän tai oston/myynnin lisääjän mukaan rajattuna.


Alta löytyvät ohjeet kustakin hakuvalinnasta.


 • Hakusana: Vapaasanahaku

 • Aikarajauksen kohdistus:  Aikarajaus voidaan kohdistaa ostopäivän mukaan, laskutuspäivän mukaan tai osto- ja laskutuspäivän mukaan.

 • Valitse tarkasteltava ajanjakso

 • Summataso: Valitse lasketaanko ostot ja myynnit yhteen asiakkaittain, vastuuhenkilöittäin, liiketoiminta-alueittain vai projekteittain

 • Yhtiö: Jos samassa ValueFrame-kannassa on useampi yhtiö, voidaan tässä käyttää rajauskriteerinä sitä, minkä yhtiön ostoja ja myyntejä tarkastellaan.

 • Liiketoimintayksikkö: Jos ValueFramen käyttäjäyritys on määritellyt kantaan liiketoimintayksiköt, voidaan hakea tietyn liiketoimintayksikön ostot ja myynnit.

 • HenkilöryhmäJos ValueFramen käyttäjäyritys on ryhmitellyt työntekijät henkilöryhmiin, voidaan valita raportille tietyn henkilöryhmän henkilöiden ostot ja myynnit. Rajaus siis toimii sillä perusteella, mihin henkilöryhmään vastuuhenkilö kuuluu.

 • Vastuuhenkilö: Valitse vastuuhenkilöt, joiden asiakkuudet ja projektit raportilla esitetään.

 • Oston/myynnin lisääjä: Voidaan tehdä raportti oston/myynnin lisääjän mukaan eli valitaan henkilö/henkilöt, jotka ovat lisänneet ostot/myynnit ValueFrameen, jolloin vain heidän tekemät ostot/myynnit ovat näkyvissä.

 • Tuotekoodi: Mikäli tuotteille on määritelty tuotekoodit voidaan tässä valita jokin tietty tuotekoodi, jota halutaan tarkastella. Tällöin raportti hakee kaikki valitun tuotekoodin ostot/myynnit.

 • Hae vain myynnit: Tämän valitsemalla raportti näyttää vain myynnit.

 • Hae vain ostot: Tämän valitsemalla raportti näyttää vain ostot.

 • Vain sisäänluetut ostot: Mahdollisuus hakea ulkopuolisista järjestelmistä sisäänluetut rivit.

 • Myynnin status: Raportille voidaan hakea myyntejä eri statuksien mukaan, jolloin valitun statuksen mukaiset myynnit ovat näkyvillä.

 • Oston tyyppi: Raportti voidaan hakea oston tyypin mukaan, jolloin valitun statuksen mukaiset ostot ovat näkyvillä.

 • Toimittaja: Hakuehdoissa voidaan rajata haku toimittajan mukaan. Toimittajat löytyvät asiakasrekisteristä.

 • Asiakas: Raportille voidaan valita tietty/tietyt asiakas/asiakkaat, joiden ostoja ja myyntejä halutaan tarkastella.

 • Luokka: Voidaan hakea valitun asiakkaan luokan tai luokkien mukaan ostoja/myyntejä.

 • Projektin status: Raportti voidaan ajaa projektin statuksen mukaan, jolloin se näyttää valitun statuksen mukaiset projektit.

 • Projekti: Valitse tarkasteluun vain tietty projekti tai tietyt projektit.

 • Liiketoimintayksikkö: Valitse raportille halutut liiketoimintayksiköt.

 • Laskutustyyppi: Valitse tarkasteluun esimerkiksi vain asiakasprojektit jättämällä tarkastelusta ulos sisäiset osaprojektit, joiden laskutystyyppi on esimerkiksi loma, kurssit ja opiskelu jne. Voidaan seurata myös erikseen tuntilaskutettavien ja kiinteähintaisten osaprojektien ostoja ja myyntejä.

 • Osaprojektin status: Valitse osaprojektit statuksen perusteella. Voidaan esimerkiksi tarkastella vain valmiiden osaprojektien ostoja ja myyntejä.


Raportin sisältö ja laskentasäännöt


Alla on esimerkki ostojen ja myyntien haku raportista kodistettuna osto-ja laskutuspäivän mukaan projekteittain sekä yhtiöllä ja kustannuspaikalla filtteröitynä.


 • Koodi: Tuotekoodi, mikäli se on määritetty.

 • Toimittaja: Asiakasrekisteriin määritellyt toimittajat.

 • Määrä: Kappalemäärä (pv, kpl h).

 • Ostohinta: Ostolle määritelty yksikköhinta (à-hinta).

 • Ostohinta yhteensä: Projektin ostot yhteensä (määrä*ostohinta).

 • Ostopäivä: Oston päivämäärä. Näkyy vain ostoriville mentäessä, ei projekti tai osaprojektitasolla.

 • Oston tyyppi: Oston tyyppi tulee ostolaskulta sen mukaan mitä sinne on laskua tehtäessä valittu esim. laskutetaan tai ei laskuteta.

 • Myyntihinta: Myynnille määritelty yksikköhinta (à-hinta).

 • Myyntihinta yhteensä: Myyntihinta yhteensä on määrä*myyntihinta

 • Laskutuspäivä: Laskunteko päivämäärä

 • Myynnin status: Myynnin status kertoo myynnin laskutustilanteen esim. laskutettu, laskutusvalmis, kesken. Status käy ilmi myös värikoodeista rivin alusta (punainen, harmaa, vihreä).

 • Laskun nro: Laskun numeron on näkyvillä kun myynti on laskutettu.


Raportin muokattavat kentät


Raportilla on mahdollista vielä muokata laskuttamattomia myyntejä ja hyväksymättömiä ostoja. Tässä listattuna inline editoivat kentät:

 • Määrä
 • Ostohinta
 • Ostopäivä
 • Myyntihinta
 • Laskutuspäivä
 • Myynnin status  


Muokkaus tapahtuu klikkaamalla solua ja uudet tiedot tallentuvat automaattisesti kun ne on kirjattu. Mikäli tietoja ei voida tallentaa, järjestelmä herjaa kun muutosta yritetään tehdä.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.