Toiminnon käyttötarkoitus


Hinnastojen korotustoiminnon avulla käyttäjä voi helposti korottaa kaikkien hinnastojen, tiettyjen hinnastojen tai yksittäisen hinnaston hintoja. Käyttäjä voi valita, korottaako hän tuntihintoja, tuotehintoja vai molempia.


Toiminnon käyttö


Hinnastojen korotustoiminto löytyy valitsemalla Hinnasto > Hinnastojen korotustoiminto. • Yhtiöt: Jos samassa ValueFrame-kannassa on useampi yhtiö, voi korotuksen kohdistaa tietylle yhtiölle tai tietyille yhtiöille rajattuihin hinnastoihin.
 • Hinnaston status: Oletuksena on valittu korotuksen kohteeksi aktiiviset hinnastot. Tarvittaessa käyttäjä voi valita myös passiiviset hinnastot.
 • Päivitettävät hinnastot: Kirjoittamalla muutaman merkin hinnaston nimestä rajataan haluttu hinnasto tai hinnastot korotuksen kohteeksi.
  • Valitse kaikki: Valitaan kaikki hinnastot, jolloin hinnastoja ei tarvitse valita yksitellen.
  • Poista valinnat: Tyhjennetään lista.
 • Voimassa alkaen: Annetaan päivämäärä, josta alkaen uudet hinnat ovat voimassa.
 • Korotusprosentti: Annetaan korotus prosentteina (kokonaisluku tai desimaaliluku). Jos hintoja pitää laskea, annetaan korotusprosentti miinusmerkkisenä.


 • Pyöristyssääntö: Voidaan valita viidestä pyöristyssäännöstä:
  • Normaali kahden desimaalin pyöritys (oletus): Korotetut hinnat tallennetaan kahden desimaalin tarkuudella esimerkiksi 87,43 -> 87,43 euroa.
  • Lähimpään kokonaislukuun: Korotetut hinnat muunnetaan lähimpään tasaeuroon (87,43 -> 87 euroa)
  • Lähimpään kymmenykseen: Korotetut hinnat muunnetaan lähimpään kymmeneen senttiin (87,43 -> 87,40 euroa)
  • Alas kokonaislukuun (poista desimaalit): Korotetut hinnat pyöristetään aina alaspäin lähimpään tasaeuroon (87,43 -> 87 euroa)
  • Ylös kokonaislukuun: Korotetut hinnat pyöristetään aina ylös lähimpään tasaeuroon (87,43 -> 88 euroa)

 • Tuntihinnat/tuotehinnat: Kohdistetaanko muutos vain hinnaston tuntihintoihin (oletus), hinnaston tuotehintoihin vai molempiin.
  • Jos käyttäjä korottaa vain tuotehintoja (esimerkiksi viidellä prosentilla) luodaan samalle voimassaolopäivälle myös tuntihinnat saman suuruisina kuin aiemmalla voimassaolopäivällä eli korottamatta niitä.
 • Tuotteet: Voidaan rajata kohdistus vain haluttuihin tuotteisiin. Oletuksena tuotteita ei rajata.


 • Asettamalla ruksin kohtaan "Päivitä vain tuoterekisterin hinnoista poikkeavat" rajataan kohdistus vain niihin tuotteisiin joille on annettu korotuksen alaisissa hinnastoissa hinta. Tällöin siis ei koroteta niiden tuotteiden hintoja, joiden hinta tulee suoraan tuoterekisterin oletushinnoista. Kun ruksi ottaa pois, lasketaan tuotteille hinnastoon hinnat tuoterekisterin hinnan perusteella.


Valitsemalla "Esikatsele" saat näkymän korotuksen kohteena olevista hinnoista ja korotuksen lopputuloksen. Tässä vaiheessa korotettuja hintoja ei vielä koroteta, joten esikatselua voi hyödyntää esimerkiksi korotuksen simulointiin.


Valitsemalla "Aja päivitykset", uudet hinnat tallennetaan. Esikatselu ei ole pakollinen toiminto eli päivitykset voi ajaa myös suoraan.


Alla on esikatselunäkymä hinnaston Suunnittelu Oy korotuksesta. Tässä esimerkissä korotetaan hintaryhmäkohtaisesti hinnoiteltua hinnastoa. Toiminnolla voi korottaa myös työvaihe/työlajikohtaiset hinnastot, hinnastot joissa on henkilökohtaiset hinnat sekä hinnastot, joissa on vain yksi hinta eli ylipäätään kaikki ValueFramessa käytettävät hinnoittelumallit.Hinnankorotuksen jälkeen uudet hinnat ovat tarkasteltavissa normaalisti hinnaston muokkausnäkymässä.Valuuttahinnastot


Jos yrityksellä on käytössään valuuttahinnastoja, voi korotuksessa käyttää rajauskriteerinä myös hinnaston valuuttaa.Valuuttahinnaston korotus toimii muutoin samalla tavalla kuin euromääräisen hinnaston korotus seuraavalla poikkeuksella: jos tuoterekisterissä ei ole tuotteelle annettu OVH-hintaa hinnaston mukaisessa valuutassa, eikä tuotteella ei ole annettu hintaa myöskään korotuksen alaisella hinnastolla, ei korotusta tehdä lainkaan. Jos esimerkiksi tuotteelle Software licence ei ole annettu hintaa hinnastossa nimeltä USD Pricelist, eikä dollarihintaa löydy myöskään tuoterekisteristä, ei hintaa koroteta.


Huomioita ja erityistapauksia

 • Hinnaston korotusta ei kohdisteta tuoterekisterin OVH-hintoihin.
 • Tuotteille, jotka hinnoitellaan suoraan matkalaskulta (päivärahat, kilometrikorvaukset) ei tehdä korotusta.
 • Jos luodaan uudet hinnat päivälle, jolle hinnat on annettu jo aiemmin, korvataan vanhat hinnat uusilla
 • Jos halutaan korottaa tuotehinnat eri prosentilla ja/tai pyöristyssäännöllä kuin tuntihinnat, voi tunti- ja tuotehinnat korottaa erikseen esimerkiksi peräkkäisille päiville.


Käyttöoikeudet

Toiminto hyödyntää normaaleja hinnaston muokkauksen käyttöoikeuksia eli oikeus hinnankorotuksiin voidaan antaa käyttäjän oman yhtiön hinnastoihin tai kaikkiin hinnastoihin. Lisäksi oikeus tavoite- eli omakustannushinnastoiksi määritettyihin hinnastoihin voidaan rajata erikseen. Toiminto ei siis edellytä uusia käyttöoikeusmäärityksiä, mutta käyttäjiä tulee muistuttaa, että toiminnon avulla saattaa vahingossa korottaa suurtakin joukkoa hinnastoja. Toiminnon näkyvyys käyttöliittymässä voidaan rajata myös esimerkiksi vain pääkäyttäjälle, jos halutaan että muut käyttäjät pääsevät muuttamaan hinnastoja vain yksitellen vanhalla manuaalisella tavalla.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.