SISÄLTÖ


Yleistä

ValueFrameen on mahdollista tallentaa etukäteen laskutukseen liittyviä liitteitä osaprojektille, osaprojektin ostolle tai myynnille.

Osaprojektille, ostolle tai myynnille lisättyjä liitteitä voidaan tämän jälkeen valita mukaan laskulle joko suoraan laskun teon yhteydessä tai laskuraportin Lisää laskulle liite -toiminnon kautta.

Liitteitä voidaan hallita sekä erillisen hallintanäkymän kautta että projektin ja osaprojektin yhteenvetonäkymien widgeteillä. Halllintanäkymät löytyvät omilta välilehdiltä projektin ja osaprojektin vasemman reunan valikosta.

Liitteiden hallintanäkymässä on kaksi eri välilehteä liitteiden selaukseen ja liitteiden lisäykseen.


Liitteiden suodatus ja lajittelu


Liitteet näytetään hallintanäkymässä sekä widgeteillä osaprojekteittain ryhmiteltyinä.

Liitteiden hallintanäkymässä liitteitä voidaan suodattaa ja lajitella valitsemalla oikeassa yläkulmassa oleva painike Suodata ja lajittele...

Näytölle avautuu modaali, jossa suodatus- ja lajitteluvalinnat voidaan tehdä.

Liitteitä voidaan suodattaa ja lajitella useammalla eri tavalla.

 • Ostoille liitetyt: listassa näytetään liitteet, jotka on liitetty jollekin ostolle
 • Myynneille liitetyt: listalla näytetään liitteet, jotka on liitetty jollekin myynnille
  • Huomaa, että valinnat ostoille liitetyt ja myynneille liitetyt voivat olla valittuina yhtä aikaa, tällöin näytetään liitteet, jotka on liitetty joko ostolle tai myynnille.
 • Laskuille liitetyt: listassa näytetään liitteet, jotka on liitetty jollekin laskulle
 • Laskuille liittämättömät: listassa näytetään liitteet, joita ei ole liitetty millekään laskulle
 • Vain osaprojektille liitetyt: listassa näytetään liitteet, jotka on liitetty vain osaprojektille (eli ei ostolle tai myynille)

 

Huomaa, että kaikki yhdistelmät eivät ole mahdollisia. Tällaiset valinnat disabloidaan tarvittaessa käyttäjän tekemien valintojen mukaisesti.

Liitteitä voidaan lajitella nousevaan tai laskevaan järjestykseen Lajittelu ja Lajittelun suunta -valintojen mukaisesti

 • nimen mukaan
 • selitteen mukaan
 • lisäysajankohdan mukaan
 • muokkausajankohdan mukaan
 • laskutusajankohdan mukaan

 

Valinnat astuvat voimaan klikkaamalla Suodata liitteitä -painiketta. Mikäli jokin suodatus on voimassa, näytetään Suodata ja lajittele -painikkeen yhteydessä asiasta kertova kuvake ja tooltip-teksti. 


Tehdyt suodatus- ja lajitteluvalinnat tallentuvat tietokantaan käyttäjäkohtaisesti eli käyttäjän tekemät valinnat ovat voimassa niin kauan kunnes käyttäjä niitä muuttaa.


Projektin ja osaprojektin yhteenvetojen widgetillä suodatus tapahtuu widgetin vasemmassa yläkulmassa olevan suodatus-kuvakkeen kautta.

Jos widgetillä on jokin suodatus käytössä, suodatus kuvake näytetään korostettuna eri värillä.


Uuden liitteen lisääminen

Uusi liite lisätään siirtymällä liitteiden hallintanäkymän Lisää uusi liite -välilehdelle.


Liitteelle annetaan nimi ja kuvaus sekä valitaan valintalistasta osaprojekti, jolle liite halutaan kohdistaa. Mikäli liite halutaan kohdistaa osaprojektin ostolle tai myyniille, valitaan Liitteen kohdistus -valintalistasta vaihtoehto osto tai myynti.

Mikäli liite halutaan kohdistaa ostolle, valitaan lisäksi haluttu osto Liitä ostolle -valintalistasta. Valintalistaan tuodaan kaikki valitun osaprojektin ostot.

Vastaavasti liite voidaan kohdistaa myynnille valitsemalla Liitä myynnille -valintalistasta haluttu myynti. Valintalistaan tuodaan kaikki valitun osaprojektin myynnit.

Varsinainen liitetiedosto lisätään raahaamalla tiedosto lomakkeen oikealla puolella olevan katkoviivoitetun alueen päälle tai klikkaamalla aluetta, jolloin tiedosto voidaan valita omalta tietokoneelta. 

Vain yksi tiedosto voidaan valita liitteelle.

Liitteen pakollisia tietoja ovat

 • Nimi
 • Osaprojekti
 • Liitetiedosto

 

Lisäksi jos kohdistukseksi on valittu osto tai myynti, myös osto / myynti on pakollinen tieto.

Liite tallennetaan klikkaamalla Tallenna Liite -painiketta.


Liitteen muokkaaminen

Aiemmin lisättyä liitettä pääsee muokkaamaan valitsemalla hallintanäkymän Selaa liitteitä -välilehdellä liitteen toimintovalikosta valinnan Muokkaa.


Liitteelle voidaan ladata uusi tiedosto raahamalla se liite-kenttään tai klikkaamalla kenttää vastaavasti kuin uuden lisäyksessä.

Liitteelle ladatun tiedoston alkuperäinen nimi näytetään muokkauslomakkeella ja tiedoston voi avata klikkaamalla nimeä.

Huomaa, että vaikka alkuperäinen ladattu liitetiedosto olisi esim. jpeg-päätteinen kuvatiedosto, on käyttäjän avaama tiedosto aina pdf-päätteinen pdf-dokumentti, koska alkuperäinen tiedosto muunnetaan aina tallennuksen yhteydessä pdf-muotoon.


Liitteen poistaminen


Liitteen voi poistaa valitsemalla hallintanäkymän Selaa liitteitä -välilehdellä liitteen toimintovalikosta toimintoa poista tai vaihtoehtoisesti liitteen muokkauslomakkeella painikkeella poista. Liitteen poistoa ei voi perua.

Huomaa, että laskulle liitettyä liitettä ei poistaa.

Mikäli ValueFramesta poistetaan osaprojekti, osto tai myynti, jolle on liitetty yksi tai useampi liite, poistetaan samalla automaattisesti myös näihin liitetyt liitteet.


Liitteen lataaminen käyttäjän koneelle


Liitetiedosto voidaan ladata käyttäjän laitteelle valitsemalla hallintaliittymän Selaa liitteitä -välilehdellä liitteen toimintovalikosta toiminto Lataa Liite. Vaihtoehtoisesti liite voidaan ladata myös liitteen muokkausnäkymässä klikkaamalla liitteen nimeä näytön yläreunassa.


Liitteiden selaus ja hallinta yhteenvetonäkymissä


Projektin ja osaprojektin yhteenvedoilla on mahdollista ottaa käyttöön Liitteet -widget. Widgetille listataan liitteen osaprojekteittain ryhmiteltynä ja liitteitä pääsee lisäämään ja hallitsemaan Hallitse liitteitä -linkin kautta.

Liitteiden hallinta -modaalin toiminta on käytännössä täysin vastaavanlainen kuin projektin ja osaprojektin alla olevan hallintanäkymän toiminta.

Widgetillä liitteiden suodatus ja lajittelu tapahtuu listan vasemmassa yläkulmassa olevan suodatus-kuvakkeen kautta. Mikäli jokin suodatus on valittu käyttöön, näytetään kuvake korostettuna.


Liitteiden lisäys laskulle


Hallintanäkymän kautta lisätyt liitteet tuodaan Lisää laskulle liite -näkymään valittavaksi. Lisää laskulle liite -näkymä näytetään joko suoraan laskun luonnin jälkeen tai laskuraportin laskun pdf-liite sarakkeen lisäyskuvakkeen kautta.


 Lisää laskulle liite -näkymä avautuu aina laskun teon jälkeen.


Liitteiden hallintaliittymän kautta lisätyt liitteet ryhmitellään kahteen ryhmään

 • Ostoihin ja myynteihin liittyvät liitteet: liitteet, jotka on liitetty sellaiselle ostolle tai myynnille, joka on laskutettu kyseisellä laskulla. Nämä liitteet ovat oletuksena valittuina liitettäväksi laskulle mukaan kohdassa Laskun objekteille liitetyt liitteet.
 • Yleiset liitteet: liitteet, jotka on liitetty osaprojektille (mutta ei ostolle tai myynnille), joiden tapahtumia on laskutettu valitulla laskulla. Nämä liitteet eivät oletuksena ole valittuna mukaan laskulle, vaan käyttäjän täytyy ne erikseen valita liitettäväksi laskulle. Yleisen liitteen pääsee lisäämään laskulle klikkaamalla kenttää Laskun objekteille liitetyt liitteet, listaan tuodaan kaikki niiden osaprojektien yleiset liitteet, joita on laskulla mukana.

Valintalistasta valitaan halutut liitteet, sekä mahdolliset muut liitteet (laskun kuva, tapahtumaerittely, matkalaskuerittely, omat liitetiedostot), jonka jälkeen valitaan Tallenna. Valitut liitteet yhdistetään yhdeksi PDF-tiedostoksi laskun liitteeksi.


Sallitut tiedostotyypit ja tiedoston kokorajoitukset

Hallintaliittymän kautta voidaan lisätä seuraavan tyyppisiä tiedostoja:

 • pdf
 • txt
 • jpg
 • jpeg
 • png


Kaikki edellä mainittujen tyyppiset tiedostot muunnetaan automaattisesti liitteen lisäyksen yhteydessä PDF-muotoon ja tallennetaan tässä muodossa. Alkuperäistä tiedostoa ei säilytetä.

Suurin sallittu tiedostokoko on 2MB.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.