Projektiraportoinnin erillisoikeudet 


Tyypillisesti ValueFramessa määritellään projektien seurannan ja tapahtumaraportin oikeudet päätasolla siten että:

 • Projektipäälliköt näkevät vain omien projektiensa kirjaukset
 • Projektijohto ja johto näkevät oman yhtiön projektien kirjaukset
 • Konsernijohto näkee kaikkien yhtiöiden projektien kirjaukset


Näiden lisäksi ValueFramessa on mahdollista määritellä projekti- ja osaprojektikohtaisesti käyttöoikeudet raportointiin sekä projektin yhteenvetonäytölle ja koontinäkymään. Tämä mahdollistaa projektin tuntikirjausten näyttämisen vain halutuille henkilöryhmille tai henkilöille. Käytännössä esimerkiksi sisäiset poissaolokirjaukset voidaan näyttää vain henkilöstöhallinnon käyttäjille, jolloin muut käyttäjät eivät niitä näe vaikka muutoin olisi hyvinkin laajat raportoinnin oikeudet. Vaihtoehtoisesti halutulle projektipäällikölle voidaan avata pääsy yksittäisen projektin tapahtumaraportille, eli oikeuksia voi tämän avulla myös laajentaa. Tällöin käyttöoikeudet tulee antaa kaikille käyttäjille joille halutaan pääsy.


Toiminto aktivoidaan erikseen ValueFramen tuesta: tuki.valueframe@visma.com.


Projekti- ja osaprojektikohtaisten käyttöoikeuksien lisääminen


Projektin ja osaprojektin "Raportoinnin oikeudet" -välilehdellä voidaan määrittää peruskäyttöoikeuksista poikkeavat käyttöoikeudet. Erilliset käyttöoikeudet voidaan antaa halutuille henkilöryhmille ja/tai yksittäisille henkilöille. Lisäksi voidaan valita mille raporteille / näkymään annetut oikeudet vaikuttavat.


Projektitasolla annetut erillisoikeudet yliajavat osaprojektitasolla annetut oikeudet. Mikäli koko projektin näkyvyyttä halutaan rajata, oikeudet voidaan määritellä projektitasolla. Mikäli yksittäisten osaprojektien näkyvyyttä halutaan rajata, oikeudet määritellään osaprojektitasolla (projektitasolla ei määritellä mitään erillisoikeuksia).


Mikäli erillisoikeudet määritellään, tämän jälkeen ainoastaan valitut henkilöryhmät / henkilöt näkevät raportit. Kaikilta muilta käyttäjiltä estetään tämän jälkeen pääsy valitun projektin raporteille käyttöoikeuksista riippumatta.


Raporttien näkyminen


Yllä olevassa esimerkissä sairaspoissaolot on rajattu näkymään ainoastaan HR-tiimille sekä yksittäiselle käyttäjälle. Käyttäjälle Jaana Johto on myönnetty oikeudet ko. osaprojektin raporteille ja hän näkee kyseisen osaprojektin kirjaukset tapahtumaraportilla normaaliin tapaan.Sen sijaan käyttäjälle Pilvi Projektijohtaja, jolla on projektijohdon oikeudet kaikkien projektien raportointiin, ei näe Veli Anttilan sairaspoissaolon kirjauksia tapahtumaraportilla.Mikäli esimiehillä ei ole erillisoikeuksien perusteella oikeutta nähdä sairalomakirjauksia, tapahtumaraportilla voidaan erillisellä käyttöoikeudella antaa esimiehille oikeus nähdä alaistensa kaikki kirjaukset, myös sairaslomakirjaukset. Alla olevassa kuvassa Veli Anttilan esimiehelle Elli Esimiehelle on määritelty tapahtumaraportille oikeus nähdä alaistensa kaikki kirjaukset, vaikka hänellä ei muuten ole oikeutta nähdä sairaspoissaolokirjauksia. Eli Elli näkee alaistensa sairaspoissaolokirjaukset tapahtumaraportilla, mutta hänellä ei ole oikeuksia muille raportoinnin erillisoikeuksissa rajattuihin raportteihin tai osaprojektin yhteenvetoon tai koontinäkymään.Erillisoikeudet huomioidaan seuraavilla raporteilla ja näkymissä:

 • Projektin seurantaraportti
 • Tapahtumaraportti
 • Palkkalajiraportti
 • Henkilöraportti
 • Resursoinnin seurantaraportti
 • Resursointityökalu
 • Gantt-kaavio
 • Tunnit laskutustyypeittäin -widget
 • Projektin koontinäkymä
 • Projektin ja osaprojektin yhteenveto


Palkkalajiraportilta henkilö näkee kuitenkin kaikki omat kirjauksensa, vaikka osaprojektille olisikin määritelty erillisoikeuksia.

 

Resursointityökalussa sekä Gantt-kaaviossa suodatetaan toteutuneet tunnit ja osaprojektit pois näkymästä, mikäli näille on määritelty erillisoikeuksia.


Muilla työaika- ja kannattavuusraporteilla kaikki kirjaukset tulevat mukaan normaalisti kokonaistuntimääriin.


Käyttöoikeudet


Käyttöoikeusmodulilla "Projektin ja osaprojektin erillisoikeudet" voidaan määrittää ketkä käyttäjät saavat ylläpitää ja hallinnoida erillisoikeuksia.


Tapahtumaraportin (Raportit / Tapahtumaraportti) käyttöoikeudella "Ohita projektin erillisoikeudet" voidaan yliajaa raportoinnin erillisoikeudet siten, että raportti käyttää sen normaaleja käyttöoikeuksia. Antamalla esim. esimiehille ko. oikeuden, esimiehet voivat nähdä alaistensa kaikki kirjaukset. Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.