Osaprojektien statukset


Osaprojektien statuksia ylläpidetään valitsemalla Ylläpito > Projektit > Osaprojektien statukset.


Osaprojektien statukset sisältävät statuksen nimen ja statuksen tyypin. Statuksen tyyppi määrittää sen, miten statusta käsitellään järjestelmässä. Statuksia voidaan lisätä yhdelle statustyypille useita, esimerkiksi omat statuksensa kuvaamaan valmistuneita ja keskeytettyjä osaprojekteja.


Päättyneille projekteille voidaan antaa statusoletus, jota käytetään mm. massapäättämistyökalussa osaprojektin sulkemisessa. Oletusstatukseksi voi valita haluamansa Lopetettu -ryhmään kuuluvan statuksen.Statustyypit


Statustyyppejä ovat:

  • Tarjottu: Statustyypin osaprojektit ovat aloittamattomia osaprojekteja. Osaprojektin status muutetaan aktiiviseksi, kun osaprojekti aloitetaan. Uudet osaprojektit voidaan myös luoda Aktiivinen-statustyypille odottamaan aloitusta, jos tarjottuja ja aktiivisia osaprojekteja ei haluta eritellä tai aloituksesta on jo sovittu. VF-asetuksissa voidaan estää tai sallia tuntikirjaus Tarjottu-statustyypin osaprojekteille.

  • Aktiivinen: Statustyypin osaprojektit ovat käynnissä olevia osaprojekteja. Järjestelmässä osaprojektin on oltava aktiivinen, kun sille kirjataan tunteja, tehdään laskutusta tai suoritetaan tehtäviä. Status muutetaan osaprojektin päättyessä, kun laskutus sekä muut siihen liittyvät tehtävät on suoritettu.

  • Lopetettu: Statustyypin osaprojektit ovat päättyneitä. Niihin liittyen ei enää kirjata tunteja, tehdä laskuja tai suoriteta tehtäviä.


Huom! Kun osaprojektin statukseksi muutetaan "Lopetettu", tekee järjestelmä tietyt tarkistukset. Osaprojektilta näytetään mm.

  • Laskuttamattomat tuntikirjaukset
  • Laskuttamattomat myyntirivit
  • Avoimet tehtävät


Osaprojekti on mahdollista sulkea laskuttamatta kaikkia osaprojektin myyntejä, mutta tällöin kannattaa merkitä myynnit "ei-laskuteta" -tyyppisiksi ennen osaprojektin sulkemista laskutusepäselvyyksien välttämiseksi.


Osaprojektien statusryhmät


Osaprojektien statusryhmiä ylläpidetaan valikon kohdassa Ylläpito > Projektit > Osaprojektien statusryhmät. Statusryhmien avulla on kätevä koota esimerkiksi kaikki keskeneräiset statukset samaan nippuun ja tarkastella kaikkia keskeneräisiä kerralla.Asetukset


Yleisistä asetuksista on mahdollista asettaa


  • Osaprojektihaun oletusstatus
  • Osaprojektin oletusstatus


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.