Yrityksen myyntitavoitteet


Yrityksen myyntitavoitteet annetaan valitsemalla Ylläpito > Laskutus > Yrityksen myyntitavoitteet.


 • Valitaan yhtiö ja tilikausi, jolle myyntitavoitteet annetaan

 • Myyntitavoitteet syötetään kuukausitasollaYrityksen myyntitavoitteet laskutusennusteraportilla


Yritykselle annetut myyntitavoitteet huomioidaan laskutusennusteraportilla valitsemalla Raportit > Johdon raportit > laskutusennusteraportti. Tarkempi ohjeistus raportista löytyy täältä.  


 • Tavoite: Näytetään yrityksen myyntitavoitteet kuukausittain

 • Erotus tavoitteeseen: Myyntitavoitteesta vähennetään kaikki kirjatut myynnit

 • Kumulatiivinen erotus (Kum.): Lasketaan yhteensä aikaisempien kuukausien erotus tavoitteeseen
Asiakaskohtaiset myyntitavoitteet


Asiakaskohtaiset myyntitavoitteet annetaan valitsemalla Myynti > Myyntitavoitteet > Asiakaskohtaiset myyntitavoitteet.


Asiakasbudjetointi voidaan rajata usealle eri hakuehdolle:

 • Budjetointi annetaan aina tilikausittain

 • Asiakkaat voidaan hakea yhtiön, statuksen, asiakastyypin ja/tai asiakasvastaavan mukaan

 • Asiakaskohtainen budjetointi on mahdollista lukita valitsemalla "Lukitse". Tällöin lukitun budjetoinnin muokkaukseen vaaditaan erillisoikeudet.ValueFrameen on mahdollista ennakoida asiakaskohtainen budjetointi ennen virallisen budjetin laatimista. Tällöin budjettilajiksi valitaan "Ennuste". Laskutusennusteraportille ei kuitenkaan haeta ennustetta, vaan lopullinen budjetointi.


Asiakaskohtaiset myyntitavoitteet laskutusennusteraportilla


Asiakaskohtaiset myyntitavoitteet on mahdollista huomioida laskutusennusteraportilla. Laskutusennusteraportti löytyy valitsemalla Raportit > Johdon raportit > Laskutusennusteraportti.


 • Asiakasbudjetti: Näytetään yrityksen budjetoinnin alapuolella omana rivinään

 • Erotus tavoitteeseen: Lasketaan aina yrityksen kokonaisbudjetista, ei asiakaskohtaisista myyntitavoitteista.Kun raportin lajitteluksi valitsee Asiakkaittain, Asiakkaittain ja projekteittain tai Asiakkaittain ja osaprojekteittain, näytetään asiakaskohtainen kokonaistavoite sekä myyntitavoite eriteltynä kuukausittain. Erotus toteutuneeseen lasketaan kirjattujen myyntien, tuntien ja resursointien mukaan.


Henkilökohtaiset myyntitavoitteet


Henkilökohtaiset myyntitavoitteet annetaan valitsemalla Työkalut > Myyntitavoitteet > Henkilökohtaiset myyntitavoitteet.


 • Yhtiön avulla voidaan rajata henkilövalikko

 • Valitaan tilikausi jolle myyntitavoitteet annetaan

 • Myyntitavoitteet voi syöttää henkilöryhmälle (esim. myyjät) tai yksittäiselle henkilölle

 • Myyntitavoitteet voi rajata tapahtumalajeittainBudjetoinnin seuranta pääsivulla


Budjetointia voidaan seurata Myynnin budjetointi -widgetin avulla. Tarjouskannan tavoitteita voidaan seurata Tarjouskanta-widgetin avulla.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.