Matkalaskuraportti


Valitse Raportit > Matkalaskut > Matkalaskuraportti.


Jokainen henkilö voi tarkastella omia matkalaskujaan matkalaskuraportilla. Esimiehet voivat käyttää raporttia matkalaskujen tarkistamiseen sekä hyväksyntään. Haettaessa useamman henkilön matkalaskuja kerralla, näytetään kunkin henkilön jälkeen välitasona ko. henkilön matkalaskujen summat yhteensä. Laskuttamattomat (kokonaan tai osittain) matkalaskut korostetaan punaisella taustavärillä.


 • Yhtiö: Valitse, minkä yhtiön henkilöiden matkalaskut halutaan hakea.

 • Kustannuspaikka: Valitse, minkä kustannuspaikan henkilöiden matkalaskut halutaan hakea.

 • Henkilö: Haku voidaan rajata vain halutun henkilön matkalaskuihin.

 • Aikaväli: Valitse miltä aikaväliltä miltä matkalaskut haetaan

 • Aikavälin rajaus: Matkalaskut voidaan hakea matkan ajankohdan mukaan, jolloin haku kohdistetaan matkariville annettuun aikaan tai matkan tekoajan mukaan, eli matkalaskun päiväyksen perusteella.

 • Rajaus: Haku on mahdollista kohdistaa vain hyväksyttyihin / hyväksymättömiin, laskutettuihin / laskuttamattomiin sekä maksettuihin / maksamattomiin matkalaskuihin. Siirretyt / siirtämättömät rajaus on käytössä ainoastaan jos käytössä on rajapinta palkanlaskentaohjelmaan.


Matkalaskun hyväksyminen


Matkalaskut on mahdollista hyväksyä seuraavilla raporteilla:


 • Raportit > Matkalaskut > Matkalaskuraportti
 • Raportit > Projektinhallinta > Hyväksyntäraportti


Hyväksyminen lukitsee matkalaskun muokkauksen työntekijältä.


Työntekijä saa ilmoituksen pääsivulleen hylätystä matkalaskusta. Hylkäyksen tekijälle annetaan mahdollisuus kirjoittaa hylkäämisen syy, jotta käyttäjä osaisi täyttää matkalaskun oikein. Kun käyttäjä on korjannut virheet ja tallentanut matkalaskun uudelleen, tulee matkalasku uudelleen hyväksyttäväksi.


Pääsivulle on mahdollista määrittää hyväksymättömistä matkalaskuista hälytys pääkäyttäjän toimesta. Hälytys tulee kaikista omien alaisten matkalaskuista.


Matkalaskun merkitseminen maksetuksi


Matkalaskut voidaan merkitä maksetuksi manuaalisesti joko yksittäisen matkalaskun kautta tai matkalaskuraportilta. Matkalasku lukitaan ja sen muokkaus estetään, kun se on merkitty maksetuksi.


Matkalaskut on mahdollista merkitä maksetuiksi myös massana valinnalla Raportit > Matkalasku > Matkalaskuraportti. Klikkaamalla Merkitse maksetuksi, voidaan kaikki annetuilla hakuehdoilla löytyneet hyväksymättömät matkalaskut merkitä maksetuiksi.


Matkalaskujen yhteenveto


Valitse Raportit > Matkalaskut > Matkalaskujen yhteenveto.


Raportilla voidaan määritellä hakuehdot kuten matkalaskuraportilla. Tiedot näytetään eri tavalla ryhmiteltyinä kuin matkalaskuraportilla. Tätä raporttia voi käyttää matkalaskujen maksatuksen apuvälineenä tai matkalaskupäiväkirjana.


 • Yhtiö: Valitse, minkä yhtiön henkilöiden matkalaskut halutaan hakea.

 • Projekti: Valitse projekti kirjoittamalla vähintään kolmen merkin hakusana

 • Osaprojekti: Valitse osaprojekti kirjoittamalla vähintään kolmen merkin hakusana

 • Kustannuspaikka: Valitse, minkä kustannuspaikan henkilöiden matkalaskut halutaan hakea.

 • Henkilö: Haku voidaan rajata vain halutun henkilön matkalaskuihin.

 • Aikaväli: Valitse miltä aikaväliltä miltä matkalaskut haetaan

 • Aikavälin rajaus: Matkalaskut voidaan hakea matkan ajankohdan mukaan, jolloin haku kohdistetaan matkariville annettuun aikaan. Haun voi myös suorittaa matkan tekoajan mukaan, eli matkalaskun päiväyksen perusteella.

 • Rajaus: Haku on mahdollista kohdistaa vain hyväksyttyihin / hyväksymättömiin, laskutettuihin / laskuttamattomiin sekä maksettuihin / maksamattomiin matkalaskuihin. Siirretyt / siirtämättömät rajaus on käytössä ainoastaan jos käytössä on rajapinta palkanlaskentaohjelmaan.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.