ValueFramessa laskujen liitekäsittelyä uudistetaan seuraavasti.

Liite oletuksena laskulle


Aiemmin asiakkaan, projektin ja osaprojektin laskutustiedoista oli mahdollista määrittää asetuksella "Asiakkaalle lähetetään laskuliite", halutaanko asiakkaalle lähettää oletuksena laskun liitteitä. Nyt tämä ylin asetus on poistettu ja asiakkaan, projektin ja osaprojektin laskutustiedoissa on mahdollista määritellä suoraan liitekohtaisesti, halutaanko kyseinen liite oletuksena mukaan laskuille. Mahdollisia oletusliitteitä ovat seuraavat yleiset liitteet eli järjestelmän muodostamat liitteet: Laskun kuva, Tapahtumaerittely, Matkalaskuerittely, Matkakulujen liitetiedostot.

    

Liiteasetukset määräytyvät sen tason mukaan, jolta laskutus suoritetaan. Eli esimerkiksi, mikäli laskutusta tehdään asiakastasolta, haetaan liiteasetukset asiakkaan laskutustiedoista. Mikäli laskutus suoritetaan projektitasolta, haetaan liiteasetukset projektin laskutustiedoista ja mikäli laskutus tehdään osaprojektitasolta, haetaan liiteasetukset osaprojektitasolta.

Kun asiakkaalle lisätään uusi projekti, asiakkaan laskutustietoihin määritetyt liiteasetukset kopioituvat uudelle projektille. Vastaavasti, kun projektille perustetaan uusi osaprojekti, kopioituvat nämä projektin liiteasetukset osaprojektille.  

Liitteen lisääminen laskun teossa


Aiemmin laskun teon jälkeen tuli esiin liitteiden lisäys-näkymä, mikäli asiakkaalle, projektille tai osaprojektille oli asetettu lähtemään oletusliitteitä. Jatkossa, kun yksittäisiä laskuja luodaan, avautuu tämän jälkeen aina "Lisää laskulle liite"-näkymä. Kyseisessä näkymässä on mahdollista lisätä laskulle yleiset liitteet eli järjestelmän muodostamat liitteet:

  • Laskun kuva: ValueFramen laskun PDF-tuloste
  • Tapahtumaerittely: Valittavissa mukaan, mikäli laskulla on laskutettu tuntitöitä
  • Matkalaskuerittely: Valittavissa mukaan, mikäli laskulla on laskutettu matkalaskuja
  • Kululaskujen liitteet: Valittavissa mukaan, mikäli laskutetuille ValueFramessa luoduille matkalaskuille on lisätty kuitteja tai muita liitteitä

Yleisten liitteiden lisäksi kyseisessä näkymässä on mahdollista lisätä omia liitteitä tai laskun objektille liitettyjä liitteitä. Laskun objekteille liitetyillä liitteillä tarkoitetaan osaprojektille, osaprojektin ostolle tai myynnille lisättyjä liitteitä, joita on mahdollista liittää kyseisille objekteille liitteiden hallintanäkymän kautta. Lisäksi ko. näkymässä voidaan valita oletusliiteasetusten vastaisesti, ettei liitteitä liitetä ollenkaan laskulle painamalla painiketta "Ei liitteitä laskulle".         


Liitteen lisääminen massalaskutuksessa


Laskuille on mahdollista lisätä liitteitä myös massalaskutuksessa. Laskuille muodostetaan liite laskutustason mukaisen objektin  eli osaprojektin, projektin tai asiakkaan liiteasetusten perusteella. Eli liiteasetukset määräytyvät tällöin sen tason mukaan, jolta massalaskutus suoritetaan ja  massalaskutukseen avautuvassa näkymässä valitaan "Muodosta laskuille liite"-valintaEsimerkiksi, mikäli massalaskutus tehdään osaprojektitasolta,  järjestelmä hakee osaprojektitason liiteasetukset ja laskulle lisätään mahdolliset liitteet osaprojektin liiteasetusten mukaisesti. 


Liitteen lisääminen, muokkaaminen ja tarkastelu Laskuluettelolla


Jatkossa laskuille on mahdollista lisätä liite laskuluettelon kautta klikkaamalla klemmari ja plus -kuvakkeesta. Laskulla olevaa liitettä on mahdollista muokata laskurivillä olevasta kynä-kuvakkeesta. Muokkaamisella tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä, että laskun koontiliitteestä voidaan tarvittaessa poistaa liitteitä tai sille voidaan lisätä esimerkiksi yleisiä liitteitä, omia liitteitä tai osaprojektille/ostolle/myynnille lisättyjä liitteitä . Lisäksi liitteitä on mahdollista tarkastella klemmari-kuvakkeesta ja laskurivillä näytetään jatkossa kuvakkeilla, mikäli laskulle on lisättynä järjestelmän generoima yleinen liite (laskun kuva, tapahtumaerittely, matkalaskuerittely, matkakulujen liitetiedosto) ja mikäli laskulla on käyttäjän lisäämä oma-liite.


Liitteen lisääminen osaprojektille, osaprojektin ostolle tai myynnille


Jatkossa ValueFrameen on mahdollista tallentaa etukäteen laskutukseen liittyviä liitteitä osaprojektille, osaprojektin ostolle tai myynnilleOsaprojektille, ostolle tai myynnille lisättyjä liitteitä voidaan tämän jälkeen valita mukaan laskulle joko suoraan laskun teon yhteydessä tai laskuraportin Lisää laskulle liite -toiminnon kautta.


Liitteitä voidaan hallita sekä erillisen hallintanäkymän kautta että projektin ja osaprojektin yhteenvetonäkymien widgeteillä. Halllintanäkymät löytyvät omilta välilehdiltä projektin ja osaprojektin vasemman reunan valikosta. Lisätietoja liitteiden hallinnasta löytyy täältä.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.