Asiakkaiden ja kontaktien luokittelu


Asiakkaita ja kontakteja voidaan liittää luokkaan asiakkaan ja kontaktin tiedoissa "Luokitukset" - tai "Yhteenveto" -välilehdiltä. Tehokkain tapa kytkeä asiakkaita ja kontakteja luokkaan on kuitenkin Luokittelutyökalun avulla, joka löytyy valitsemalla Myynti > Luokittelutyökalu.Luokittelutyökalu - Haku


Luokittelutyökalun avulla voi hakea asiakkaita tai kontakteja, jotka halutaan liittää luokkaan. 


 • Hakutavan valinta: Valitaan tehdäänkö haku asiakkaista vai kontakteista.

 • Kontaktit mukaan: Voidaan rajata haetaanko myös luokkaan liitetyt sekä yhteyshenkilöt.

 • Asiakasstatus: Valinta on oletuksena tyhjä ja tällöin järjestelmä hakee kaikki muut paitsi "Asiakassuhde päättynyt" -statuksella olevat asiakkaat.
  • Päättäneet asiakkaat tulevat listalle vain mikäli haetaan erikseen asiakasstatuksella "Asiakassuhde päättynyt".
  • Passiivisia kontakteja ei tuoda hakutulokseen. Huom! Asiakkaan statuksen vaihtaminen päättyneeksi ei passivoi automaattisesti sen kontakteja, joten kontaktit tulee tarvittaessa passivoida erikseen.

 • Tarjouksen status: Voidaan hakea esimerkiksi kaikki ne asiakkaat, joilla on potentiaalinen tarjous.

 • Asiakasvastaava: Voidaan hakea asiakkaat tai kontaktit asiakasvastaavan perusteella

 • Valitsemalla ylhäältä "Hae", saadaan lista asiakkaista, joista voidaan vielä valita kenet liitetään luokkaan.
Luokittelutyökalu - Tarkennettu haku


Huom! Tarkennetun haun tietosisältö vaihtelee hieman asetusten mukaan.


 • Tarkennetusta hausta hakua voidaan rajata asiakkaita henkilöstömäärän, toimialaluokituksen ja liikevaihdon mukaan.

 • Aikarajaus-valinnat toimivat kuten asiakashaussa. Rajaus kohdistuu asiakkaaseen tai kontaktiin "Hakutavan valinta" -valinnan mukaisesti.

 • Luokitteluihinperustuvat yhdistelmähaut:
  • Mikä tahansa: Valinta mahdollistaa haut, jossa asiakas tai kontakti tulee hakutulokseen, kun asiakas/kontakti on liitetty johonkin valituista luokista. Esim. jos on valittu Asiakaslehden tilaajat 2018- ja Kevään 2018 myyntikampanja -luokat, niin asiakas tulee hakuosumaan, mikäli on liitettynä kumpaan tahansa edellä mainituista luokista.

  • Kaikki: Valinta edellyttää, että asiakas/kontakti on liitetty kaikkiin niihin luokkiin, mitkä valittiin. Edellisen esimerkin mukaisesti asiakkaan tai kontaktin pitää siis olla sekä Asiakaslehden tilaajat 2018- että Kevään 2018 -myyntikampanjaluokituksissa mukana, jotta tulee mukaan hakutulokseen.

  • Ei kuulu luokkaan: Valinta pudottaa pois hakutuloksesta ne asiakkaat / kontaktit, jotka kuuluvat valittuihin luokkiin. Tyypillinen käyttötilanne on tehdä postitus vain niille, jotka eivät ole sitä aiemmin saaneet (eli poissulkea ne luokat, joille postitus on jo tehty).

  • Yhdistelmähaku: Yhdistämällä hakuehdot voidaan hakea esimerkiksi kaikki kontaktit jotka kuuluvat Asiakaspäivien kutsulista -luokkaan, mutta jotka eivät kuulu Asiakaspäiville ilmoittautuneet -luokkaan. Näin voidaan lähettää ilmoittautumisesta muistutus kaikille jotka ovat kutsun saaneet, mutta jotka eivät vielä ole ilmoittautuneet.

  • Haku voidaan suorittaa myös luokittelulajin perusteella, jolloin haetaan kaikki asiakkaat ja kontaktit jotka kuuluvat johonkin luokittelulajiin liitettyyn luokkaan. Eli esimerkiksi kaikki jollekin "postituslistalle" kuuluvat asiakkaat ja kontaktit.

  • Passivoidut luokat näkyvät yliviivattuina, mutta niitä voidaan käyttää kuten mitä tahansa muitakin luokkia.

  • Maantieteelliseen sijaintiinperustuvat haut: 
   • Valitsemalla Ylläpito > Asiakkaat ja kontaktit on mahdollista lisätä kuntia ja kaupunkeja ja kohdistaa ne oikeille lääneille. Kaikkia pieniä kuntia ei siis ole järjestelmään tuotu ja tarkassa maantieteellisessä haussa onkin luotettavampaa hakea postinumeroalueen mukaan.

   • Läänitieto ei tule osoitetoimittajien (MicroMedia, Fonecta, yms.) aineistosta. Asiakas kohdistuu oikeaan lääniin perustietoihin määritellyn Kaupunki-kentän perusteella.


Luokittelutyökalu - Hakutulos


 • Voit valita mitkä asiakkaat ja tai kontaktit liität luokkaan
  • Otsikkorivin rukseilla voit alustaa valinnan valitsemalla kaikki asiakkaat/kontaktit tai ei yhtäkään niistä.

  • Kontaktin tai asiakkaan mahdolliset markkinointiesto-valinnat eivät vaikuta siihen, tuleeko asiakas tai kontakti luokittelutyökalun hakutulokseen. Nämä estot koskevat vain luokkia hyödyntäviä markkinointityökaluja kuten joukkosähköpostia.

  • Mikäli halutulokseen on valittu sekä asiakas että kontakti mukaan, on hakutuloksen checkbox -valinnoilla mahdollista valita liitetäänkö luokkaan molemmat, vain toinen, tai ei kumpikaan.

  • Lopuksi valitse oikea luokka ja valitse "Liitä valitut luokkaan".Luokittelu asiakkaan tiedoista


Asiakkaita voidaan luokitella myös yksittäin asiakkaan "Luokitukset" -välilehdeltä.

 • Valitse "Liitä luokkaan" jolloin järjestelmä avaa uuteen ikkunaan kaikista järjestelmään tallennetuista luokista.

 • Valitse listalta halutut luokat.

 • Valitse lopuksi "Tallenna".

 • "Luokitukset" -välilehdellä on myös mahdollista poistaa jo tehtyjä luokituksia klikkaamalla roskakori-kuvaketta.Kontaktin "Luokitukset" -välilehdeltä löytyy vastaava toiminto.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.