Hakuehdot


Projektihakuun pääsee valitsemalla Projektit > Projektihaku. Projektihaussa hakuehdot näytetään kolmella välilehdellä:


 • Perustiedot: mm. projektin status, projektipäällikkö, yhtiö jne.

 • Luokitukset: projektinumerosarja, hinnasto, projektitiimi, kustannuspaikka yms. järjestelmä parametroinnista riippuen

 • Asiakas: mm. asiakkaan status, asiakasvastaava, projektin tilaaja jne.


Kaikki hakuehdot ovat monivalintoja, eli hakuehdoissa voi valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Huom! Haku suoritetaan aina automaattisesti käyttäjän tekemien valintojen mukaan.


Kirjoittamalla hakusanan voi hakea seuraavista projektin tiedoista:


 • ID numero
 • Projektin numero
 • Nimi
 • Projektin sisältö ja siihen liittyvä lisäinformaatioHakutulos


Hakutuloksista on mahdollista määrittää itse mitä projektin tietoja hakuriveillä halutaan näyttää. Valittavat tiedot on jaettu eri kategorioihin. Valinnalla "Tallenna näytettävät tiedot" käyttäjä voi tallentaa omat oletuksena näytettävät hakutulokset omaan selaimeen. Valitsemalla "Palauta näytettävät tiedot" käyttäjä voi palauttaa järjestelmän oletusvalinnat.


Projektihaussa on jatkossa mahdolista näyttää käyttöoikeuksien puitteissa myös projektin ohjaus- ja laskutustietoja. Näin projektilistalta näkee nopeasti onko projektin kaikki kirjaukset laskutettu, tuntimäärä ylittynyt arvioidusta jne. Katso lisätietoja kappaleesta Hakurivit ja viimeksi käytetyt projektit.Hakurivit ja viimeksi käytetyt projektit


Projektihaussa näytetään oletuksena listalla kymmenen käyttäjän itse viimeksi käyttämää projektia. Lista perustuu käyttäjän omiin projekteihin, projektien kalenterimerkintöihin, lähipäivinä kirjattuihin tunteihin sekä resursointeihin.


Hakutuloksen otsikkotasolta on mahdollista lajitella projektit haluamaansa järjestykseen. Järjestelmän viimeksi käytetyt -listalla projektit listataan siinä järjetyksessä minkä tietoja on eniten päivitetty / käytetty. Muutoin kaikissa hauissa projektit näytetään oletuksena aakkosittain, mutta tiedot voi ryhmitellä myös:


 • Projektin alkamisajan mukaan uusimmasta vanhimpaan
 • Projektin päättymisajan mukaan uusimmasta vanhimpaan
 • Asiakkaan nimen mukaan aakkosittain


Hakutuloksessa näytetään oletuksena projektiin liittyviä ilmoituksia:


 • Tehdyt vs. resursoidut tunnit: näytetään punaisella mikäli tehdyt tunnit on ylittyneet
 • Tehdyt vs. resursoidut tunnit: näytetään punaisella mikäli tehdyt tunnit on ylittyneet
 • Laskutettu hinta vs. kattohinta: näytetään punaisella mikäli laskutettu hinta on ylittynyt
 • Projektilla laskuttamattomia kirjauksia: näytetään punaisella mikäli löytyy menneisyydestä laskuttamattomia myyntejä tai tuntilaskutteisia tuntikirjauksia


Ohjaustiedoissa näytetään:


 • Projektille annettu arvioitu tuntimäärä ja kokonaishinta
 • Projektille tehdyt tunnit
 • Projektille resursoidut tunnit


Lisäksi haetut projektit voi siirtää Exceliin. Excelissä tiedot näytetään jokainen omassa sarakkeessa, joten tietoja on mahdollista jatkokäsitellä.Jokaisen rivin lopusta voi avata toimintovalikon josta on mahdollista:


 • Sulkea aktiivinen projekti
 • Lisätä uusia tehtäviä, tarjouksia ja muistioita
 • Luoda laskuja
 • Siirtyä projektin koontinäkymään päivittämään tietojaKuvaajat


Projektihaussa hakutulokset esitetään myös graafisesti. Oletuksena piirakkadiagrammissa näytetään projektit statuksittain mukaan eriteltynä, mutta kuvaajan voi avata myös projektin asiakkaiden asiakastyyppien mukaan.


Kuvaaja muodostetaan aina projektien hakutuloksen mukaan.


Käyttöoikeudet


Projektihaussa tarkistetaan seuraavat ValueFramen käyttöoikeudet:


 • Haku pj: hakutuloksissa näytetään vain ne projektit joiden vastuu- tai varavastuuhenkilönä käyttäjä on *
 • Haku oma yhtiö: hakutuloksissa näytetään vain ne projektit jotka on lisätty samalle yhtiölle kuin käyttäjä

 • Haku kaikki yhtiöt: hakutuloksissa näytetään kaikki projektit jotka hakuvalinnoilla löytyy

 • Excel siirto: hakutuloksen voi siirtää Exceliin tietojen jatkokäsittelyä varten

 • Laskut (asiakasvastaava): hakurivillä näytetään omien projektien laskutettu ja laskuttamatta oleva summa *
 • Laskut (oma yhtiö): hakurivillä näytetään oman yhtiön projektien laskutettu ja laskuttamatta oleva summa

 • Laskut (kaikki yhtiöt): hakurivillä näytetään kaikkien projektien laskutettu ja laskuttamatta oleva summa

 • Ohjaustiedot (asiakasvastaava): hakurivillä näytetään omien projektien arvioidut tunnit *
 • Ohjaustiedot (oma yhtiö): hakurivillä näytetään oman yhtiön projektien arvioidut tunnit

 • Ohjaustiedot (kaikki yhtiöt): hakurivillä näytetään kaikkien projektien arvioidut tunnit

 • Ohjaustiedot ja hinnat (asiakasvastaava): hakurivillä näytetään omien projektien arvioitu hinta *
 • Ohjaustiedot ja hinnat (oma yhtiö): hakurivillä näytetään oman yhtiön projektien arvioitu hinta

 • Ohjaustiedot ja hinnat (kaikki yhtiöt): hakurivillä näytetään kaikkien projektien arvioitu hinta

 • Massapäättäminen: oikeus käyttää projektien massapäättämistyökalua


* Huom! Mikäli ValueFramen asiantuntija on määritellyt asiakkaan asiakasvastaalle automaattisesti projektipäällkön oikeudet, näytetään hakutuloksissa myös omien asiakkaiden projektit ja niiden tiedot. Lisäksi mikäli projektille on aktivoitu projektin valvoja näkyviin, näytetään käyttäjälle ne projektit joissa hänet on valittu projektin valvojaksi (poislukien laskutustiedot joita ei näytetä projektin valvojalle).Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.