Lyhyt ohjevideo uudistuneesta laskutusennusteraportista:


Laskutusennusteraportti tarjoaa näkymän yrityksen toteutuneeseen ja suunniteltuun laskutukseen projekteille ja osaprojekteille kirjattujen tietojen perusteella. Raportilla voidaan hakea joko yhteenvetonäkymä tai rivikohtainen näkymä. Raportilla on lisäksi käytössä Tallennetut haut -toiminto, sekä Excel-vienti, jonka avulla raportin data voidaan viedä Excel-tiedostoksi joko hierarkkisena tai pivot-muodossa.


Hakuvalinnat

Laskutusennusteraportin hakuvalinnat ovat pääasiassa samoja kuin muillakin ValueFramen raporteilla. Järjestelmän asetukset saattavat aiheuttaa pieniä eroavaisuuksia hakuvalintoihin.

Osa valinnoista on käytössä vain rivikohtaisella näkymällä, ja nämä hakuvalinnat on merkitty listaan tähdellä *.

 • Raportin tyyppi
  • Valittavana yhteenvetonäkymä tai rivikohtainen näkymä
 • Aikarajaus
 • Summataso*- voidaan valita seuraavista:
  • Yhtiöittäin
  • Asiakkaittain
  • Projekteittain
  • Osaprojekteittain
  • Liiketoiminta-alueittain
 • Yhtiö
  • Jos yhtiötä ei valita, haetaan kaikki yhtiöt
 • Asiakas
 • Yhdistele konserneittain*
  • Valinnan kanssa tulee valita myös asiakas/asiakkaat, joita haluaa tarkastella
  • Tulokset ryhmitellään sitten näiden asiakkaiden alle konsernirakenteen mukaisesti siten, että raportille luodaan emoyhtiölle oma summataso
  • Jos asiakkaalla ei ole konsernirakennetta määritettynä, näytetään tulokset Ei konsernikäsittelyä-nimisen summatason alla
 • Liiketoiminta-alue
 • Kustannuspaikka
 • Vastuuhenkilö
 • Projekti
 • Projektin status
 • Osaprojekti
 • Osaprojektin status
 • Myyntikatteen laskenta
  • Myynnin perusteella
  • Laskutetun myynnin perusteella
  • Budjetoitujen alihankintojen mukaan
 • Vertailuperuste
  • Myynnin perusteella
  • Laskutetun myynnin perusteella
  • Myyntikatteen perusteella 

Lisävalinnat:

 • Asiakkaan tyyppi
 • Asiakkaan luokka
 • Osaprojektin tyyppi
 • Laskutustyyppi
 • Näytettävät hintatyypit* - voidaan valita seuraavista yksi tai useampi:
  • Myyntikate
  • Laskuttamaton myynti
  • Laskutettu myynti
  • Myynti yhteensä
  • Alihankinnat
  • Osatuloutus (jos käytössä)Tuntikirjaukset vaikuttavat raportilla seuraavasti:


Jos raportin aloitusaika on tulevaisuudessa, niin tuntikirjauksia ei haeta ollenkaan. Muuten kirjaukset haetaan kuluvaan päivään asti, ja siitä eteenpäin resursoinneista. Laskutetut tuntikirjaukset kerryttävät laskutettuja myyntejä sekä kokonaismyyntejä, ja laskuttamattomat laskuttamattomia myyntejä ja kokonaismyyntejä. 


Yhteenvetonäkymä

Yhteenvetonäkymä on kahdesta vaihtoehdosta nopeampi, joten se soveltuu myös pitkien aikavälien hakuihin. Hakuvalinnoista Summataso-, Yhdistele konserneittain- sekä Näytettävät hintatyypit -valinnat eivät ole käytettävissä yhteenvetonäkymässä.

Yhteenvetonäkymä-raporttityypillä näytetään valitulta aikaväliltä kuukausittain sekä yksittäisen kuun tiedot (Hinta/kk) että aikajakson kumulatiivinen kertymä (Kum.) seuraavista tiedoista:

 • Myynti
 • Laskutettu myynti
 • Laskuttamaton myynti
 • Alihankinnat 
 • Myyntikate

Sekä asetusten mukaan seuraavat tiedot

 • Yhtiökohtainen tavoite
 • Asiakaskohtainen tavoite
 • Erotus tavoitteeseen
 • Suunniteltu budjetointi
 • Osatuloutus 


 

Rivikohtainen näkymä

Rivikohtainen näkymä soveltuu kahdesta raportin tyypistä paremmin tarkempiin tai lyhyemmän aikavälin hakuihin. Raportin tyyppi mahdollistaa yhteenvetonäkymästä poiketen haun myös Summataso-, Yhdistele konserneittain- ja Näytettävät hintatyypit -valinnoilla.


Rivikohtaisella näkymällä näytetään valitun summatason mukaisesti hintatiedot, jotka on valittu raportille Näytettävät hintatyypit -valintalistalta. Ensimmäinen sarake näyttää rivin kokonaissumman , ja seuraavista sarakkeista löytyy kuukausikohtaiset summat. Päätason alta voidaan avata alemmat tasot aina osaprojektitasoon asti.Kenttien laskenta


Myynti

Kuukaudelle kohdistuvien myyntien summa. Myynnit kohdistetaan laskutuspäivän mukaan. 

Alihankinnat

Kuukaudelle kohdistuvien alihankintojen summa. Ostot kohdistetaan ostopäivän perusteella.

MyyntikateMyyntikateen laskentakaavat:

Myynnin perusteella (kokonaismyyntihinta - alihankinnat)

Laskutetun myynnin perusteella (laskutettu myyntihinta - alihankinnat)

Budjetoitujen alihankintojen mukaan (kokonaismyyntihinta - suunnitellut alihankinnat)

Yhtiökohtainen tavoite

Näyttää myynnin budjetoinnin haussa mukaan valituille yhtiöille. Jos yhtään yhtiötä ei ole valittu, haetaan budjetointi käyttäjän kaikille yhtiöille. Näytetään vain, jos käytössä on myynnin budjetointi. Voidaan määrittää näkyviin/näkyvistä ValueFramen asiantuntijan toimesta.

Asiakaskohtainen tavoite

Summaa asiakaskohtaisen budjetoinnin. Budjetointi haetaan kaikille asiakkaille, joihin käyttäjällä on oikeudet. Näytetään, jos käytössä on asiakaskohtainen budjetointi. Voidaan määrittää näkyviin/näkyvistä ValueFramen asiantuntijan toimesta.

Vertailuperuste 

Laskentakaavat, joilla erotus tavoitteeseen lasketaan: 

Myynnin perusteella (kokonaismyyntihinta - yhtiön arvioitu budjetti)

Laskutetun myynnin perusteella (laskutettu myyntihinta - yhtiön arvioitu budjetti)

Myyntikatteen perusteella (myyntikate - yhtiön arvioitu budjetti)

Suunniteltu budjetointi

Näyttää kuukaudelle kohdistuvat budjetoidut alihankinnat. Näytetään, jos käytössä on asiakaskohtainen budjetointi. Voidaan määrittää näkyviin/näkyvistä ValueFramen asiantuntijan toimesta.

Osatuloutus

Raportille haetaan osatuloutuksesta kuitatuille kuukausille laskutuksen oikaisu arvo. Näytetään vain, jos käytössä on Osatuloutus-lisäpalvelu


Tuntikirjauksien vaikutus laskutusennusteraportilla

Jos raportin aloitusaika on tulevaisuudessa, niin tuntikirjauksia ei haeta ollenkaan. Muuten kirjaukset haetaan kuluvaan päivään asti, ja siitä eteenpäin resursoinneista. Laskutetut tuntikirjaukset kerryttävät laskutettuja myyntejä sekä kokonaismyyntejä, ja laskuttamattomat laskuttamattomia myyntejä ja kokonaismyyntejä.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.