You can find the information about functions to be deleted or not supported in English at the bottom of this page.


ValueFramesta poistetaan vanhentuneita toimintoja vuoden 2022 loppuun mennessä. Toimintoja poistetaan mm. seuraavista syistä:

 • Toiminnoille löytyy uudet ja korvaavat toiminnot
 • Toiminnot käyttävät vanhentunutta tekniikkaa ja sisältävät mahdollisia tietoturvaongelmia
 • Toiminnot ovat hyvin vähällä käytöllä tai täysin käyttämättömiä


Poistettavat ja korvaavat toiminnot

Alla on listattu taulukoittain ja osa-alueittain toiminnot, jotka poistetaan vuoden 2022 loppuun mennessä, sekä tieto siitä, mikä toiminto tätä korvaa. Selkeyden vuoksi listalle on merkitty toimintojen nimien lisäksi valueframe.com -osoitteen jälkeinen loppuosa.Asiakkaat, kontaktit ja henkilöstö

Poistettu toimintoURL-loppuosaKorvaava toimintoURL-loppuosa
Vanha asiakashaku2.0/asiakas/haku.cgiUusi asiakashakuapplication/index.php/search/account/#/
Vanha kontaktihaku2.0/puhelinluettelo/kontaktit.cgiKontaktihakuapplication/index.php/search/contact/#/
Henkilöstöraportti2.0/henkilostoraportti/
2.0/henkilostoraportti_uusi/
Puhelinluettelo / Henkilöhaku mahdollistaa työntekijöiden haun esim. työsuhteen laadun ja voimassaolon mukaanapplication/index.php/search/personnel/#/


Tarjoukset, projektit ja osaprojektit


Poistettu toimintoURL-loppuosaKorvaava toimintoURL-loppuosa
Tarjousseuranta / Vanha tarjoushaku2.0/tarjous/haku.cgiUusi tarjousseuranta / tarjoushaku/application/index.php/search/opportunity/#/
Vanha projektihaku2.0/tilaukset/haku.cgiUusi projektihakuapplication/index.php/search/project/#/
Kulut

2.0/tilaukset/kulut.cgi

Ostojen ja myyntien hakuraportit/purchasesandsalessearch/
Vanha osaprojektihaku

2.0/tyonumerot/

Uusi osaprojektihakuapplication/index.php/search/subproject/#/Tuntikirjaus, työkalut ja laskutus

Vanha sopimuslaskutus

Poistettu toimintoURL-loppuosaKorvaava toimintoURL-loppuosa
Vanha tuntikirjaustunnit/tunnit.cgi
2.0/tunnit_viikko2/
2.0/nippu_syotto/
Uusi tuntikirjausapplication/index.php/timeSheet#/day
application/index.php/timeSheet#/week
application/index.php/timeSheet#/mass
Vanhat resursointi-toiminnotphp/resurssikuvaaja_henkiloryhma/
2.0/resurssointi_kuvaaja
Resursoinnin seurantaraportit/workload/index.php
Asiakasraportti2.0/asiakasraportti/Voit hakea Henkilöstön kannattavuusraportilta mm. tietoja henkilöstön laskutettavista tunneista ja tuntihinnastaraportit/kannattavuus/henkilosto/myyntikate/
Tilitoimiston laskutusraportti2.0/laskutusraportti2_tilitoimisto/Laskun teko2.0/laskuttamattomat_tapahtumat/
Laskuttamattomat työt2.0/laskuttamattomat_tyot/Laskun teko2.0/laskuttamattomat_tapahtumat/
Vanha sopimuslaskutus2.0/jatkuvaiset/tilausrivit.cgi
2.0/jatkuvaiset/tilaus.cgi
2.0/jatkuvaiset/tilaus_uusi.cgi
Uusi sopimuslaskutusapplication/index.php/search/RecurringInvoiceRow#/
application/index.php/invoice/RecurringInvoice#/
raportit/recurringInvoice/index.php


Raportointi

Poistettu toimintoURL-loppuosaKorvaava toimintoURL-loppuosa
Lomaraporttiphp/lomaraportti/Uudempi lomaraportti2.0/lomat/raportti.cgi
Tapahtumahaku2.0/tapahtumahaku/Tapahtumaraporttiraportit/tapahtumaraportti/
Päivittäin eritellyt tapahtumat
Työaikaseuranta
Viikkotuntiraportti
2.0/erittely_paivittain/
2.0/tyoaikaseuranta/
2.0/viikkotuntiraportti2/
Voit tarkastella henkilöiden päivän/viikon/
kuukauden/
muun aikavälin tapahtumia Tuntikirjausnäkymässä tai Tapahtumaraportilla eri hakuehdoilla
application/index.php/timeSheet#/day
raportit/tapahtumaraportti/
Kuukauden tunnit2.0/raportti/kuluva_kk.cgiOmia tunteja voi tarkastella tuntikirjausnäkymässäapplication/index.php/timeSheet#/day
Laatuseurantaraportti2.0/laatuseurantaraportti/Myyntejä voi hakea Ostojen ja myyntien haku -toiminnollaraportit/purchasesandsalessearch/index.php
Työnumeroraportti projektipäälliköittäin2.0/raportti/?type=tyonumero_formVoit hakea vastuuhenkilöiden tapahtumia osaprojekteittain Tapahtumaraportillaraportit/tapahtumaraportti/
Resurssoitu vs. toteutuma työntekijöittäin2.0/henkilokortti/Resursoinnin seurantaraportit/workload/
Resurssointi vs. toteutuma työnumeroittain2.0/kuukausiraportti/Resursoinnin seurantaraportit/workload/
Tunnit tuntikirjauksen tyypin mukaan2.0/tuntikirjauksentyyppiraportti/Tapahtumaraporttiraportit/tapahtumaraportti/
Työnumeroiden valvontaraportti2.0/tyonumero_valvonta/Voit hakea päättyneitä osaprojekteja Osaprojektihaussaapplication/index.php/search/subproject/#/
Päättyneet tilaukset2.0/lopetetut_tilaukset/Päättyneitä projekteja
voi hakea Projektihaussa
application/index.php/search/project/#/
Asiakaskannattavuus-raportti2.0/tyoosuusraportti/Vastaavia tietoja voi hakea Kannattavuusraportillaraportit/kannattavuus/projektipaallikko/index.php
Vanhat kannattavuusraportit2.0/kannattavuusraportti_v2/
2.0/kannattavuusraportti_v3/
2.0/kannattavuusraportti_v4/
Uusi Kannattavuusraportti
ja Henkilöstön kannattavuusraportti
raportit/kannattavuus/projektipaallikko/index.php
raportit/kannattavuus/henkilosto/myyntikate/index.php
Liiketoiminta-alueen kannattavuusraportit2.0/osastoraportti/
2.0/osastoraportti_v2/
2.0/osastoraportti_v2_tilitoimisto/
Voit hakea tietoja laskutukseen liittyen liiketoiminta-alueittain Laskutusennusteraportin rivikohtaisessa näkymässäraportit/invoicingForecast/index.php
Osastojen kannattavuusraportti

    

2.0/osastojen_kannattavuus/

Kannattavuusraportilla voi käyttää hakuehtona toimialaluokitustaraportit/kannattavuus/projektipaallikko/index.php
Kassavirtaraportti2.0/laskutuspotti/Voit hakea tietoja tehdyistä/laskuttamattomista/laskutetuista tunneista mm. Henkilöstön kannattavuusraportilla ja Laskutusennusteraportillaraportit/kannattavuus/henkilosto/index.php
raportit/invoicingForecast/
Myyntiraportti2.0/myyntiraportti_v2/Tietoa suoritteista ja tunneista voi hakea esimerkiksi Henkilöstön kannattavuusraportillaraportit/kannattavuus/henkilosto/index.php
Työnumeroraportti tyypeittäin2.0/tyonumero_tyypit_raportti/Esimerkiksi Henkilöstön kannattavuusraportti
näyttää tietoja kirjatuista tunneista sekä omakustannehinnoista. Raporttia voi rajata osaprojektin
tyypin mukaan.
raportit/kannattavuus/henkilosto/index.php
Käyttöastekuvaaja2.0/kayttoaste/Tietoja henkilöstön kuormituksesta voi
tarkastella esimerkiksi Henkilöstön kuormitus % työajasta -widgetiltä
application/index.php/dashboard#/ (etusivu)
Resurssikuvaaja2.0/resurssi/Tietoja resursoinneista
voi hakea Resursoinnin seuranta -raportilta
raportit/workload/


Kokonaan poistuvat toiminnot

Asiakkaat

 • Importoi sähköpostimarkkinointikieltotiedosto
  • import/markkinointikielto/
 • Palvelukuvaus
  • 2.0/asiakas/palvelukuvaus.php
  • 2.0/asiakas/palvelukuvaus2.php


Tarjoukset

 • Lisäasiakkaat
  • 2.0/tarjous/lisaasiakkaat.cgi


Kohde

 • Vanha kohdehaku
  • 2.0/kohde/haku.php


Osaprojektit

 • Ostojen massasyöttö
  • 2.0/kulut/ostot_massasyotto.cgi


Työkalut

 • Kirjasto
  • 2.0/kirjasto/
 • Postikirja
  • 2.0/postikirja/


Raportointi

 • Extranet-käyttäjät
  • php/extranetoikeus_raportti/
 • Liiketoiminta-alueen ryhmäraportti
  • 2.0/lta_ryhmaraportti/
 • Tilauskantatrendi
  • 2.0/tilauskantatrendi/


Toiminnot, joita ei enää tueta

Tuotekehityksessä keskitymme ValueFramen strategian mukaisien osa-alueiden kehittämiseen, joten osa vanhoista toiminnoista jätetään käytettäväksi, mutta niitä ei enää aktiivisesti kehitetä eikä niihin tehdä korjauksia. Ei-tuettujen listalla ovat jatkossa seuraavat toiminnot seuraavista osa-alueista:


Asiakkaat

 • Muut tiedot
  • 2.0/asiakas/muut.cgi
 • Palveluajat
  • 2.0/asiakas/palveluajat.php


Tarjoukset

 • Oikeudet
  • 2.0/tarjous/oikeudet.cgi
 • Tuloutusennuste
  • 2.0/tarjous/tuloutusennuste.cgi
 • Vanha resursointi
  • 2.0/tarjous/resurssit.cgi (tilaukset/resurssit.cgi)
 • Projekti (projektin luonti tarjouksen kautta)
  • 2.0/tarjous/tilaus.cgi


Hankkeet

Hankekäsittelyä ei enää kokonaisuudessaan tueta


Projekti

 • Vanha resursointi
  • 2.0/tilaukset/resurssit.cgi
 • Asiakkaan viitteet
  • 2.0/tilaukset/astn.cgi
 • Dokumentit
  • 2.0/tilaukset/dokumentit.cgi


Osaprojekti

 • Osaprojektin budjetointi
  • 2.0/kulut/budjetti.cgi
 • Kontaktit
  • 2.0/tyonumero/kontaktit.cgi
 • Asiakkaan viitteet
  • 2.0/tyonumero/astn.cgi
 • Vanha tehtäväkäsittely
  • 2.0/tyonumero/tehtavalista.cgi
  • 2.0/tyonumero/tehtavalista_asetukset.cgi
 • Valmiusaste
  • 2.0/tyonumero/valmiusaste.cgi


Raportointi

 • Mediamyyntiraportti
  • php/mediamyyntiraportti/
 • Kellokorttiraportti
  • 2.0/kellokorttiraportti/
 • Tuotemyyntiraportti
  • 2.0/tuotemyyntiraportti/
 • Kontrolliraportti
  • 2.0/kontrolliraportti/
 • Laskutetut tunnit
  • 2.0/laskutetut_tunnit/
 • Vanha osatuloutusraportti
  • 2.0/osatuloutusraportti/


Laskutus

 • Konserniraportti
  • 2.0/konserniraportti/
 • Matkojen kuittaus
  • 2.0/ajokilometrien_kuittaus/
 • Laskupäiväkirja
  • 2.0/laskupaivakirja/
 • Laskupääkirja
  • 2.0/laskupaakirja/
 • Verkkolaskuraportti
  • 2.0/verkkolaskuraportti/
 • Myyntireskontra
  • php/myyntireskontra/
 • Suorituspääkirja
  • php/myyntireskontra/suorituspaakirja.php
 • Tikon arkistosiirto
  • 2.0/tikon_arkistosiirto/
 • Osatuloutuskausien hallinta (vanha osatuloutus)
  • 2.0/osatuloutuskausien_hallinta/index.cgi


Myyntityökalut

 • Joukkosähköposti
  • 2.0/massamaili/
 • Joukkotekstiviesti
  • 2.0/massasms/
 • Osoitetarrat
  • 2.0/tarrat/
 • Aktiviteettiraportti
  • 2.0/aktiviteettiraportti/
 • Asiakasaktiivisuusraportti
  • 2.0/asiakasaktiivisuusraportti/
 • Kalenteritapahtumaraportti
  • 2.0/kalenteritapahtumaraportti/
 • Joukkosähköpostin hälyt
  • 2.0/massamaili_halyt/
 • Lähetetyt viestit
  • php/massalahetysraportti/
 • Tekstiviestiraportti
  • www_upkeep/sms/


Työkalut

 • Vanha tehtäväkäsittely
  • 2.0/tyonumero_tehtavalista/
  • 2.0/tehtavat_henkiloittain/
  • 2.0/tyonumero_tehtavalista/?action=uusi
 • Sopimus (kaikki toiminnot)
  • 2.0/sopimus/ 


Henkilöstö

 • Paikallaolotieto
  • tunnit/paikalla.cgi
 • Henkilögalleria
  • 2.0/henkilo_galleria/
 • Joukkosähköposti
  • 2.0/massamaili/?form=henkilo
 • Joukkotekstiviesti
  • 2.0/massasms/?form=henkilo
 • Yhteyshenkilöraportti
  • 2.0/raportti/?type=yhteyshenkiloraportti
 • Resurssointi
  • 2.0/henkilo/resursointi.cgi
 • CV
  • 2.0/henkilo/cv.cgi
  • 2.0/henkilo/cv_muokkaus.cgi
  • 2.0/henkilo_cv/
 • Koulutus
  • 2.0/henkilo/koulutus.cgi
 • Koulutuskalenteri
  • 2.0/henkilo/koulutuskalenteri.cgi
 • Lomavastaaja
  • 2.0/henkilo/lomavastaaja.cgi
 • Kurssit
  • 2.0/kurssit/edit.cgi
 • Omat kontaktit
  • 2.0/henkilo/omat_kontaktit.cgi
 • Osaaminen
  • 2.0/henkilo/osaaminen2.cgi
 • Dokumentit
  • 2.0/henkilo/dokumentit.cgi
 • Alueet
  • 2.0/henkilo/alue.cgi
 • Osastot
  • 2.0/henkilo/osasto.cgi
 • Henkilöstön yhteystiedot
  • 2.0/henkiloiden_yhteystiedot/
 • Henkilöstön merkkipäivät
  • 2.0/muistamiset/
 • Palkkaraportti
  • 2.0/palkkaraportti/
 • Henkilöstötrendi
  • 2.0/henkilostotrendi/
 • Uusi koulutustapahtuma
  • 2.0/koulutuskalenteri/uusi.cgi
 • Koulutustapahtumaraportti
  • 2.0/koulutuskalenteri/
 • Osaamishaku
  • 2.0/osaamishaku/


Old functions to be deleted from ValueFrame

Outdated functions will be deleted from ValueFrame by the end of 2022. There are many reasons for deleting functions, such as:

 • A new function exists to replace the old one
 • Functions utilize outdated technology and may contain security threats 
 • Functions are generally only barely or not at all used


Replacing functions

Down below you can find a sheet with functions that will be deleted by the end of 2022 as well as replacing functions for them. For the sake of clarity, you can find the end part of the URL (that comes after valueframe.com) with the corresponding name of the function. 


Accounts, contacts and personnel

Deleted functionURLReplacing functionURL
Search Accounts - old version2.0/asiakas/haku.cgiSearch Accounts - new versionapplication/index.php/search/account/#/
Search Contacts - old version2.0/puhelinluettelo/kontaktit.cgiSearch Contacts - new versionapplication/index.php/search/contact/#/
Employee Report2.0/henkilostoraportti/


2.0/henkilostoraportti_uusi/
In Search Personnel you can filter your results based on employment information such as Employment statusapplication/index.php/search/personnel/#/


Opportunities, projects and subprojects

Deleted functionURLReplacing functionURL
Search Opportunities - old version2.0/tarjous/haku.cgiSearch Opportunities - new versionapplication/index.php/search/opportunity/#/
Search Projects - old version2.0/tilaukset/haku.cgiSearch Projects - new versionapplication/index.php/search/project/#/
Search Purchases and Sales2.0/tilaukset/kulut.cgiPurchase and sales searchraportit/purchasesandsalessearch/
Search subprojects - old version2.0/tyonumerot/Search subprojects - new versionapplication/index.php/search/subproject/#/


Time sheet, tools and invoicing

Deleted functionURLReplacing functionURL
Time Sheet -
old version
tunnit/tunnit.cgi
2.0/tunnit_viikko2/
2.0/nippu_syotto/
Time Sheet - new versionapplication/index.php/timeSheet#/day
application/index.php/timeSheet#/week
Old Resourcing functionsphp/resurssikuvaaja_henkiloryhma/
2.0/resurssointi_kuvaaja
Planned and Actual Hours Follow-up Reportraportit/workload/index.php
Account Report2.0/asiakasraportti/With Employee Profitability Report you can search data for example about billable hours and hourly pricesraportit/kannattavuus/henkilosto/myyntikate/
Invoicing report - Accounting companies2.0/laskutusraportti2_tilitoimisto/Uninvoiced Items List2.0/laskuttamattomat_tapahtumat/
Uninvoiced Work2.0/laskuttamattomat_tyot/Uninvoiced Items List2.0/laskuttamattomat_tapahtumat/
Recurring invoicing - old functions2.0/jatkuvaiset/tilausrivit.cgi
2.0/jatkuvaiset/tilaus.cgi
2.0/jatkuvaiset/tilaus_uusi.cgi
Recurring invoicing - new functionsapplication/index.php/search/RecurringInvoiceRow#/
application/index.php/invoice/RecurringInvoice#/
raportit/recurringInvoice/index.php


Reports

Deleted functionURLReplacing functionURL

Vacation Reportphp/lomaraportti/Vacation Report - new version2.0/lomat/raportti.cgi
Search Activities2.0/tapahtumahaku/Activity Reportraportit/tapahtumaraportti/
Daily - activities grouped by day
Working Hours Tracking
Weekly Hour Report
2.0/erittely_paivittain/
2.0/tyoaikaseuranta/
2.0/viikkotuntiraportti2/
You can view activities for a day/week/month/other time frame in Time Sheet and Activity Report with various filtersapplication/index.php/timeSheet#/day
raportit/tapahtumaraportti/
Reported Hours by Employee2.0/raportti/kuluva_kk.cgiYou can view your own hours in Time Sheetapplication/index.php/timeSheet#/day
Quality Control Report2.0/laatuseurantaraportti/Search for sales with Purchase and Sales Search -functionraportit/purchasesandsalessearch/index.php
Subproject Report2.0/raportti/?type=tyonumero_formIn Activity Report you can search activities of specific subprojects filtered by ownerraportit/tapahtumaraportti/
Employee Planned vs. Actual Hours2.0/henkilokortti/Planned and Actual Hours Follow-up Reportraportit/workload/
Project Planned Hours vs. Actual2.0/kuukausiraportti/Planned and Actual Hours Follow-up Reportraportit/workload/
Hours by Time Sheet Entry Type2.0/tuntikirjauksentyyppiraportti/Activity Reportraportit/tapahtumaraportti/
Subproject Supervision2.0/tyonumero_valvonta/In Search Subprojects you can look for subprojects that have already endedapplication/index.php/search/subproject/#/
Projects - ended projects2.0/lopetetut_tilaukset/In Search Projects you can look for projects that have already endedapplication/index.php/search/project/#/
Account Profitability Report2.0/tyoosuusraportti/Search corresponding information with Profitability Reportraportit/kannattavuus/projektipaallikko/index.php
Profitability Report - old versions2.0/kannattavuusraportti_v2/
2.0/kannattavuusraportti_v3/
2.0/kannattavuusraportti_v4/
New Profitability Report and Employee Profitability Reportraportit/kannattavuus/projektipaallikko/index.php
raportit/kannattavuus/henkilosto/myyntikate/index.php
Business Unit Profitability Reports2.0/osastoraportti/
2.0/osastoraportti_v2/
2.0/osastoraportti_v2_tilitoimisto/
You can filter data about invoicing grouped by business units in Invoicing Forecast report by using the Rows report typeraportit/invoicingForecast/index.php
Department Profitability Report2.0/osastojen_kannattavuus/You can filter Profitability Report with Solution Arearaportit/kannattavuus/projektipaallikko/index.php
Cash Flow Report2.0/laskutuspotti/You can search data about entered/invoiced/
uninvoiced hour with Employee Profitability Report and Invoicing Forecast
raportit/kannattavuus/henkilosto/index.php
raportit/invoicingForecast/
Sales Report2.0/myyntiraportti_v2/Search for data about hours and other invoiceable items with Employee Profitability Reportraportit/kannattavuus/henkilosto/index.php
Subproject Report - grouped by type2.0/tyonumero_tyypit_raportti/Employee Profitability Report provides data about entered hours and cost centres- You can use subproject type as a filterraportit/kannattavuus/henkilosto/index.php
Utilisation Rate Diagram

    

2.0/kayttoaste/


Employee Work Load % of Work Time widget presents data about work load of employeesapplication/index.php/dashboard#/ (front page)
Resource Graph2.0/resurssi/Search data about resourcing at Planned and Actual Hours Follow-up Report
raportit/workload


Functions without replacements

Here you can find a list of the functions that will be deleted by the end of 2022 and do not have replacing functions in the system. 


Accounts

 • Import Marketing Blocks
  • import/markkinointikielto/
 • Service Details
  • 2.0/asiakas/palvelukuvaus.php
  • 2.0/asiakas/palvelukuvaus2.php


Opportunities

 • Additional Accounts
  • 2.0/tarjous/lisaasiakkaat.cgi


Sites

 • Search Sites - old version
  • 2.0/kohde/haku.php


Subprojects

 • Purchase Mass Entry
  • 2.0/kulut/ostot_massasyotto.cgi


Tools

 • Search Books
  • 2.0/kirjasto/
 • Post Log
  • 2.0/postikirja/


Reports

 • Extranet Users
  • php/extranetoikeus_raportti/
 • Business Unit Group Report
  • 2.0/lta_ryhmaraportti/
 • Trend for Volume of Orders
  • 2.0/tilauskantatrendi/


Functions that are no longer supported

The development of the system focuses on the strategic areas of ValueFrame. In practice this means that some of the old functions will stay in the system and can be used. However these functions will no longer be developed further and no further repairs or fixes will be made. The list of non-supported functions includes the following functions of specified areas:


Accounts

 • Other Information
  • 2.0/asiakas/muut.cgi
 • Service Time
  • 2.0/asiakas/palveluajat.php


Opportunities

 • Access Rights
  • 2.0/tarjous/oikeudet.cgi
 • Accrued Revenue Forecast
  • 2.0/tarjous/tuloutusennuste.cgi
 • Resource Graph
  • 2.0/tarjous/resurssit.cgi (tilaukset/resurssit.cgi)
 • Project (creating a project via opportunity)
  • 2.0/tarjous/tilaus.cgi


Project Undertakings

Anything related to undertakings is included in the list of functions that are no longer supported


Project

 • Resource Graph
  • 2.0/tilaukset/resurssit.cgi
 • Account's References
  • 2.0/tilaukset/astn.cgi
 • Documents
  • 2.0/tilaukset/dokumentit.cgi


Subproject

 • Subproject Budget
  • 2.0/kulut/budjetti.cgi
 • Contacts
  • 2.0/tyonumero/kontaktit.cgi
 • Account's References
  • 2.0/tyonumero/astn.cgi
 • Tasks - old functions
  • 2.0/tyonumero/tehtavalista.cgi
  • 2.0/tyonumero/tehtavalista_asetukset.cgi
 • Percentage of Completion
  • 2.0/tyonumero/valmiusaste.cgi


Reports

 • Opportunity Line Item Report
  • php/mediamyyntiraportti/
 • Login Report
  • 2.0/kellokorttiraportti/
 • Product Sales Report
  • 2.0/tuotemyyntiraportti/
 • Control Report
  • 2.0/kontrolliraportti/
 • Invoiced Hours
  • 2.0/laskutetut_tunnit/
 • Revenue Recognition Report - old version
  • 2.0/osatuloutusraportti/


Invoicing

 • Enterprise Report
  • 2.0/konserniraportti/
 • Kilometre Allowance Report
  • 2.0/ajokilometrien_kuittaus/
 • Invoice Daily Ledger
  • 2.0/laskupaivakirja/
 • Invoice Ledger
  • 2.0/laskupaakirja/
 • E-Invoice List
  • 2.0/verkkolaskuraportti/
 • Accounts Receivable
  • php/myyntireskontra/
 • Payments Daily Ledger
  • php/myyntireskontra/suorituspaakirja.php
 • Tikon Archive Transfer
  • 2.0/tikon_arkistosiirto/
 • Period Control (old version of revenue recognition)
  • 2.0/osatuloutuskausien_hallinta/index.cgi


Sales Tools

 • Mass Email Service
  • 2.0/massamaili/
 • Send Mass SMS
  • 2.0/massasms/
 • Address Labels
  • 2.0/tarrat/
 • Activity Report
  • 2.0/aktiviteettiraportti/
 • Account Activity Report
  • 2.0/asiakasaktiivisuusraportti/
 • Calendar Activity Report
  • 2.0/kalenteritapahtumaraportti/
 • Mass Email Alerts
  • 2.0/massamaili_halyt/
 • Search Sent Messages
  • php/massalahetysraportti/
 • SMS Report
  • www_upkeep/sms/


Tools

 • Old Task functions
  • 2.0/tyonumero_tehtavalista/
  • 2.0/tehtavat_henkiloittain/
  • 2.0/tyonumero_tehtavalista/?action=uusi
 • Contract (all functions)
  • 2.0/sopimus/ 


Personell

 • At the Office information
  • tunnit/paikalla.cgi
 • Personell Gallery
  • 2.0/henkilo_galleria/
 • Mass Email
  • 2.0/massamaili/?form=henkilo
 • Mass SMS
  • 2.0/massasms/?form=henkilo
 • Account Manager List
  • 2.0/raportti/?type=yhteyshenkiloraportti
 • Resourcing
  • 2.0/henkilo/resursointi.cgi
 • CV
  • 2.0/henkilo/cv.cgi
  • 2.0/henkilo/cv_muokkaus.cgi
  • 2.0/henkilo_cv/
 • Education
  • 2.0/henkilo/koulutus.cgi
 • Training Calendar
  • 2.0/henkilo/koulutuskalenteri.cgi
 • Vacation Autoreply
  • 2.0/henkilo/lomavastaaja.cgi
 • Courses
  • 2.0/kurssit/edit.cgi
 • Own contacts
  • 2.0/henkilo/omat_kontaktit.cgi
 • Skills
  • 2.0/henkilo/osaaminen2.cgi
 • Documents
  • 2.0/henkilo/dokumentit.cgi
 • Areas
  • 2.0/henkilo/alue.cgi
 • Departments
  • 2.0/henkilo/osasto.cgi
 • Employee Details List
  • 2.0/henkiloiden_yhteystiedot/
 • New Staff Red-letter Day Alert
  • 2.0/muistamiset/
 • Wage Type Report
  • 2.0/palkkaraportti/
 • Employee Trend
  • 2.0/henkilostotrendi/
 • New Training Event
  • 2.0/koulutuskalenteri/uusi.cgi
 • Training Report
  • 2.0/koulutuskalenteri/
 • Search in Skills Database
  • 2.0/osaamishaku/


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.