Alla on esimerkki laskun rivitiedoista. Ohjeessa on kuvattu miten laskurivien oletustiedot muodostuvat.Nimike - Tunnit


Osaprojektille, jonka laskutustyyppi on tuntilaskutettava, kirjatuista tunneista muodostetaan laskurivejä. Tunnit esitetään laskutustoiminnossa kirjaus kirjaukselta selitteineen tarkastusta varten. Laskulomakkeelle tunnit yhdistellään. Ne voidaan yhdistellä osaprojekteittain, henkilöittäin, työvaiheittain tehtävittäin tai näiden kombinaationa.


Kohdassa Ylläpito > Yleiset asetukset > Laskutus voidaan valita mikä yhdistely on oletuksena. Tarvittaessa ValueFramen asiantuntija voi myös määrittää halutut laskurivien yhdistelyt kielletyiksi. Jos esimerkiksi laskulla halutaan aina näyttää työvaihe, voidaan ne yhdistelyt, joissa ei näytetä työvaihetta, merkitä kielletyiksi.


Tuntikirjauksista on myös mahdollista tehdä laskurivit yhdistelemättä, jolloin jokaisesta tuntikirjauksesta luodaan laskurivi. Tämä toiminto voidaan laittaa oletukseksi asiakkaan, projektin ja osaprojektin tietoihin Laskutustiedot -välilehdellä.


Nimike - Myynnit


ValueFramen osaprojekteille voidaan kirjata myyntejä. Tyypillinen esimerkki myynnistä on kiinteähintaisen eli urakkaprojektin maksuerät. Myynteinä voidaan kirjata myös esimerkiksi kuukausittaisia palveluveloituksia, toimitusmaksuja, kopioveloituksia jne.


Myyntejä voidaan kirjata myös tuntikirjauksen yhteydessä suoritteina. Laskutuksessa ne käyttäytyvät kuten muutkin myynnit.


Laskuriville tulee nimikkeeksi myynnin selite kuten se on kirjattu, esimerkiksi ”sopimuksemme mukainen 2. veloituserä”. ValueFramen jatkuvais- eli sopimuslaskutustoiminnolla luoduille myynneille tulee nimikkeeseen lisäksi ajanjakso jota laskutus koskee.


Nimike - Matkalasku


Matkalaskulla ei käytössä laskutuserittelyä


Jos yrityksessä ei ole käytössä matkalaskun laskutuserittelyä, tulee kukin matkalasku omaksi laskurivikseen. Rivin tekstiksi tulee Osaprojektin nimi, matkalaskun numero / matkustajan nimi (esimerkiksi Pääkonttorin LVI-suunnittelu, Matkalasku 18 / Janne Fredman).


Matkalaskulla käytössä laskutuserittely


Jos yrityksessä on käytössä matkalaskun laskutuserittely, tulee jokaisesta matkalaskun osasta oma laskurivinsä.


Päivärahoista muodostetaan laskurivivi siten, että nimikkeeseen tulee tuoterekisterissä päivärahoille annettu nimi, matkustajan nimi, päivämäärä ja matka-aika sekä matkalaskun numero (esimerkiksi Kokopäiväraha Vaahtera Rauli Espoo-Tampere-Espoo 19.12.2016 08.00 – 20.00 Matkalasku 1/2016).


Kilometrikorvauksista muodostetaan laskurivivi siten, että nimikkeeseen tulee tuoterekisterissä kilometrikorvauksille annettu nimi matkustajan nimi, matkareitti, päivämäärä sekä matkalaskun numero (esimerkiksi KM-korvaukset Vaahtera Rauli Espoo-Tampere-Espoo 19.12.2016 Matkalasku 1/2016).


Muusta kulusta muodostetaan rivi siten, että nimikkeeseen tulee tuoterekisterissä muille matkakuluille annettu nimi, kululaji, selite sekä matkustajan nimi ja matkalaskun numero (esimerkiksi Muut matkakulut Pysäköinti Tampere-parkki Vaahtera Rauli Matkalasku 1/2016).


Tuotekoodi


Tuoterekisterin tuotteille annetaan yksilöivä koodi kohdassa Hinnasto > Hinnaston ylläpito > Tuoterekisteri. Tämä tulee laskurivin tuotekoodeiksi myynneille, kun myynniksi poimitaan tuoterekisterin tuote.Tuntilaskutteisten töiden osalta työvaiheelle voidaan antaa tuotekoodi, joka tulee laskuriville, kun tuntikirjaukset yhdistellään työvaiheittain. (Jos laskun tekee ilman työvaihe-erittelyä, ei koodia tule).


Matkalaskujen osalta tuotekoodi muodostuu seuraavasti:


 • Jos käytössä ei ole laskutuserittelyllistä matkalaskua, tuotekoodiksi tulee ValueFramen asiantuntijan asetuksiin antama tuotekoodi.
 • Jos käytössä on laskutuserittelyllinen matkalasku, luodaan kustakin matkalaskun erästä oma laskurivinsä ja tällöin kullekin riville tulee se tuotekoodi, joka on annettu tuoterekisterissä (päivärahoille, kilometrikorvauksille jne)


Alv-käsittely


Alv-kannat ylläpidetään järjestelmän kohdassa Ylläpito > Laskutus > Alv-prosentit. Kullekin alv-kannalle voidaan antaa tunnus, jota käytetään laskutus- ja reskontraliittymissä. Lisäksi Finvoice 3.0 versiota varten ylläpitonäkymässä annetaan alv-prosentin Finvoice tunnus sekä verottomille kannoille tarvittava selite. Tarkemman kuvauksen ALV-prosenttien ylläpidosta löydät täältä: ALV-käsittely.Tiliöinti


Myyntilasku voidaan tiliöidä ValueFramessa usealla eri tavalla:


 • Käytössä on yksi myynti- ja myyntisaamistili (yleiset oletustilit)
 • Asiakkaalle on laskutustiedot-välilehdellä annettu asiakaskohtainen myynti- ja/tai myyntisaamistili
  • Esimerkiksi ulkomaiselle asiakkaalle eri Alv-kannan tili tai
  • Konserniasiakkaalle oma myynti- ja myyntisaamistili


Kullakin työvaiheella ja/tai tuotteella on oma tili – tällöin käytetään tätä tiliä yleisen oletustilin ja asiakaskohtaisen tilin sijaan. Jos tuoterekisterin tuotteelta puuttuu myyntitili, haetaan myyntitili ensimmäiseltä tuoterekisterin tuotteelta, jolta tili löytyy. Myyntien ja suoritteiden osalta ei siis käytetä yleistä myyntitiliä.


Lisäksi matkalaskuille voidaan määrittää tulemaan oma myyntitilinsä, jos käytössä ei ole laskutuserittelyllinen matkalasku. Laskutuserittelyllisessä matkalaskussa myyntitili määräytyy tuotteen myyntitilin perusteella.


Laskulla näytetään vain myyntitili. Riippumatta siitä mitä yllä esitetyistä vaihtoehdoista käytetään, tili voidaan vaihtaa vielä laskutusvaiheessa. Myyntisaamistili tulee automaattisesti laskutus ja reskontraliittymiin asetusten perusteella joko asiakkaan tiedoista tai yleisen oletustilin perusteella. Myyntisaamistiliä ei siis näytetä laskulla.


Kustannuspaikka


Jos yrityksen taloushallinnossa on käytössä kustannuspaikkaseuranta, voidaan kustannuspaikkatieto luoda laskutusvaiheessa. Kustannuspaikkatieto on laskurivikohtainen. Kustannuspaikka voidaan määrittää tulemaan oletuksena seuraavista vaihtoehdoista:


 • Osaprojektin liiketoiminta-alueen perusteella (kullakin liiketoiminta-alueella on määritetty kustannuspaikka)
 • Tuotteelle annetun kustannuspaikan perusteella
 • Projektin projektipäällikön kustannuspaikan perusteella


Lisäksi on käytössä mahdollisuuksia määrittää kustannuspaikka määräytymään osin tai yksikäsitteisesti tunnin, myynnin, suoritteen tai matkalaskun lisänneen henkilön perusteella. Tästä mallista saa tarvittaessa lisätietoa ValueFramen asiantuntijalta. Riippumatta siitä, mitä yllä esitetyistä vaihtoehdoista käytetään, kustannuspaikka voidaan vaihtaa vielä laskutusvaiheessa.


Projekti ja osaprojekti


ValueFramen projektia ja osaprojektia ei näytetä laskulla, mutta ne on mahdollista viedä laskentakohteena useimmissa laskutus- ja reskontraliittymissä. Tältä osin kannattaa tutustua liittymäkohtaiseen ohjeistukseen.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.