Raportin käyttötarkoitus


Resursointien seurantaraporttia käytetään projektien ja toimeksiantojen suunniteltujen työmäärien eli resursointien ja toteutumien seurantaan. Seurantaa voidaan tehdä myös asiakkaittain, liiketoiminta-alueittain tai henkilöittäin.


Raportti toimii riippumatta siitä, millä tavoin käyttäjä on tehnyt resursoinnit. ValueFramessa resursointeja voidaan tehdä valituille aikaväleille esimerkiksi projektin koontinäkymässä tai automaattisesti tehtäväperusteiden työmääräarvioiden perusteella.
Esimerkkejä resursointien seurantaraportin hyödyntämisestä:


  • Projektipäällikkö seuraa omien projektiensa resursoinnin pitävyyttä
  • Yrityksen johto seuraa isojen projektien resursoinnin pitoa tai tarkastelee resursointien ylityksiä
  • Tilitoimiston johto tarkastelee asiakas- tai palvelutasolla kuukausittaisten resursointien pitävyyttä – onko toimeksiannot myyty järkevillä työmääräarvioilla?
  • Yksittäinen työntekijä tarkastelee onko hän ylittänyt resursointejaan.


Raportin käynnistysvalinnat


Raportti käynnistetään valikosta Raportit > Projektinhallinta > Resursoinnin seuranta.


Yleistä käynnistysvalinnoista


Raportilla voidaan käyttää alla kuvattuja rajaustekijöitä. Käytössä olevat rajaustekijät määräytyvät kunkin ValueFrame-asiakkaan määritysten sekä kunkin käyttäjän käyttöoikeuksien perusteella. Tarkoituksena on helpottaa raportin käyttöä. Esimerkiksi kustannuspaikkavalinta ei ole käytössä, jos yrityksellä ei ole kustannuspaikkaseurantaa. Jos käyttäjällä on oikeudet vain omiin projekteihin, hänelle ei näytetä tarpeettomia rajauskriteerejä.


Rajaustekijät toimivat multi-select periaatteella, eli käyttäjä voi rajata mukaan esimerkiksi yhden tai useamman projektipäällikön.


Raportin käynnistysvalinnat


Alla on kuva raportin kaikista käynnistysvalinnoista. Käyttäjä voi tallentaa valmiita raportteja rajausehtoineen. Näin kiinnostavat raportit löytyvät myöhemminkin vaivattomasti. Valmiit raportit voidaan myös määrittää suosikeiksi, jolloin ne voidaan käynnistää suoraan ValueFramen etusivulta. Jos käyttäjälle on annettu käyttöoikeudet, hän voi myös tallentaa valmiita raportteja kaikkien käyttäjien käyttöön.


Raportin rajaustekijät


RajaustekijäToiminta
AikarajausMinkä ajanjakson resursointeja ja toteumia seurataan
ErittelytarkkuusTarkastellaanko lukuja viikko-, kuukausi- vai vuositarkkuudella
SummatasoSummataanko luvut asiakkaittain, projekteittain, osaprojekteittain, liiketoiminta-alueittain vai henkilöittäin
YhtiöHaku voidaan rajata projektin omistavan yhtiön mukaan jolloin raportille tulee valitun yhtiön projektien tunnit
KustannuspaikkaRaportille voidaan rajata tietyn kustannuspaikan henkilöiden tunnit
HenkilöryhmäRaportille voidaan rajata tietyn henkilöryhmän henkilöiden tunnit
VastuuhenkilöRaportille voidaan rajata esimerkiksi tietyn henkilön projektien luvut tai henkilön vastuuasiakkaiden luvut
HenkilötRaportille voidaan rajata tietyn henkilön tai henkilöiden luvut
Toteutuneet vs resursoidut tunnitTässä voidaan rajata esimerkiksi valinnalla >150 % ne projektit, joissa toteutuneet tunnit ovat ylittäneet resurdoidut yli 50 prosentilla tai valinnalla < 80 % ne projektit joissa toteuma on alittanut resursoinnit vähintään 20 prosentilla. Rajausehto on kätevä kun johto haluaa tarkastella ison projektisalkun poikkeamia. Rajausehto vertailee resursointeja ja toteumia yhteensä-sarakkeessa.


Resursoidut tunnitKäyttäjä voi rajata hakuun esimerkiksi ne projektit joihin on resursoitu yli 10 tuntia valitulla ajanjaksolle yhteensä sarakkeessa. Näin hakuun saadaan rajattua vain olennaiset projektit.
Toteutuneet tunnitKäyttäjä voi rajata hakuun esimerkiksi ne projektit joihin on tehty yli 10 tuntia valitulla ajanjaksolle yhteensä sarakkeessa. Näin hakuun saadaan rajattua vain olennaiset projektit.
Voidaan myös rajata esimerkiksi ne projektit joille on:
– Resursoitu yli 10 h
– Tehty alle 1 h
Näin saadaan listattua ne projektit, joita ei ole aloitettu kunnolla.
LuokkaHakuun voidaan rajata vain tiettyyn luokkaan kuuluvien asiakkaiden projektien luvut. Näin voidaan esimerkiksi tarkastella miten avainasiakkaiden tai ulkomaanasiakkaiden projektien arviot ovat pitäneet.
AsiakasRajataan tietyn asiakkaan projektien luvut
Projektin statusVoidaan rajata tarkastelu esimerkiksi päättyneisiin tai alkaviin projekteihin.
ProjektiValitaan tietty projekti
LaskutustyyppiValitaan esimerksi kiinteähintaiset osaprojektit jolloin voidaan tarkastella miten urakoiden työmääräarviot ovat pitäneet
Osaprojektin tyyppiOsaprojektit voidaan ryhmitellä tyyppeihin ja tyyppiä voidaan käyttää rajausehtona
Osaprojektin statusVoidaan rajata esimerkiksi päättyneiden osaprojektien luvut
OsaprojektiVoidaan rajata osaprojektien perusteella.


Raportin sisältö ja laskentasäännöt


Raportin sarakkeet


Raportilla esitetään valitulla erittelytarkkuudella (viikko, kuukausi, vuosi) resursoidut ja toteutuneet tunnit. Sarakkeet esitetään värikoodattuna:
• Toteuman alittaessa resursoinnin, on kyseinen kausi vihreä. Jos tunteja on kirjattu vain vähän, on sävy vaalea.
• Toteuman vastatessa osapuilleen resursointia, on kausi keltainen
• Resursoinnin ylittyessä, esitetään kausi punaisella. Mitä enemmän resursointi ylittyy, sen pahaenteisempi punaisen sävy on.


Raporttiin porautuminen


Raportilla voi porautua vasemman reunan kolmiota klikkaamalla aina henkilötasolle asti. Alaosan nuolikuvakkeesta saa avattua kerralla kaikkien projektien tilanteen henkilötasolle asti.


Käyttöoikeudet


Alla olevassa taulukossa on kuvattu raportin käyttöoikeudet. Käyttöoikeudet voi määrittää ValueFramen valikossa Ylläpito > Käyttöoikeudet valitsemalla moduli "Resursoidut tunnit".


OminaisuusSisältö
KäyttöoikeusTämä oikeus tuo raportin näkyviin ValueFramessa, mutta ei tuota oikeutta raportin tietoihin. Tyypillisesti tämä käyttöoikeus annetaan kaikille raportin käyttäjille.
Projektipäällikkö (pj)Tällä käyttöoikeudella saa tiedot niistä projekteista ja osaprojekteista, joissa käyttäjä on vastuuhenkilönä tai varavastuuhenkilönä. Tarvittaessa oikeudet voidaan määrittää myös niin, että asiakasvastaava näkee omien asiakkaidensa projektien luvut.
Tällä oikeudella käyttäjä näkee myös niiden projektien luvut, joissa hänen alaisensa on projektipäällikkönä.
EsimiesSummataanko luvut asiakkaittain, projekteittain, osaprojekteittain, liiketoiminta-alueittain vai henkilöittäin
JohtoOikeus kaikkiin oma yhtiön lukuihin
KonsernijohtoOikeus kaikkien yhtiöiden lukuihin


 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.