Laskutustyypit


Laskutustyyppien ylläpito tehdään valitsemalla Ylläpito > Projektit > Laskutustyypit.


Laskutustyyppien avulla voidaan määritellä, onko osaprojektille kirjattu työ:


  • Asiakkaalta laskutettavaa
  • Tuntiveloitteinen
  • Kiinteähintainen
  • Sisäistä työtä


Lisäksi laskutustyypille voidaan määrittää, vaikuttaako kirjatut tunnit työaikasaldoon, laskutusasteeseen, onko kirjauksilla selite pakollinen jne. Lisäksi laskutustyypit vaikuttavat siihen, millä tarkkuudella halutaan seurata henkilöstön työajan jakautumista. Alla on kuvattu tarkemmin valintojen tyypillisimmät käyttötarkoitukset.Laskutustyypit määritellään tyypillisesti sen mukaan miten halutaan seurata henkilöstön työajan jakautumista. Asiakastyöt jaetaan aina oletuksena kahteen eri laskutustyyppiin, tuntilaskutettaviin sekä kiinteähintaisiin. Muita laskutustyyppejä on tyypillisesti muu sisäinen työ, vuosilomat, sairaspoissaolot, myynnin ja markkinoinnin tehtävät jne. Laskutustyypit määritellään aina käyttöönotossa yhdessä asiakkaan ja ValueFrame-asiantuntijan kanssa.


Asiakastyö


Järjestelmässä on aina valmiina kaksi asiakastyöksi merkittyä laskutustyyppiä. Ensimmäinen näistä on "Tuntilaskutus", jolloin laskutukseen nousee kaikki kirjatut tunnit hinnastolle määritelyllä tuntihinnalla. Toinen on "Kiinteähintainen", jolloin laskutukseen nousee ainoastaan osaprojektille kirjatut myyntirivit. Mikäli oman laskutustyypin merkitsee asiakastyöksi, kirjatut tunnit lasketaan osaksi asiakastyötä, mutta tunnit eivät tule itse laskutukseen mukaan. Nämä osaprojektit käsitellään siis kuten laskutustyypille kiinteähintaiset merkityt osaprojektit.


Ei vaikuta työaikasaldoon


Mikäli laskutustyypille valitaan "Ei vaikuta työaikasaldoon" kaikki tälle laskutustyypin osaprojekteille kirjatut tunnit jätetään pois henkilön työajan saldolaskennasta. Käytännössä tämä valitaan silloin, jos halutaan kirjata erikseen esimerkiksi pidetyt saldovapaat omalle osaprojektille. Saldovapaille kirjatut tunnit eivät saa kasvattaa henkilön työaikaa, joten näin varmistetaan että saldon laskenta menee oikein.


Ei laskutusasteeseen


Mikäli laskutustyypille valitaan "Ei laskutusasteeseen" kaikki tälle laskutustyypin osaprojekteille kirjatut tunnit jätetään pois henkilön laskutusasteen laskennasta. Tyypillisesti mm. lomia ei haluta ottaa laskentaan mukaan. Laskutustyypin lisäksi palkkalajilla voidaan määrittää yksittäiset tuntikirjaukset pois laskutusasteesta. Laskutusaste lasketaan Kaikki asiakastyöt  /  Ei laskutettavat tunnit, jossa:


  • Kaikki asiakastyöt = Sellaiset tunnit joiden osaprojektin laskutustyypille on valittu "Asiakastyö" ja joiden palkkalajin kerroin ei ole nolla
  • Ei laskutettavat tunnit = Sellaiset tunnit joiden palkkalajille ei ole valittu laskutusasteeseen ja joiden osaprojektin laskutustyypille on valittu "Ei laskutusasteeseen"


Tuntiselite pakollinen

Järjestelmään on mahdollista määrittää oletukseksi tuntikirjausten selitteen pakollisuus. Tämä voidaan määrittää myös laskutustyyppikohtaisesti, jolloin esimerkiksi lomien tuntikirjauksissa selitettävä ei ole pakko antaa. Tuntikirjausten selitteen pakollisuus voidaan määrittää myös osaprojekteittain osaprojektin "Laskutustiedot" -välilehdellä.


 

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.