Käyttötarkoitus


Konsernilaskutus toimintoa voidaan hyödyntää tilanteissa, joissa kaksi ValueFramea käyttävää yhtiötä tekee yhteisiä asiakasprojekteja, joissa toinen yhtiöistä laskuttaa asiakasta ("Emo-projekti") ja toinen tekee laskuttavalle yhtiölle alihankintaa ("Tytärprojekti"). Laskuttava yhtiö voi vaihdella projektikohtaisesti.


Huom! Konsernilaskutus on erikseen aktivoitava toiminto ja aktivointia tulee pyytää ValueFramen tuelta: tuki.valueframe@visma.com 


 • Termi emo viittaa tässä siihen, kumpi yhtiö on projektivastuussa ja laskuttaa asiakasta eli toiminnon kannalta ei ole merkitystä kumpi yhtiöistä on konsernirakenteen kannalta emoyhtiö.
 • Emoprojektin omistavan yhtiön tulee olla perustettu ValueFrameen myös asiakkaana, jotta tytärprojektin yhtiö voi perustaa sille projektin.
 • Toiminnon tarkoituksena on helpottaa laskutusta, koska tytärosaprojektin laskutettavat tapahtumat tulevat suoraan emo-osaprojektin asiakaslaskutettaviksi tapahtumiksi hinnastossa määrityin siirtohinnoin.
 • Toiminto on käyttökelpoinen erityisesti silloin kun konserniyhtiöillä on toistuvasti merkittävä määrä yhteisiä asiakasprojekteja.
 • Toimintoa käytettäessä keskeinen periaate on, että tuntikirjaaja kirjaa tunnit ja matkalaskut aina oman työnantajayhtiönsä osaprojekteille, josta ne kopioituvat emo-osaprojektille asiakaslaskutusta varten.
 • Tytärprojektin yhtiön tulee myös laskuttaa työt edelleen emoprojektin yhtiöltä eli konsernilaskutustoiminto kohdistuu vain loppuasiakkaan laskuttamiseen.


Emoprojektin lisääminen


 • Lisätään emoprojekti siten, että asiakkaaksi tulee varsinainen loppuasiakas
 • Varmistetaan, että projekti tulee sille yhtiölle, joka laskuttaa loppuasiakasta
 • Valitaan projektille haluttu hinnasto
 • Perustetaan emoprojektille emo-osaprojekti, joka kytketään yhteen tyttäreen sisäistä laskutusta varten


 • Kun osaprojekti on luotu onnistuneesti, siirrytään osaprojektin tietoihin ja sieltä laskutustietoihin.
 • Varmistetaan, että päälle tulee asetus "Tytärosaprojektit sallittu" osaprojektin "Laskutustiedot" -välilehdeltä


Tytärprojektin lisääminen


Kun emoprojekti ja sen emo-osaprojekti on lisätty, voidaan lisätä tytärprojekti ja sille tytärosaprojekti:


 • Tytärprojektille tulee asiakkuudeksi se yhtiö, jolle emo lisättiin
 • Tytärprojektin yhtiöksi on valittava alihankintaa tekevä yhtiö sekä oikea projektinumerosarja
 • Emo- ja tytärprojekti tulee olla eri yhtiöissä, muutoin liitosta ei voida tehdä


Tytärosaprojektin perustamisen jälkeen siirrytään osaprojektin tietoihin ja siellä "Laskutustiedot" -välilehdelle. "Konserniosaprojekti" -hakukentästä haetaan aiemmin perustetun emo-osaprojektin nimellä liitettävä osaprojekti:


 • Älä laita tässä rastia kohtaan "Tytärosaprojektit sallittu"
 • Jos emo-osaprojektia ei löydy, tarkista emoprojektin yhtiö, että se on eri kuin tyttären. Tarkistus onnistuu esim. projektin "Laskutustiedot" -välilehdeltä


Emo-ja tytärosaprojektien näyttäminen


Projektin valikosta löytyy Emo-ja tytärosaprojektit, josta päästään tarkastelemaan Emo-projektin emo- ja tytärosaprojekteja.


Tuntikirjaukset liitoksen jälkeen


Kun liitos on tehty, siirtyvät tytärosaprojektin tunnit linkitetylle emo-osaprojektille:


 • Huom! Mikäli tunteja on kirjattu ennen linkityksen tekoa, ne saadaan siirrettyä tyttäreltä emolle, kun päivitetään tapahtumien hintojen päivityksellä omakustannushinnat ko. tytärprojektilta/tytärosaprojektilta. Laskutetut tunnit eivät enää siirry emo-osaprojektille edes tällä tavalla.


 

Konsernilaskutus ja raportointi


Raportoinnissa konsernikäsittelyn tarkoituksena on esittää projektin kannattavuus konsernin näkökulmasta riippumatta siitä missä konsernin yhtiössä työ ja laskutus on tehty. Konsernikäsittely on huomioitu ValueFramen projektin katelaskenta-välilehdellä sekä kannattavuusraportilla. Katelaskenta ja Kannattavuusraportti


Emo-osaprojektin katelaskennassa:


 • Emo-osaprojektille kirjatut tuntikirjaukset ja niiden omakustannehinta - Huom! Ei lainkaan tytärosaprojektille kirjattuja tuntikirjauksia
 • Tytärosaprojektin laskuttama alihankinta ostoina


Tytärosaprojektin katelaskennassa:


 • Tytärosaprojektille tehdyt kirjaukset ja niiden omakustannehinta


Mikäli tytäryhtiön laskuttama työ on merkitty emoprojektin kuluiksi/ostoiksi, niin silloin kannattavuusraportilta näkee suoraan emoprojektin kokonaiskannattavuuden, jossa on mukana myös tytärprojektin kulut. Mikäli kuluja ei viedä emoprojektille, niin silloin kannattavuusraportilta pitäisi katsoa molempien projektien kannattavuudet yhteensä.


 


Projektin seuranta -raportti


Raporteilla, jotka seuraavat tunteja sekä resursointeja, kuten esimerkiksi tytärosaprojektin tunnit ovat mukana laskennassa. Näillä raporteilla voidaan siis tarkastella esimerkiksi sitä, kuinka paljon tunteja yhteensä osaprojektiin on käytetty. Katelaskentaa ei voida tarkastella tällä raportilla, koska raportilla näkyy myös ostoissa tytäryhtiön laskuttamat alihankinnat.


 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.