Projektille on luotu uusi widget-pohjainen yhteenvetosivu. Tämä yhteenveto löytyy Projektin tiedoista otsikolla Projektin yhteenveto. Yhteenvetosivulle on toteutettu tässä artikkelissa esitellyt widgetit, jotka voidaan valita näkyville yhteenvetosivun asetuksista. 


Asetukset


Asetusnäkymän vasemmassa sarakkeessa jokaisen widgetin nimen perässä on i-kuvake, jonka takaa löytyy esittely jokaisen widgetin sisällöstä. Vasemmassa sarakkeessa "Käytettävät widgetit"- otsikon alla korostevärillä näkyvät widgetit on mahdollista raahata oikealle puolelle "Valitut widgetit" -otsikon alle. Widgetit voidaan järjestää raahaamalla sopivaan järjestykseen. Widget voidaan poistaa valituista widgeteistä viemällä hiiri widgetin nimen päälle ja klikkaamalla oikeassa yläkulmassa näkyvää ruksia, jolloin widget palautuu "Käytettävät widgetit" -otsikon alle.Yhteenvetosivu on mahdollista jakaa kolmeen välilehteen valitsemalla asetusnäkymästä


 • Käytä välilehtinäkymää: Kyllä.


Yhteenvedon välilehtiä hallitaan asetusvalikon oikeasta yläkulmasta löytyvästä "Välilehdet" -valikosta. Välilehdet voidaan nimetä niitä parhaiten kuvaavalla nimellä (max. 20 merkkiä). Jo luotujen välilehtien nimiä voidaan muokata viemällä hiiri välilehden nimen päälle ja klikkaamalla näkyviin tulevaa kynän kuvaketta. Huomioithan, että välilehdet tulee luoda siihen järjestykseen, jossa ne halutaan näkyvän Yhteenvetonäkymässä. Kun välilehdet on luotu, voidaan widgettejä raahata näihin välilehtiin sopiviksi kokonaisuuksiksi:Yhteenvetosivu on mahdollista rakentaa yhden projektin kohdalla valmiiksi, minkä jälkeen yhteenvetosivu voidaan tallentaa oletusnäkymäksi. Tämän jälkeen vastaavanlainen yhteenvetosivu näkyy oletuksena jokaisen projektin kohdalla. Huom! Asetusnäkymä tallentuu automaattisesti jokaisen muutoksen jälkeen, joten projektikohtaisia muutoksia tehtäessä näkymää ei tarvitse tallentaa erikseen, vaan näkymä voidaan sulkea muutosten tekemisen jälkeen.

 


Alihankinnat


Alihankinnat-widgetillä tarkastellaan projektin suunniteltuja ja toteutuneita alihankintoja (ostoja) piirakkamallisessa graafisessa muodossa. Widgetillä ilmaistaan sekä:


 • Toteutuneet alihankinnat: Kaikki kirjatut ostot
 • Budjetoidut alihankinnat: Kaikki budjetoidut ostotToteutuneiden alihankintojen osuus budjetoiduista alihankinnoista esitetään vihreällä värillä. Mikäli budjetoituja alihankintoja on vielä kirjaamatta varsinaisiin ostoihin, näkyvät nämä harmaalla.

 


Kannattavuus


Kannattavuus-widgetissä näytetään asiakkaan kannattavuus seuraavien lukujen avulla:


 • Kokonaistuotot: Kaikki projektin aikana tehty laskutus
 • Kokonaiskulut: Kaikki projektin aikana syntyneet kulut
  • Tuntien omakustannushinta
  • Alihankintaostot
  • Matkakulut

 • Kannattavuus: Kokonaistuotot - kokonaiskulut
 • Kannattavuus %: Kannattavuus / laskutus * 100Kannattavuus % -tiedon perässä näytetään pieni kolmio:


 • Vihreä kolmio: Kannattavuus on suurempi tai yhtä suuri kuin 3kk sitten + silloinen kannattavuus-%
 • Punainen kolmio: Kannattavuus on pienempi kuin 3kk sitten + silloinen kannattavuus-%


Klikkaamalla "Kannattavuusraportti"-linkkiä, avataan projektin kannattavuusraportti uuteen välilehteen. Huom! Kannattavuusraportilla käytetään yleisissä asetuksissa määritettyä raporttien oletusaikaväliä, esim. kuluvaa vuotta. Mikäli haluat tarkastella projektin kannattavuutta kannattavuusraportilla joltain toiselta ajanjaksolta, muokkaathan kannattavuusraportin aikavälin halutunlaiseksi.

 


Laskutus


Avoin laskutus


Avoin laskutus-widgetissä näytetään projektin laskuttamattomista tapahtumista seuraavat tiedot:


 • Seuraava myyntierä: Seuraavan myyntierän laskutuspäivä
 • Seuraavan myyntierän summa
 • Avoimet myynnit: Kaikki laskuttamattomat myynnit
 • Laskuttamattomat tunnit: Laskuttamattomien tuntien kappalemääräLisää lasku-painike vie suoraan projektin Laskun teko-näkymään. Näytä laskut-painikkeesta avautuu projektin laskulistaus.  

 


Viimeisimmät laskut


Viimeisimmät laskut-widgetissä esitellään projektin viimeisistä 4-5 laskusta seuraavat tiedot: 


 • Laskun numero
 • Laskun päivä
 • Loppusumma 


Valinnasta "Lisää lasku" järjestelmä ohjaa projektin Laskun teko-näkymään, jonka kautta voidaan muodostaa uusi lasku laskuttamattomista tapahtumista. Painikkeesta "Näytä kaikki" päästään näkymään, josta löytyvät samat laskukohtaiset toiminnallisuudet kuin Laskuluettelolta.


 


Laskutus


Tässä piirakkamallisessa Laskutus-widgetissä on esitetty kaikki projektin laskutetut ja laskuttamattomat tapahtumat.


Laskutetut: Laskutetut tunnit, myynnit, jatkuvaislaskutteiset myynnit, suoritteet, ja matkalaskut


Laskuttamattomat: Laskuttamattomat tunnit, myynnit, jatkuvaislaskutteiset myynnit, suoritteet, ja matkalaskutLaskutuksen arvo -riville on kerätty sekä laskuttamattomien että laskuttamattomien tapahtumien kokonaishinta.


 


Viemällä hiiren kaavion päälle, nousee näkyville erittely valitun kohdan kuluista.


 


 


Valinnasta "Lisää lasku" järjestelmä ohjaa projektin Laskun teko-näkymään, jonka kautta voidaan muodostaa uusi lasku laskuttamattomista tapahtumista.

 


Linkit


Linkit-widgetille on koottu projektin ylläpitoon liittyviä linkkejä:


 • Lisää osaprojekti
 • Lisää resursointi
 • Lisää lasku
 • Projektin koontinäkymä
 • Lisää tarjous
 • Lisää muistio
 • Sulje projekti
 • Lähetä sähköposti
 


Muistiot


Muistiot-widgetiin listataan kaikki projektiin liitetyt muistiot.


Lisää muistio -painikkeesta päästään lisäämään uusi muistio


Huomioithan, että osaprojektille ja asiakkaalle liitetyt muistiot löytyvät ko. objektin omalta yhteenvetosivulta.

 

Myyntikate


Myyntikate-widgetillä esitetään seuraavat tiedot:


 • Laskutus
  • Suunniteltu: Projektin kaikille osaprojekteille arvioitujen hintojen yhteenlaskettu summa. Mikäli osaprojekteille ei ole määritetty arvioitua hintaa, niin widgetti hakee projektin arvioidun hinnan.
  • Toteutunut: Projektin yhteenlaskettu laskutus.


 • Kulut
  • Suunniteltu: Projektin koontinäkymässä määritettyjen kaikkien osaprojektien budjettirivien yhteenlaskettu ostohinta.
  • Toteutunut: Projektin kaikkien osaprojektien toteutuneiden alihankintojen ja ostojen yhteenlaskettu summa. (Resursointeja ei lasketa mukaan)


 • Myyntikate
  • Suunniteltu: Projektin osaprojektien suunniteltujen laskutusten ja kulujen mukaan laskettu myyntikate.
  • Toteutunut: Projektin osaprojektien toteutuneiden laskutusten ja kulujen mukaan laskettu myyntikate.


Ohjaustiedot


Ohjaustiedot-widgetillä esitellään projektin ohjaustiedot: 


 • Arvioitu tuntimäärä
 • Hälytysraja
 • Kuukausittainen hälytysraja
 • Kattohinta
 • Arvioitu hinta
 • Hälytyshinta
 • Kuukausittainen hälytyshinta


 Osaprojektit


Osaprojektit-widgetillä esitellään projektin osaprojekteista seuraavat tiedot: 


 • Nimi
 • Projektipäällikkö
 • Voimassaoloaika
 • Valmiusaste (riippuu asetuksista)
 • Tehtävät (riippuu asetuksista)Välilehdillä voi tarkastella halutessaan joko vain aktiivisia, päättyneitä tai kaikilla statuksilla olevia osaprojekteja.


Widgetin otsikon vierestä löytyvät rataskuvakkeen takaa on mahdollista säädellä asetuksia, jotka määrittävät widgetin sisältöä:


Osaprojektin arvon laskentatapa:


 • Arvioitu hinta
 • Myynnit (maksuerät)


Osaprojektin valmiusasteen laskentatapa:


 • Laskutuksen perusteella
 • Arvioitujen Tuntien perusteella
 • Resurssointien perusteella


Osaprojektien järjestys:

 • Arvon mukaan
  • Arvo lasketaan joko arvioidun hinnan tai myyntien (maksuerät) perusteella
 • ID:n mukaan
  • Osaprojektit järjestyvät ID-numeron mukaan numerojärjestykseen
 • Nimen mukaan
  • Järjestys määräytyy osaprojektien nimen perusteella aakkosjärjestyksessä
 • Päättymispäivän mukaan
  • Järjestys määräytyy projektin päättymispäivän mukaan aikajärjestyksessä
 • Järjestysnumeron mukaan
  • Järjestys määräytyy koontinäkymän järjestyksen perusteella


Kaikkien osaprojektien listaustapa:


 • Vierityspalkki
 • Venyvä listaus


Tämän lisäksi voidaan valita, näytetäänkö projektin valmiusastetta tai tehtäviä widgetillä ollenkaan. 

 


Osatuloutus


 


Perustiedot


Perustiedot-widgetissä projektista näytetään seuraavat tiedot:


Projektin perustiedot:


 • Liiketoiminta-alue
 • Voimassaoloaika
 • Projektipäällikkö
 • Tilaaja


Asiakkaan tiedot:


 • Asiakas
 • Asiakkaan status
 • Asiakasvastaava
 • Osoite


Lisäksi widgetiin saa näkyville:


 • Projektipäällikön varahenkilö
 • Kohde
 • Hinnasto


Otsikon viereisestä ratas-kuvakkeesta voi asettaa, mitä näistä tiedoista halutaan widgetistä näkyvän. Oletuksena näkyy vähintään projektin perustiedot.Widgetillä näytettävät tiedot ovat vakioidut. Mikäli haluat muokata projektin perustietoja, onnistuu tämä joko projektin Perustiedot-välilehdellä tai koontinäkymässä.

 


Projektin seuranta


Aikajanalle on koottu neljälle eri välilehdelle projektin talouslukuja graafisesti esitettynä: 


 • Talousseuranta: Laskutus, kum. laskutus, kulut, kum. kulut
 • Tuntiseuranta: Tunnit, kum.tunnit, resursoidut tunnit, kum. resursoidut tunnit
 • Kannattavuusseuranta: Kannattavuus, kannattavuusprosentti
 • Kuluseuranta: Kulut, resursoidut kulut 


Jokaisella välilehdellä graafin pystyakselin vertailutieto on kerrottu erikseen. Tarkasteltavia tietoja voidaan valita myös käsin klikkaamalla hiirellä esitettävän tiedon nimeä. Huomioithan tällöin, että näkyviin jäävät vain kaksi viimeisimpänä aktiiviseksi valittua tietoa, kuten "Kulut" ja "Kulut (kum.)". Ainoastaan valmiiksi räätälöidyillä välilehdillä on mahdollista tarkastella yli kahta tietoa samanaikaisesti. Jokaisella välilehdellä graafin pystyakselin vertailutieto on kerrottu erikseen. 


Widgetin ajalliseksi tarkasteluväliksi voidaan valita valmiista vaihtoehdoista: 1M (1 kuukausi), 3M, 6M, YTD (kuluva vuosi), 1Y, Kaikki. Aikarajaus voidaan tehdä myös päivän tarkkuudella käyttämällä Aikarajaus -valintaa.


Tarkempia lukemia widgetillä pääsee tarkastelemaan viemällä hiiren harmaalla pystyviivalla esitettäviin tarkasteluajankohtiin. Kun hiiri on graafin päällä, ilmestyy lähin tarkasteluajankohta näkyviin:  


Projektin aikajana


Projektin aikana -widgetillä voidaan tarkastella projektin osaprojektien valmiusastetta ja tehtäviä vuosiperusteisesti projektin keston mukaan. Rataskuvakkeen takaa on mahdollista säädellä widgetin asetuksia:Osaprojektin arvon laskentatapa:


 • Arvioitu hinta
 • Myynnit (maksuerät)


Osaprojektin valmiusasteen laskentatapa:


 • Laskutuksen perusteella
  • (Toteutuneet tunnit / Resursoidut tunnit) * 100

 • Tuntien perusteella
  • (Laskuttamattomat myynnit / Laskutetut myynnit) * 100

 • Resurssointien perusteella


Osaprojektien järjestys:


 • Arvon mukaan
 • ID:n mukaan


Valmiusasteen ja tehtävien näkyminen aikajanalla voidaan määrittää pois kokonaan erillisillä asetuksilla. Tehdyt tehtävät näkyvät aikajanalla vihreällä timanttikuvakkeella, ja tekemättömät punaisella.


 


Projektitiimi


Projektitiimi-widget näyttää projektin perustiedoissa määritetyn projektitiimin henkilöt. Projektitiimiä voi myös muokata widgetin kautta. 


Avaamalla valinnan Näytä kaikki, aukeaa ponnahdusikkunaan projektitiimin jäsenten ammattinimike, puhelinnumer sekä sähköpostiosoite.


  


Resursoidut ja toteutuneet tunnit


Tässä widgetissä tarkastellaan projektin osaprojektien resursoitujen ja toteutuneiden tuntien määriä. Widgetin rataskuvakkeeesta löytyvistä asetuksista on mahdollista ryhmitellä widgetille nostettava data kahdella tapaa: 


 • Osaprojekteittain: Widgetille nostetaan kaikki sellaiset projektin osaprojektit, joille on resursoitu tai kirjattu tunteja. Henkilötason erittelyä pääsee tarkastelemaan klikkaamalla nuolta osaprojektin nimen edessä.

 • Henkilöittäin: Widgetille nostetaan aakkosjärjestyksessä kaikki sellaiset henkilöt, joille on resursoitu tai kirjattu tunteja.Widgetissä on korostettu huomiovärein resursoitujen ja kirjattujen tuntien suhdeluku:


 • Punainen: Toteutuneet tunnit ylittävät resursoidut tunnit
 • Vihreä: Toteutuneet tunnit alittavat resursoidut tunnit


Mikäli järjestelmässä on käytössä Koontinäkymä, päästään widgetistä siirtymään suoraan tähän näkymään valitsemalla "Siirry resursointiin"

 


Resursoitujen tuntien toteuma


Widgetissä tarkastellaan toteutuneiden tuntien suhdelukua joko resursoituihin tai arvioituihin tunteihin ja (toteutuneet tunnit / resursoidut tai arvioidut tunnit). Tämä suhdeluku esitetään graafin keskellä prosenttilukuna. Widgetin jakoperustetta päästään muokkaamaan rataskuvakkeesta widgetin nimen vieressä.Tämä widget on toteutettu piirakkamallisena, jossa toteutuneiden ja resursoitujen/arvioitujen tuntien osuus näytetään seuraavasti: 


 • Toteutuneet tunnit:
  • Resursoidut tunnit > Toteutuneet tunnit: Toteutuneet tunnit näytetään prosenttiosuutena resursoiduista tunneista. Resursoidut tunnit esitetään harmaina ja toteutuneet vihreinä.
   • Esimerkki: Resursoituja tunteja on 100h. Kirjattuja tunteja on 50h. Graafi on vihreä, ja toteutuneiden tuntien osuus on 50% koko graafista.

  • Resursoidut tunnit < Toteutuneet tunnit: Graafin väritys muuttuu punaiseksi. Kirkkaan punaisella näytetään resursoidut tunnit ylittävien toteutuneiden tuntien osuus. 
   • Esimerkki: Resursoituja tunteja on 100h. Kirjattuja tunteja 120h. Graafi on punainen, ja kirkkaan punaisen osion koko on 20% koko graafista. Graafin keskellä on luku 120%.

 • Resursoidut tunnit, kun toteuma on 0: Graafi on harmaa, graafi esittää resursoidut tunnit


Valittaessa jakoperusteeksi "Arvioidut tunnit", on edellä esitetty ohje sovellettavissa täsmälleen samanlaisena, mutta verrokkina käytetään arvioituja tunteja.


Tapahtumat


Tapahtumat-widgetillä näytetään projektille kirjatut viimeisimmät tapahtumat. Tapahtumista näytetään seuraavat tiedot: 


 • Tapahtuman otsikko
 • Tapahtuma-aikaKlikkaamalla tapahtuman otsikon perässä näkyvän i-kuvaketta saadaan näkyviin seuraavat lisätiedot:


 • Tapahtumalaji
 • Tapahtuman omistaja 


Widgetillä näytetään seuraavat tiedot:


 • Otsikko
 • Tapahtumalaji
 • Omistaja
 • Kuvaus 


Näytä kaikki painikkeesta saadaan widgetille näkyviin kaikki tapahtumat. 


Tapahtumat (Laajennettu)


Tapahtumat widgetistä on myös ns. laajennettu malli, joka näyttää koko tapahtuman kuvauksen widgetillä. Molempien Tapahtumat - widgetien kautta voi myös lisätä uuden tapahtuman. 


Tarjouslista


Tarjouslista-widget esittää projektiin liitetyt tarjoukset. Widget näyttää eri välilehdillä voitetut ja hävityt tarjoukset 


Widgetillä näytetään seuraavat tiedot:


 • Nimi
 • Status
 • Vastuuhenkilö
 • Seuraava yhteydenotto
 • Voimassa saakka
 • SummaWidgetiltä pääsee myös tekemään uuden tarjouksen.Tilauskanta


Tilauskanta -widget näyttää arvioidun hinnan, laskutetun summan sekä näiden erotuksen eli sen, mitä tilauskannasta on jäljellä. Otsikon viereisestä rataskuvakkeesta voi laskentasäännöksi halutessaan vaihtaa arvioidun hinnan sijaan suunnitellun laskutuksen määrän. 


Tunnusluvut


Projektin tunnusluvuissa näytetään vastaavat tiedot kuin aikaisemmassakin Projektin yhteenvedon versiossa. Ainoana eroavaisuutena vanhempaan näkymään nähden on uusi otsikko "Suunniteltu" vanhan otsikon "Resursoitu" tilalla.


Suunniteltu:


 • Tunnit: Resursoitujen tuntien lukumäärä
 • Laskutus: Resursoitujen tuntien laskutushinta + myynnit
 • Kulut: Resursoitujen tuntien omakustannushinta + ostot + matkat
 • Kannattavuus: Suunniteltu laskutus - suunnitellut kulut


Toteutunut:


 • Tunnit: Toteutuneiden tuntien lukumäärä
 • Laskutus: Toteutunut laskutus
 • Kulut: Toteutuneiden tuntien omakustannushinta + ostot + matkat
 • Kannattavuus: Toteutunut laskutus - toteutuneet kulut


Arvioitu hinta: Osaprojektin ohjaustietojen yhteenlaskettu "Arvioitu hinta"


Arvioidut tunnit: Osaprojektien ohjaustietojen yhteenlaskettu "Arvioitu tuntimäärä"


 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.