Henkilöraportti


Valitse Raportit > Työaikaseuranta > Henkilöraportti.


Henkilöraportilla käyttäjä voi tarkastella omia tuntikirjauksiaan. Käyttäjät, joilla on laajemmat käyttöoikeudet esim. esimiehet tai henkilöstöhallinto, voivat valita henkilön, josta raportti muodostetaan.


Henkilöraportti voidaan avata tapahtumaraportiksi ja tarkastella henkilön kaikkia tuntikirjauksia valitulta aikaväliltä. Raporttia voidaan hyödyntää esimerkiksi ylitöiden hyväksyntään tai tuntipalkkaisten työntekijöiden tuntien hyväksyntään. Tällöin raportti kannattaa ajaa valinnalla palkkalajeittain.


Palkkalajiraportti


Valitse Raportit > Työaikaseuranta > Palkkalajiraportti.


Raportilla näytetään työntekijöiden tehdyt tunnit palkkalajeittain. Raporttia voidaan rajata valitsemalla 


 • Raportin tyyppi - tuntien tai kellonaikojen mukaan
 • Henkilöryhmä 
 • Henkilö
 • Työsuhteen laatu 
 • Laskutustyyppi
 • Tuntikirjauksen tila - esimerkiksi laskutettavat tai jo laskutetut tunnit


Raportti voidaan tulostaa tai siirtää Exceliin esimerkiksi palkanlaskentaa varten. Henkilön nimeä näpäyttämällä päästään siirtymään Henkilöraportille. Lisäksi raportin tapahtumaerittelyssä näytetään linkki laskulle, jos tuntikirjaus on laskutettu.


Valitsemalla raportin tyypiksi "Kellonaikojen mukaan" tunnit tuotetaan oletuksena kellonaikojen perusteella.


Tuntikirjausraportti


Valitse Raportit > Työaikaseuranta > Tuntikirjausraportti.


Tuntikirjausraportilla voidaan tarkistella kunkin henkilön päivittäisiä työtunteja. Raporttia voidaan rajata valitsemalla


 • Aikaväli - tyypillisesti esimerkiksi kuukausi
 • Raportin tyyppi - tuntien tai kellonaikojen mukaan
 • Yhtiö
 • Kustannuspaikka
 • Henkilöryhmä
 • Työsuhteen laatu - esimerkiksi kaikki vakituisessa työsuhteessa olevat
 • "Näytä vain hyväksytyt tapahtumat"


Lisäksi raportilla voidaan valita hakuehdoiksi osaprojekti, palkkalaji, laskutustyyppi ja/tai maksuryhmä. Näin voidaan helposti listata henkilöittäin tehtyjen työpäivien tai pidettyjen lomapäivien määrä lomalaskennan tarpeisiin. Myös sairaspäivien määrä voidaan listata palkanlaskentaa tai lomalaskentaa varten.


Valinnalla osaprojektityypit voidaan rajata raportille esimerkiksi vain niiden osaprojektin tuntikirjaukset, jotka kerryttävät vuosilomaa. Lisäksi raportille voidaan palkkavähennyksiä varten rajata tuntikirjaukset, joista ei kerry palkkaa.


Raportilla näytetään henkilöiden kohdalla punaisella ne päivät, joille tuntikirjauksia ei ole tehty. Klikkaamalla henkilön nimeä, näkymä ohjautuu tapahtumaraportille, josta näkee tarkemman erittelyn kirjatuista tunneista.


Rajausehdot täyttävien päivien lukumäärä näytetään raportilla omana sarakkeenaan. Tästä sarakkeesta saadaan selville esimerkiksi lomaa kerryttävien päivien kappalemäärä henkilöittäin. Tässä tulee huomioida, että yksikin tuntikirjaus päivässä tuntikirjauksen kestosta huolimatta kerryttää päivien määrää yhdellä. Tästä syystä on suositeltavaa tarkistaa päiväkohtaisten kirjausten tuntimäärä. Lisäksi raportille on lisätty henkilön työaika- ja saldotiedot sellaisena kuin ne ovat työaikaraportilla. Saldotiedot esitetään aina yrityskohtaisten vakioasetusten mukaan.


Kun raportti tallennetaan excel-tiedostoksi, nostaa järjestelmä raportin alkuun sekä henkilönumeron että palkanlaskentatunnuksen omiksi sarakkeikseen, jotta tiedot voidaan lukea palkanlaskentaan.


Valitsemalla raportin tyypiksi "Kellonaikojen mukaan" tunnit lasketaan oletuksena kellonaikojen perusteella.


Työaikaraportti


Valitse Raportit > Työaikaseuranta > Työaikaraportti.


Työaikaraportti summaa yhteen kunkin työntekijän tekemät tunnit tarkastelujaksolta. Raportilla näytetään myös ns. normaalitunnit henkilön päivittäisen oletustyöajan mukaisesti, tarkastelujakson kertymä sekä kumulatiivinen kertymä. Valitsemalla vain henkilöt joilla on saldolaskenta, saa kätevästi rajattua listalle vain ne henkilöt joilla on käytössä saldon laskenta. Näin raportin kokonaissumman avulla voidaan vaivatta seurata yrityksen saldokertymää työaikalain, kirjanpidon ja riskinhallinnan tarpeet huomioiden. Raportti näyttää myös valitun aikavälin mukaisesti viikon työtuntien keskiarvon.


Henkilön nimeä näpäyttämällä päästään siirtymään Henkilöraportille.


Viikottaisten tuntien keskiarvo -sarakkeen vieressä on info-kuvake, joka mainitsee "Tuntimäärä ei jakaudu tasaviikoille". Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli aikaväliksi valitaan esimerkiksi 1.10.2022 - 31.10.2022 jakautuu tämän kuukauden tunnit kuudelle viikolle, koska kuukauden ensimmäinen päivä on lauantaina viikolla 39 ja viimeinen päivä maanantaina viikolla 44. Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.