Projektinhallintaraportit on tarkoitettu projektipäälliköille työvälineeksi projektien suunnitteluun ja seurantaan.


Hyväksyntäraportti


Projektipäällikkö voi hyväksyä projektissa työskentelevien työntekijöiden tunteja useallakin tavalla, mm. katsomalla suoraan tuntisyöttönäkymästä tai katsomalla erilaisia tuntikirjausraportteja. Tuntien ja matkalaskujen hyväksymistä varten löytyy oma raportti – hyväksyntäraportti, joka näyttää hyväksynnän kannalta keskeiset tiedot, kuten työntekijän nimen ja yhteistuntimäärän sekä matkalaskut. Tarvittaessa projektipäällikkö voi tarkastella työtunteja tarkemmin napsauttamalla henkilön nimeä, joilloin saadaan jokainen yksittäinen tuntikirjaus hyväksyttäväksi.


Hyväksyntäraportti löytyy valikosta Raportit > Projektinhallinta > Hyväksyntäraportti.


Klikkaamalla henkilön nimeä pääsee tarkastelemaan henkilön kirjauksia.


Tunnit osaprojekteittain ja henkilöittäin


Raportilta voidaan seurata henkilöstön tuntikirjauksia osaprojekteittain ryhmiteltynä tietyllä ajanjaksolla. Raportin hakutuloksia voidaan rajata projektin yhtiön, kustannuspaikan, projektipäällikön, asiakkaan, projektin tai osaprojektin perusteella. Kustakin tuntikirjauksesta esitetään raportilla henkilö, päivämäärä, selitys ja tuntimäärä.


Tuntimäärä-kentässä esitetään laskutettavat tunnit mikäli osaprojekti on tuntilaskutettava ja laskutettavien tuntien määrää on muutettu laskutusvaiheessa alkuperäiseen tuntimäärään verrattuna. Raportti on mahdollista exportoida joko Excel-muotoon tai PDF:ksi.  PDF-tiedostolla näytetään yhtiön logo, mikäli raportille on valittu vain yksi yhtiö.


Huom! Raportti tulee aktivoida näkyviin ValueFramen tuen toimesta, koska raportille tulee asettaa sopivat käyttöoikeudet.


Raportti löytyy valikosta kohdasta Raportit > Projektin hallinta > Tunnit osaprojekteittain ja henkilöittäin.


Projektin seuranta


Projektien seurantaraportti kokoaa projektin osaprojektit ostoineen ja myynteineen. Lopussa näytetään projektin katteen lisäksi myös vertailun vuoksi alkuperäisen tarjouksen loppusumma, jos projekti on kytketty tarjoukseen. Raportin voi ajaa myös kyseisen projektin Seurantaraportti-välilehdeltä, joilloin sopivat rajaustekijät ovat valmiiksi valittuina.


Projektien seurantaraportti löytyy valikosta kohdasta Raportit Projektinhallinta Projektien seuranta.

  • Kirjoita projektin tunnus tai väh. 3 ensimmäistä kirjainta projektin nimestä
  • Valitse oikea projekti
  • Valitse halutessasi osaprojekti


Resursointi vs. toteuma osaprojekteittain


Tämä raportti on samantapainen kuin resursointi vs. toteuma työntekijöittäin -raportti, mutta hakuehdoissa valitaan aluksi asiakas ja/tai osaprojekti. Tämän jälkeen näytetään, keitä osaprojektiin on resursoitu ja kuinka paljon toteuma on.


Raportti löytyy valikosta kohdasta Raportit > Projektinhallinta Resursointi vs. toteuma osaprojekteittain

  • Rajaa osaprojektit: voit rajata raportin osaprojektin statusryhmän mukaan.
  • Valitse Asiakas: kirjoita asiakkaan tunnistekenttään väh. 3 ensimmäistä kirjainta asiakkaan nimestä. Asiakkaan nimi tulee näkyviin asiakaskenttään.
  • Valitse Projekti: kirjoita projektin tunnistekenttään väh. 3 kirjainta projektin nimestä. Projektin nimi tulee näkyviin projektikenttään.
  • Aikaväli: oletuksena edellinen kuukausi
  • Klikkaa lopuksi "Tee raportti".


Raportilla näkyvät henkilöittäin resursoidut ja toteutuneet tunnit.


Resursointi vs. toteuma työntekijöittäin


Tämä raportti mahdollistaa tuntiseurannan vertailun suunnitellun työmäärän ja toteutuneen työmäärän välillä.  Raportti löytyy valikosta kohdata Raportit Projektinhallinta Resursointi vs toteuma työntekijöittäin.


  • Määrittele hakuehdot ja valitse "Tee raportti"
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.