Tilauskantaraportti


Tilauskantaraportti löytyy valikosta kohdasta Raportit > Johdon raportit > Tilauskantaraportti. 


Raportti mahdollistaa avoimen tilauskannan seurannan asiakkaittain, projekteittain ja osaprojekteittain. Lisäksi tilauskantaa voi tarkastella esimerkiksi  henkilöryhmän tai yhtiön mukaan.Raportin hakuvalinnat tarjoavat useita rajaustekijöitä joiden avulla raportti voidaan suorittaa esimerkiksi yhtiön, liiketoiminta-alueen, henkilöryhmän tai henkilön mukaan rajattuna. Alta löytyvät ohjeet kustakin hakuvalinnasta.


 • Tilauskannan laskentasääntö: Valitse minkä mukaan jäljellä oleva tilauskanta lasketaan: "Arvioidun hinnan perusteella", "Suunnitellun laskutuksen perusteella", "Resursoidun hinnan perusteella", "Resursoitu tuntihinta vs. kirjattu tuntihinta" vai "Suunniteltu laskutus vs. kirjattu tuntihinta".

 • Summataso: Valitse lasketaanko tilauskanta yhteen asiakkaittain, vastuuhenkilöittäin, liiketoiminta-alueittain vai projekteittain

 • Yhtiö: Jos samassa ValueFrame-kannassa on useampi yhtiö, voidaan tässä käyttää rajauskriteerinä sitä, mikä yhtiö omistaa ja laskuttaa projektit.

 • Kustannuspaikka: Jos ValueFramen käyttäjäyritys on ryhmitellyt työntekijät kustannuspaikkoihin, voidaan valita raportille tietyn kustannuspaikan henkilöiden projektit tai asiakkuudet. Rajaus siis toimii sillä perusteella, mihin kustannuspaikkaan vastuuhenkilö kuuluu, esimerkiksi projektit, joiden projektipäällikkö kuuluu kustannuspaikkaan "Tampereen toimisto".

 • Henkilöryhmä: Jos ValueFramen käyttäjäyritys on ryhmitellyt työntekijät henkilöryhmiin, voidaan valita raportille tietyn henkilöryhmän henkilöiden projektit tai asiakkuudet. Rajaus siis toimii sillä perusteella, mihin henkilöryhmään vastuuhenkilö kuuluu.

 • Vastuuhenkilö: Valitse vastuuhenkilöt, joiden projektit tai asiakkuudet raportilla esitetään.

 • Yhdistele konserneittain: Tällä valinnalla asiakaskonsernin luvut summataan konsernin emoyhtiön luvuiksi. Emoyhtiön alla voidaan porautua tarkastelemaan asiakaskonsernin eri projektien lukuja.

 • Asiakas: Valitse tietylle asiakkaalle tai tietyille asiakkaille toteutetut projektit.

 • Projektin status: Valitse projekteja statuksen perusteella. Voidaan esimerkiksi tarkastella vain keskeneräisten projektien tilauskantaa.

 • Projekti: Valitse tarkasteluun vain tietty projekti tai tietyt projektit.

 • Liiketoiminta-alue: Valitse raportille halutut liiketoiminta-alueet. Jos käyttäjä on ryhmitellyt liiketoiminta-alueita liiketoiminta-alueryhmiksi, voidaan raportilla rajata myös halutut liiketoiminta-alueryhmät. Tällöin liiketoiminta-alueryhmä esitetään raportin ylimpänä tasona, josta voidaan porautua liiketoiminta-aluetasolle.

 • Laskutustyyppi: Valitse tarkasteluun esimerkiksi vain asiakasprojektit jättämällä tarkastelusta ulos sisäiset osaprojektit, joiden laskutystyyppi on esimerkiksi loma, kurssit ja opiskelu jne. Voidaan seurata myös erikseen tuntilaskutettavien ja kiinteähintaisten osaprojektien tilauskantaa.

 • Osaprojektin status: Valitse osaprojektit statuksen perusteella. Voidaan esimerkiksi tarkastella vain valmiiden osaprojektien kannattavuutta.

 • Osaprojektin: Valitse tarkasteluun vain tietty tai tietyt osaprojektit.


Raportin sisältö ja laskentasäännöt


Alla on esimerkki tilauskastaraportista projekteittain.


 • Päättymispäivä: Ajettaessa raportti projekteittain tai osaprojekteittain, näytetään projektin / osaprojektin päättymipäivä. Muutoin jätetään tyhjäksi.
 • Arvioitu hinta: Osaprojektin arvioitu hinta. Jos osaprojektille annettu kattohinta on suurempi, näytetään tämä arvioidussa hinnassa. Arvot summataan aina yhteen halutulla raportoinnin summatasolla projekteittain, asiakkaittain, liiketoiminta-alueittain jne.
 • Resursoitu tuntilaskutus: Tuntilaskutettaville osaprojekteille resursoitujen tuntien hinnaston mukainen hinta.
 • Suunniteltu oman työn laskutus: Kirjatut oman työn myynnit.
 • Suunniteltu muu laskutus: Kaikki matkakulut sekä muut materiaalimyynnit yhteensä.
 • Suunniteltu laskutus yhteensä: Resursoitu tuntilaskutus + Suunniteltu oman työn laskutus + Suunniteltu muu laskutus
 • Resursoitu tuntihinta: Osaprojektin resursoitujen tuntien laskutushinta (hinnastohinta) yhteensä riippumatta laskutustyypistä.
 • Kirjattu tuntihinta: Osaprojektille kirjattujen tuntien laskutushinta (hinnastohinta) yhteensä.
 • Laskutettu yhteensä: Osaprojektin toteutunut laskutus yhteensä.

 • Tilauskantaa jäljellä:
  • Arvioidun hinnan perusteella: Arvioitu hinta – Laskutettu yhteensä
  • Suunnitellun laskutuksen perusteella: Suunniteltu laskutus yhteensä – Laskutettu yhteensä
  • Resursoidun hinnan perusteella: Arvioitu hinta – Resursoitu tuntilaskutus
  • Resursoitu tuntihinta vs. kirjattu tuntihinta: Resursoitu tuntilaskutus – Kirjattu tuntihinta
  • Suunniteltu laskutus vs. kirjattu tuntihinta: Suunniteltu laskutus yhteensä  – Kirjattu tuntihinta Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.