Tuntikirjaus
  • Uudistettuun tuntikirjaukseen tehty mahdollisuus kirjata tuntikirjauksia, jotka ovat kestoltaan 0h.

  • Tehty korjaus suoritteiden näkymiseen tuntikirjausnäkymässä, jossa matkalaskukoodilliset tuotteet eivät nousseet valittaviksi suoritelistaukseen.

  • Tehty korjaus tuntikirjausnäkymään osaprojektin resursoinnin voimassaoloajan tarkasteluun. Jatkossa käyttäjä saa ilmoituksen, mikäli hänellä ei ole resursointia voimassa valittuna ajankohtana.

  • Tehty korjaus tuntikirjauksen viikkonäkymään, jossa tunteja kirjatessa Jatka-painike ei aktivoitunut, vaikka kaikki pakolliset tiedot oli täytetty.

  • Muokattu tuntikirjauksen viikkonäkymää siten, että mikäli tunteja ei ole kirjattu, kenttä on tyhjä aiemman 0h-kirjauksen sijaan.

  • Muokattu tuntikirjauksen viikkonäkymää siten, että tuntikirjauksen ympärillä näytetään punainen reunus, mikäli sen palkkalajin kerroin on nolla.

  • Tehty korjaus tuntikirjausnäkymään, jossa kuitattujen tuntien palauttaminen korjattavaksi ei poistanut alkuperäistä Kuitattu-aikaleimaa.

  • Muokattu tuntikirjausnäkymää siten, että kokonaistuntimäärässä näytetään vain saldoa kerryttävien tuntien määrä.

  • Muokattu tuntikirjauksen viikkonäkymää siten, että uutta viikkoriviä lisättäessä osaprojektivalinta on oletuksena tyhjä.

  • Muokattu tuntikirjauksen viikkonäkymää siten, että uutta viikkoriviä lisättäessä aktivoituu kuluva päivä, jolle kirjauksen keston saa lisättyä. Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.