Kokonaistuottojen jaossa voidaan projektitasolla tai osaprojektitasolla jakaa myyntiä, laskutusta, myyntikatetta ja/tai osatuloutettavaa summaa prosentuaalisesti eri kustannuspaikoille. Jako tapahtuu joko projektitason yhteenlasketusta summasta tai osaprojekteittain osaprojektien yhteensä lasketuista summista. Käyttäjä voi itse määrittää kustannuspaikat sekä jakoprosentit. 


Asetukset

Jaon salliminen projektilla


Kokonaistuottojen jako-näkymä voidaan asetusten mukaan laittaa näkyviin kaikille projekteille tai erikseen valittavaksi niille projekteille, joilla jakoa halutaan tehdä. Mikäli jako laitetaan asetuksilla erikseen valittavaksi, tulee projektin laskutustiedoista sallia jako projektille ennen kuin jakoa voidaan tehdä. Kokonaistuottojen jako sallitaan projektin laskutustiedoista "kokonaistuottojen jakaminen käytössä".


maksuerienjako_asetus.PNG


Jakonäkymän asetukset


Jakonäkymää voidaan muokata erilaisin asetuksin, jotka löytyvät asetusrattaan takaa. Valittavana on näytettävät kentät ja jakotaso. Käyttäjät voivat tarpeidensa mukaan valita näytettäväksi vain ne arvot, joita halutaan jakaa. Asetusrattaan takaa voidaan valita halutaanko käyttöliittymässä näyttää tai piilottaa seuraavat arvot:

 • Myynti
 • Laskutettu hinta
 • Myyntikate
 • Kumulatiivinen tuloutus (valmiusasteen mukainen osatuloutus)


jakoasetukset.PNGMikäli jokin näistä piilotetaan ei se näy enää käyttöliittymässä kustannuspaikoille jaossa. Mikäli halutaan jakaa esimerkiksi vain laskutettua hintaa, valitaan muille arvoille EI -valinta, jolloin jakoon tulee ainoastaan Laskutettu hinta, jota voidaan jakaa eri kustannuspaikoille.


laskutethint.png


Asetus "projektitason jako käytössä" on erillisen käyttöoikeuden takana eikä näin ollen näy kaikille käyttäjille. Tällä asetuksella voidaan vaikuttaa siihen mahdollistetaanko projektitason jakaminen.


Mikäli asetuksista valitaan tähän kohtaan EI, jakoa voidaan tehdä vain osaprojekteittain. Eli projektitasolta poistuu jakomahdollisuus Jaettava -sarakkeesta. Jos valinta on KYLLÄ, jakoa voidaan tehdä projektitasolla ja osaprojektitasolla.


Vain osaprojektitason jakaminen sallittu:jaettava.PNGProjektitason ja osaprojektitason jakaminen sallittu:jakokaikki.PNGOletuksena jakonäkymässä näytetään tehty jako kaikille käyttäjille. Mikäli jakoa on tehty projektitasolla avautuu projektitasolle tehty jako ja jos jakoa on tehty osaprojektitasolle, näytetään osaprojektitason jako.


Jaon tekeminen projektitasolla


Kokonaistuottojen jako löytyy projektin valikosta nimellä "Kokonaistuottojen jakaminen". Kun jakoa tehdään projektitasolla tulee ensin asetusrattaan takaa asetuksista olla valittuna "projektitason jako käytössä". Tämä on erillisen käyttöoikeuden takana ja järjestelmän pääkäyttäjä voi asetusta muuttaa. Kun asetukset on laitettu tulee jakonäkymään "Jaettava" sarakkeeseen alimmalle tasolle valinta, jolla voidaan  jakaa koko projektin summaa. Tämä valinta tulee olla asennossa"kyllä" (kuten alla olevassa kuvassa), jotta voidaan jakaa projektin kokonaissummaa. 


n_kym_1.png


jako1.PNG


Jakaminen on mahdollista tehdä myynnistä, laskutetusta hinnasta, myyntikatteesta sekä kumulatiivisesta tuloutuksesta. Asetusrattaan takaa voidaan valita mistä arvosta jakoa halutaan tehdä (asetuksista enemmän tässä ohjeessa Asetukset -otsikon alla).


Jakonäkymä listaa projektin tiedot osaprojekteittain. Siitä löytyy seuraavat arvot:

 • Myyntierät/maksuerät ja ostot
  • määrä
  • yksikköhinta
  • alv
 • Myynti (myyntihinta yhteensä)
 • Laskutettu hinta 
 • Myyntikate (myyntierät - ostot)
 • Kumulatiivinen tuloutus, mikäli osatuloutus käytössä (Osatuloutusnäkymästä kuitattujen kuukausien kumulatiivinen osatuloutus yhteensä) 


Jakoa tehdään niin, että valitaan kustannuspaikat ja syötetään niille haluttu prosentuaalinen osuus jaettavasta summasta. Nähtävillä on prosenttimäärä ja eurosummat. Mikäli projektin kokonaissummat muuttuvat, päivittyy summat automaattisesti valitun prosentuaalisen jaon mukaisesti. Kustannuspaikat lisätään "Lisää kustannuspaikka" painikkeesta ja kustannuspaikkoja voi poistaa rivin oikeasta reunasta roskakorin kuvakkeesta. Kun kustannuspaikkaa lisätään sitä voi hakea nimellä tai valita suoraan alasvetovalikosta. Kun kustannuspaikka on valittu, voidaan sille antaa haluttu prosenttimäärä, jolla jaetaan summa kyseiselle kustannuspaikalle. 


Kustannuspaikkoja voi olla useita ja myös yli yhtiörajojen, joille jakoa tehdään. Yhteenlaskettu prosenttimäärä ei voi ylittää 100%. Mikäli annetut prosentit ylittävät 100%, on jakonäkymässä punainen huutomerkki kokonaisprosenttimäärän kohdalla. Kustannuspaikkoja ja jakosuhdetta voi muuttaa milloin tahansa, jos on tarve tehdä muutoksia. 


jakaminen.PNG


Jakaminen osaprojektitasolla


Kokonaistuottojen jako löytyy projektin valikosta nimellä "Kokonaistuottojen jakaminen". Näkymässä on seuraavat tiedot osaprojekteittain:

 • Myyntierät/maksuerät ja ostot 
  • määrä
  • yksikköhinta
  • alv
 • Myynti (myyntihinta yhteensä)
 • Laskutettu hinta 
 • Myyntikate (myyntierät - ostot) 
 • Kumulatiivinen tuloutus, mikäli osatuloutus käytössä (Osatuloutusnäkymästä kuitattujen kuukausien kumulatiivinen osatuloutus yhteensä) 


Asetusrattaan takaa voidaan valita mitä arvoa halutaan jaossa tarkastella. (Katso lisätietoja Asetukset -otsikon alta tästä ohjeesta).


Osaprojektitasolla jaettaessa voidaan valita ne osaprojektit, joita halutaan jakaa ja jaot tehdään erikseen jokaiselle valitulle osaprojektille. Kaikkia projektin osaprojekteja ei siis tarvitse valita jaettavaksi. Jako tapahtuu niin että kokonaistuottojen jakonäkymässä "Jaettava" sarakkeesta valitaan ne osaprojektit, joille jakoa halutaan tehdä. Jaettaville osaprojekteille tulee laittaa valinta "Kyllä", jolloin jokaiselle tulee oma "jakolaatikko" käyttöliittymään ja jakoa voidaan lähteä tekemään.


Jaossa valitaan osaprojekteittain kustannuspaikat ja syötetään kustannuspaikoille jakoprosentit. Kustannuspaikat lisätään "lisää kustannuspaikka" painikkeesta ja kustannuspaikkoja voi poistaa rivin oikeasta reunasta roskakorin kuvakkeesta. Kustannuspaikkoja voi olla useita, myös yli yhtiörajojen, joille jakoa tehdään. Jakoprosenttien yhteenlaskettu summa ei saa ylittää 100%, jos näin käy, tulee punainen huutomerkki kokonaisprosenttimäärän viereen. Kustannuspaikkoja ja jakosuhdetta voi muuttaa milloin tahansa, jos on tarve tehdä muutoksia. 


osarijako.png


 


 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.