Henkilöstön kannattavuusraportti myyntikateperusteisesti


Henkilöstön kannattavuusraportti löytyy valikosta kohdasta Raportit > Kannattavuusraportit > Henkilöstön kannattavuus myyntikateperusteisesti.


Raportin avulla voidaan tarkastella työntekijöiden tai tiimien/henkilöryhmien/kustannuspaikkojen kannattavuutta. Lisäksi raportilla voidaan analysoida työntekijän kannattamattomuuden syitä esimerkiksi tarkastelemalla työntekijän kannattavuutta asiakkaittain, projekteittain, osaprojekteittain.Hakuvalinnat


Raportin hakuvalinnat tarjoavat useita rajaustekijöitä, joiden avulla raportti voidaan suorittaa. Alta löytyvät ohjeet kustakin hakuvalinnasta.


 • Aikajakso: Aikavälinä käytetään aina laskun päivän mukaista filtteriä, eli jos aikaväli on 1.9.2023 – 30.9.2023 haetaan ne tapahtumat, jotka ovat mukana 1.9.2023 – 30.9.2023 päivätyillä laskuilla tai merkitty laskutetuiksi ko. ajanjaksolla.

 • Summataso:Raportin esitystapa vaikuttaa käytettävissä oleviin rajaustekijöihin.
  • Henkilöittäin (oletus): Raportti esitetään henkilöittäin ja sitä voidaan tarkentaa asiakas-, projekti- ja osaprojektitasolle.
  • Kustannuspaikka (näytetään jos on luotu vähintään 2 kustannuspaikkaa): Henkilöt esitetään omina riveinään, mutta summataan lisäksi kustannuspaikan mukaan.
  • Henkilöryhmä (näytetään jos on luotu vähintään 2 henkilöryhmää): Henkilöt esitetään omina riveinään, mutta summataan lisäksi henkilöryhmän mukaan.
  • Yhtiö (näytetään, jos on luotu vähintään 2 yhtiötä): Henkilöt esitetään omina riveinään, mutta summataan lisäksi yhtiön mukaan.

 • Työntekijän yhtiö: Tässä voidaan valita käyttöoikeuksien mukaan monivalinnalla halutut yhtiöt. Tämä rajaa työntekijät sen perusteella, minkä yhtiön työntekijöitä he ovat raportin ajohetkellä. Sillä ei ole merkitystä, jos he ovat raportin aikavälillä olleet toisen saman kannan yhtiön työntekijöitä.

 • Kustannuspaikka: Voidaan valita monivalinnalla halutut kustannuspaikat.

 • Henkilöryhmä: Voidaan valita monivalinnalla halutut henkilöryhmät.

 • Henkilöt: Voidaan valita monivalinnalla halutut henkilöt.

 • Asiakkaan luokka: Voidaan hakea valitun asiakkaan luokan tai luokkien mukaan projektit. Näin voidaan tarkastella esimerkiksi henkilöiden kannattavuutta avain asiakkaille.

 • Projektin yhtiö: Voidaan rajata mukaan vain tietyn yhtiön projektit. Ideana on, että voidaan esim. tarkastella, mikä on Ville Virtasen kannattavuus oman yhtiön projekteilla vs. toisen yhtiön projekteilla.

 • Osaprojektin liiketoiminta-alue: Rajaa henkilöiden kannattavuuden valitun liiketoiminta-alueen osaprojekteissa

 • Laskutustyyppi: Rajaa henkilöiden kannattavuuden valitun laskutustyypin osaprojekteissa

 • Työvaihe: Rajaa henkilöiden kannattavuuden valitun työvaiheen mukaan

 • Osaprojektin tyyppi:  Rajaa henkilöiden kannattavuuden valitun osaprojektin tyypin osaprojekteissa

 • Osaprojektin status: Rajaa henkilöiden kannattavuuden valitun osaprojektin statuksen osaprojekteissa

 • Laskutuksen jakoperuste: Tämän valinnan perusteella jaetaan laskutus henkilöille joko tuntimäärän mukaan (oletus), omakustannushinnan mukaan, tavoitehintojen perusteella tai hinnastohintojen perusteella.

 • Tuntikirjausten kohdistus: Valinnan perusteella voidaan laskentaan ottaa mukaan kaikki ajanjaksolle kirjatut tunnit tai ajanjaksolla laskutetut tunnit.


Tehtyäsi hakuvalinnat, klikkaa "Tee raportti".


Raportin sisältö


Alla on esimerkki raportista kun se on ajettu oletussarakkein. Klikaamalla henkilön, asiakkaan, projektin tai osaprojektin nimeä pääsee siirtymään valitun objektin tietoihin.Alla on esitelty yksityiskohtaisesti kunkin kentän sisältö.


 • Kirjatut h: Henkilöiden kirjaamat tunnit yhteensä aikavälillä. Huom! Klikkaamalla kenttää saa auki tapahtumaraportin tarkemman tuntierittelyn.
 • Laskutetut h: Niiden tuntien kappalemäärä, jotka on laskutettu raportointiajanjakson laskuilla.
 • Omakustannushinta: Henkilön kirjaamien tuntien omakustannushinta.
 • Tuntien hinnastohinta: lasketaan kirjatut tunnit * hinnaston mukainen hinta
 • Osuus laskutuksesta:
  • Laskutuksen jakoperuste = tuntimäärä: Tarkistetaan valitun ajanjakson laskutus osaprojekteittain ja jaetaan se saman osaprojektin kirjattujen tai laskutettujen tuntien suhteessa. Tämä riippuu raportin valinnasta  Tuntikirjausten kohdistus.
  • Laskutuksen jakoperuste = omakustannushinta: Tarkistetaan valitun ajanjakson laskutus osaprojekteittain ja jaetaan samanosaprojektin tunneilta haettu henkilön omakustannushinta. Huom! Jos raportilla valittu Tuntikirjausten kohdistus = laskutettujen tuntien mukaan, haetaan omakustannushinta vain tunneilta, joilta löytyy liitos ko. aikavälin laskulle.
  • Laskutuksen jakoperuste = hinnastohinta: Tarkistetaan valitun ajanjakson laskutus osaprojekteittain ja jaetaan saman osaprojektin tunneilta haettu hinnaston hinta. Jos raportilla valittu Tuntikirjausten kohdistus = laskutettujen tuntien mukaan,haetaan hinta vain tunneilta, joilta löytyy liitos ko. aikavälin laskulle. 
  • Laskutuksen jakoperuste = tavoitehinta: Tarkistetaan valitun ajanjakson laskutus osaprojekteittain ja jaetaan saman osaprojektin tunneilta haettu tavoitehinnaston hinta. Jos raportilla valittu Tuntikirjausten kohdistus = laskutettujen tuntien mukaan, haetaan tavoitehinta vain tunneilta, joilta löytyy liitos ko. aikavälin laskulle. 

 


 • Tuntien laskutusarvo: lasketaan Kirjatut h x hinnastohinta euroina - osuus laskutuksesta arvo. Eli lasketaan hinnastohinnan ja laskutuksen ero.


 


 • Myyntikate:Haetaan valitun ajanjakson osaprojektin kokonaismyyntikate siten, että ajanjakson laskutus – valitun ajanjakson alihankinnat – valitun ajanjakson matkakulut.
  • Laskutuksen jakoperuste = tuntimäärä: Ajanjakson osaprojektin myyntikate jaetaan kirjattujen tai laskutettujen tuntien suhteessa. Tämä riippuu raportin valinnasta  Tuntikirjausten kohdistus.
  •  Laskutuksen jakoperuste = omakustannushinta: Ajanjakson osaprojektin myyntikate jaetaan saman osaprojektin tunneilta haetulla omakusstannushinnalla. Jos raportilla valittu Tuntikirjausten kohdistus = laskutettujen tuntien mukaan, haetaan omakustannushinta vain tunneilta, joilta löytyy liitos ko. aikavälin laskulle.
  • Laskutuksen jakoperuste = hinnastohinta: Ajanjakson osaprojektin myyntikate jaetaan saman osaprojektin tunneilta haetulla hinnaston hinnalla. Jos raportilla valittu Tuntikirjausten kohdistus = laskutettujen tuntien mukaan, haetaan hinta vain tunneilta, joilta löytyy liitos ko. aikavälin laskulle.
  • Laskutuksen jakoperuste = tavoitehinta: Ajanjakson osaprojektin myyntikate jaetaan saman osaprojektin tunneilta haetulla tavoitehinnaston hinnalla. Jos raportilla valittu Tuntikirjausten kohdistus = laskutettujen tuntien mukaan, haetaan tavoitehinta vain tunneilta, joilta löytyy liitos ko. aikavälin laskulle.


 • Kannattavuus EUR: Myyntikate – Omakustannushinta
 • Kannattavuus %: Kannattavuus EUR / Osuus laskutuksesta
 • Hinta/h (laskutettu): Myyntikate / Laskutetut h
 • Hinta/h (kaikki): Myyntikate / Kirjatut  h


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.